Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Mezuniyet İşlemleri

TEZ SAVUNMA SINAVI ÖNCESİ


1- Tez savunma sınavı öncesi tez öneri formunda Anabilim Dalı Kurul Kararı belirtilen ve Enstitü Yönetim Kurulu tarafından onay verilen tez adı kontrol edilerek, Tez Savunma Sınavı Jüri Öneri Formu (Form 30)  Anabilim Dalı Kurul Kararı ile birlikte EBYS üzerinden üst yazı ile Enstitüye gönderilir. Ayrıca OBİS üzerinden “Öğrenci Mezuniyet Kontrol” sekmesine girilerek Mezuniyet İçin Gereken Zorunlu ve Seçmeli derslerin AKTS’nin kontrol edilmesi gerekmektedir. Bu belge "Tez Sınavı Jüri Öneri Formu" ile birlikte Enstitüye gönderilmelidir.

 

2- “Kabul ve Onay” sayfası bastırılmak istenen tez adedi kadar olmalı ve Tez Savunma Sınavı günü jüri üyelerine imzalatılmalıdır. 

3- Tezin son hali intihal raporunun alınması için word formatında saglikbilimleri@adu.edu.tr adresine (“intihal raporu için” notu eklenir) gönderilir. İntihal raporu Enstitü Öğrenci İşleri tarafından çıkarılır. Doktora, Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans tezlerinde %25 ve altı olan intihal oranları kabul edilecektir. İntihal oranları bu oranlardan yüksek çıkan öğrencilerimiz tezlerini danışmanları eşliğinde tekrar gözden geçirdikten sonra Enstitü Öğrenci İşlerine (saglikbilimleri@adu.edu.tr) göndermelidir.

 

TEZ SAVUNMA SINAVI SONRASI

 

1- Tez Değerlendirme Raporu Formu (Form 31) ve Tez Savunma Sınavı Tutanak Formu (Form 32) EBYS üzerinden Enstitüye ulaştıktan ve Tez Savunma Jüri Üyeleri tarafından istenilen düzeltmeler yapıldıktan sonra, tezin son hali yine spiralli olarak tekrar Enstitüye getirilerek Enstitü Yönetim Kurulu tarafından incelenir. EYK tezi tez yazım kılavuzuna göre değerlendirir ve düzeltme kararı alınan tez tekrar öğrenciye teslim edilir.


2- İlgili tez düzeltildikten sonra tekrar Enstitü Yazı-Kurul işlerine teslim edilir, “bastırabilir” onayı alındıktan sonra Enstitü Öğrenci İşleri biriminden tez kapak numarası alınır (E-posta ya da telefon yoluyla numara alınabilir saglikbilimleri@adu.edu.tr / 02562182000-2120-2121).


3- Kapak numarası alındıktan sonra tez ciltlenmiş halde bastırılır ve PDF formatında yüklenmiş 2 CD ile birlikte Enstitü Öğrenci İşlerine teslim edilir. Enstitü Müdürü tarafından “Kabul ve Onay” sayfası imzalandıktan sonra, tezin 1(bir) adedi Enstitüde kalır, diğerleri ise öğrenciye teslim edilir (Bastırılacak tez adedinde jüri üyeleri sayısı, destek alınmış ise BAP, ilgili Anabilim Dalındaki öğretim üyeleri sayıları vb. göz önünde bulundurulmalıdır).


4- Bastırılmış tez getirilmeden mezuniyet işlemi yapılamaz.


5- Tezin YÖK Ulusal Tez Merkezinde erişime açılmasının ertelenmesi talebi (Lisansüstü Tezlerin Elektronik Ortamda Toplanması, Düzenlenmesi ve Erişime Açılmasına İlişkin Yönergenin 6. maddesi) Anabilim Dalı Kurul Kararı ile birlikte EBYS üzerinden Enstitüye gönderilmelidir (genel kısıtlama 6 ay, patentli kısıtlama 2 yıl). Enstitü Yönetim Kurulunda görüşüldükten sonra işleme alınır. YÖK Ulusal tez merkezi ve Kütüphane açık erişime yüklenirken EYK kararı uygulanır.

 

İLİŞİK KESME AŞAMALARI

 

1- Öğrencinin ödenmemiş harç borcu bulunmamalıdır.


2- Kütüphane borcu bulunmamalıdır (Veteriner Fakültesi lisansüstü öğrencilerinin birim kütüphanesi borcu da bulunmamalıdır).

 

3- YÖK Ulusal tez merkezine e-devlet şifresi ile giriş yapılır , Tez Veri Giriş Formunda tezin bilgileri ile ilgili alanları doldurulduktan sonra 3 adet çıktı alınır ve öğrenci tarafından imzalanarak Enstitüye teslim edilir.


4- Tez, Üniversite Kütüphanesi açık erişime yüklenir. 


5- E-posta ile gönderilen İlişik Kesme formundan 3 adet çıktı alınır. Öğrencinin kendisi, danışmanı ve Bölüm/Anabilim Dalı başkanı tarafından imzalandıktan sonra Enstitü Öğrenci İşlerine teslim edilir (Veteriner Fakültesinde eğitim almakta olan lisansüstü öğrenciler Veteriner Fakültesi Birim kütüphanesine de imza için gitmelidir).


6- Öğrenci kimlik kartı ve "Tez Kontrol Listesi Beyan Formu" Enstitüye teslim edilir.