ADÜ Menü

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Mezuniyet İşlemleri

ADÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 26/1 Maddesi gereği tez savunmasında başarılı olan ve mezuniyet için gereken en az 120 AKTS (..) kredisi koşulunu sağlayan öğrenci diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, yüksek iisans tezinin orjinal, ciltlenmiş en az 3 adet kopyasını ve pdf formatında kaydedilmiş 2 adet CDsini tez savunma sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde Enstitüye teslim eder. Tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisinin mezuniyetine EYK tarafından karar verilir. EYK, Anabilim Dalının talep etmesi halinde teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirene kadar, diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.

TEZ SAVUNMA SINAVINDA BAŞARILI OLAN ÖĞRENCİLERİN
YAPMASI GEREKEN İŞLEMLER


1- TEZ NUMARASI:
Enstitü tarafından Anabilim Dalının ilgili programında yıl içinde mezun olan öğrenci sıralaması esas alınarak verilir.

2- ONAY SAYFASI : 
Tez Savunma Sınavında başarılı olan öğrenci, Tez Onay Sayfasını tez sayısı kadar imzalattırıp tezlerle birlikte bastırır. Tezlerdeki onay sayfalarının imzaları ıslak imza olması gerekir. 

3- TEZ VERİ GİRİŞ FORMU: (2 Adet olacak)
Tezini Enstitümüze teslim edecek öğrenci YÖK’ün sayfasından 2 adet formu indirir. Formlar tez içine konmayacaktır.

4- Cd: (2 adet)
Pdf formatında olması gerekmektedir. ADÜ Tez Yazım Kılavuzunda belirtilen esaslara uygun hazırlanması gerekmektedir.

5- CİLTLENMİŞ TEZ: (En az 3 adet)
ADÜ Tez Yazım Kılavuzunda Belirtilen Esaslara uygun hazırlanması gerekmektedir.

6- ÖĞRENCİ KİMLİK KARTI (Enstitüye teslim edilir)

7-ÖĞRENCİNİN HARÇ BORCU BULUNMAMALIDIR.

8-KÜTÜPHANE VE DÖKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞININ AÇIK ERİŞİM KISMINA TEZ YÜKLEMESİ YAPILARAK, YÜKLENDİĞİNE DAİR ÇIKTI ALINIR. (Detaylı bilgi için duyurular kısmına bakınız.)

9- İLİŞİK KESME BELGESİ: (3 Adet olacak)
Enstitü Müdürlüğümüzden temin edilir.

 

Tasarım : İletişim Fakültesi, Görsel İletişim Tasarımı Bölümü

Tasarım & Uygulama & Kodlama : Bilgi İşlem Web Tasarım Grubu