Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Mezuniyet İşlemleri

 

TEZ SAVUNMA SINAVI ÖNCESİ

 

Yüksek Lisans Tez Savunma Öncesi 

·Anabilim Dalı Kurulu tarafından tez savunmasına girecek öğrencinin OBİS üzerinden alınan “Öğrenci Mezuniyet Kontrol Listesi” ve “Öğrenci Transkripti” kontrol edilerek değerlendirilir ve tez savunmasında görev alacak asil/yedek jüri üyelerini belirlemek üzere Enstitü WEB sayfasında bulunan Form-30 doldurulur.

· İlgili formlar (Öğrenci Mezuniyet Kontrol Listesi ve Öğrenci Transkripti) danışman tarafından e-posta yoluyla Anabilim Dalı Başkanına gönderilir.

· Anabilim Dalı Başkanı ilgili formları (Form-30, Öğrenci Mezuniyet Kontrol Listesi, Öğrenci Transkripti ve Anabilim Dalı Kurul Kararı)  EBYS üzerinden, Enstitü Yönetim Kurulunda görüşülmek üzere göndermelidir.

·İntihal Raporu için; öğrenci tezinin word formatlı (.doc uzantılı) hali, saglikbilimleri@adu.edu.tr adresine gönderilmelidir. Konu kısmına “Tez İntihal (Öğrenci Adı Soyadı)” ifadesi yazılmalıdır (intihal oranı %25 i geçmemelidir).

 

 

Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavı Sırası

 

· Tez savunma sınavı “Yüz yüze ve/veya Uzaktan Yapılacak Sınav ve Toplantılarda İşlem Adımları”na uygun olarak gerçekleştirilir.

· Sınavın yürütülmesi ve uzaktan yapılacak ise kayıt altına alınması işlem adımlarında belirtildiği gibi danışmanın sorumluluğundadır.

· Yüz yüze yapılan sınavlarda, kurum dışından katılacak jüri üyesi/üyeleri için, Enstitü WEB sayfasında “Sınav/Toplantı İşlem Adımları” sekmesinde bulunan “Hesap Havale Dilekçesi” doldurulmalı ve bu dilekçenin notlarında yer alan bilgilendirmeler uygulanmalıdır.

 

 

Doktora Tez Savunma Sınavı Öncesi

 

·Anabilim Dalı Kurulu tarafından tez savunmasına girecek öğrencinin OBİS üzerinden alınan “Öğrenci Mezuniyet Kontrol Listesi” ve “Öğrenci Transkripti” ile en az üç TİK toplantı tutanak formu kontrol edilerek değerlendirilir ve tez savunmasında görev alacak asil/yedek jüri üyelerini belirlemek üzere Enstitü WEB sayfasında bulunan Form-30 doldurulur.

· İlgili formlar (Öğrenci Mezuniyet Kontrol Listesi, Öğrenci Transkripti, en az üç TİK toplantı tutanak formu) danışman tarafından e-posta yoluyla Anabilim Dalı Başkanına gönderilmelidir.

·Anabilim Dalı Başkanı ilgili formları (Öğrenci Mezuniyet Kontrol Listesi, Öğrenci Transkripti, en az üç TİK toplantı tutanak formu, Form-30 ve Anabilim Dalı Kurul Kararı)  EBYS üzerinden, Enstitü Yönetim Kurulunda görüşülmek üzere göndermelidir.

·İntihal Raporu için; öğrenci tezinin word formatlı (.doc uzantılı) hali, saglikbilimleri@adu.edu.tr adresine gönderilmelidir. Konu kısmına “Tez İntihal (Öğrenci Adı Soyadı)” ifadesi yazılmalıdır (intihal oranı %25 i geçmemelidir).

 

 

Doktora Tez Savunma Sınavı Sırası

 

· Tez savunma sınavı “Yüz yüze ve/veya Uzaktan Yapılacak Sınav ve Toplantılarda İşlem Adımları”na uygun olarak gerçekleştirilir.

· Sınavın yürütülmesi ve uzaktan yapılacak ise kayıt altına alınması işlem adımlarında belirtildiği gibi danışmanın sorumluluğundadır.

· Yüz yüze yapılan sınavlarda, kurum dışından katılacak jüri üyesi/üyeleri için, Enstitü WEB sayfasında “Sınav/Toplantı İşlem Adımları” sekmesinde bulunan “Hesap Havale Dilekçesi” doldurulmalı ve bu dilekçenin notlarında yer alan bilgilendirmeler uygulanmalıdır.

 

TEZ SAVUNMA SINAVI SONRASI

Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavı Sonrası

· Danışman ve jüri üyeleri tarafından Enstitü WEB sayfasında bulunan Form-31 ve Form-32 ıslak imzalı olarak doldurulmalı ve taranmalıdır. Sınav şekli uzaktan olan tez savunma sınavlarında, jüri üyeleri tarafından aynı formlar ayrı ayrı doldurulmalı ve taranmalıdır. Formlar, tarayıcının bulunmaması halinde cep telefonu aracılığı ile anlaşılır ve okunabilir bir şekilde fotoğraflanmalı ve PDF formatında danışmana elektronik ortamda iletilmelidir.

·  Danışman Form-31 ve Form-32’yi/leri e-posta yoluyla Anabilim Dalı Başkanına iletmelidir.

·  Anabilim Dalı Başkanı ilgili formları EBYS üzerinden, Enstitü Yönetim Kurulunda görüşülmek üzere göndermelidir.

·  Uzaktan yapılan sınavlarda, danışman toplantı kaydı bulunan USB bellek/CD/DVD’yi 3 iş günü içinde Enstitüye ulaştırmalıdır.

 

·  Tez savunma sınavı sonrası, tezin spiralli bir şekilde basılmış hali tez yazım kılavuzuna uygunluğu açısından değerlendirilmek üzere enstitüye teslim edilmelidir. Enstitü tarafından "bastırabilir" onayı verilen tez için, varsa tezdeki şekilsel/teknik düzeltmeler öğrenci tarafından gerçekleştirilmelidir. Tez bastırılmadan önce, öğrenci tez kapak numarası için enstitü ile iletişime geçmelidir.  Daha sonra öğrencinin danışmanı ile kararlaştırdıkları sayı kadar tez bastırılarak enstitüye teslim edilmelidir. Tez kapağının basımı için, Enstitümüz WEB sayfası “Öğrenci” sekmesi ve “Seminer, Tez ve Dönem Projesi Yazım Klavuzu” altında yer alan “Online Kapak Hazırlama” linkinden faydalanılabilir (https://interaktif.adu.edu.tr/enstitukapak/).

 

·  Tezin basılı hali ve ilişik kesme aşamalarında istenilen belgeler enstitüye teslim edildikten sonra, Enstitü Yönetim Kurulunda öğrencinin mezuniyet durumu görüşülür ve uygunsa mezuniyet kararı alınır. Basılı tezler Enstitü Müdürü tarafından imzalandıktan sonra 1 adeti enstitüde kalır ve ilişik kesme aşamaları gerçekleştirilir.

 

Doktora Tez Savunma Sınavı Sonrası

 

· Danışman ve jüri üyeleri tarafından Enstitü WEB sayfasında bulunan Form-31 ve Form-32 ıslak imzalı olarak doldurulmalı ve taranmalıdır. Sınav şekli uzaktan olan tez savunma sınavlarında, jüri üyeleri tarafından aynı formlar ayrı ayrı doldurulmalı ve taranmalıdır. Formlar, tarayıcının bulunmaması halinde cep telefonu aracılığı ile anlaşılır ve okunabilir bir şekilde fotoğraflanmalı ve PDF formatında danışmana elektronik ortamda iletilmelidir.

·  Danışman Form-31 ve Form-32’yi/leri e-posta yoluyla Anabilim Dalı Başkanına iletmelidir.

·  Anabilim Dalı Başkanı ilgili formları EBYS üzerinden, Enstitü Yönetim Kurulunda görüşülmek üzere göndermelidir.

·  Uzaktan yapılan sınavlarda, danışman toplantı kaydı bulunan USB bellek/CD/DVD’yi 3 iş günü içinde Enstitüye ulaştırmalıdır.

 

·  Tez savunma sınavı sonrası, tezin spiralli bir şekilde basılmış hali tez yazım kılavuzuna uygunluğu açısından değerlendirilmek üzere enstitüye teslim edilmelidir. Enstitü tarafından "bastırabilir" onayı verilen tez için, varsa tezdeki şekilsel/teknik düzeltmeler öğrenci tarafından gerçekleştirilmelidir. Tez bastırılmadan önce, öğrenci tez kapak numarası için enstitü ile iletişime geçmelidir.  Daha sonra öğrencinin danışmanı ile kararlaştırdıkları sayı kadar tez bastırılarak enstitüye teslim edilmelidir. Tez kapağının basımı için, Enstitümüz WEB sayfası “Öğrenci” sekmesi ve “Seminer, Tez ve Dönem Projesi Yazım Klavuzu” altında yer alan “Online Kapak Hazırlama” linkinden faydalanılabilir (https://interaktif.adu.edu.tr/enstitukapak/).

 

·  Tezin basılı hali ve ilişik kesme aşamalarında istenilen belgeler enstitüye teslim edildikten sonra, Enstitü Yönetim Kurulunda öğrencinin mezuniyet durumu görüşülür ve uygunsa mezuniyet kararı alınır. Basılı tezler Enstitü Müdürü tarafından imzalandıktan sonra 1 adeti enstitüde kalır ve ilişik kesme aşamaları gerçekleştirilir.

İLİŞİK KESME AŞAMALARI

· Öğrencinin ödenmemiş harç borcu bulunmamalıdır.

· YÖK Ulusal tez merkezine e-devlet şifresi ile giriş yapılır , Tez Veri Giriş Formunda tezin bilgileri ile ilgili alanları doldurulduktan sonra 3 adet çıktı alınır ve öğrenci tarafından imzalanarak Enstitüye teslim edilir.

· Tez, Üniversite Kütüphanesi Açık Erişime yüklenir. Kişisel verileri korumak amacıyla belgeyi pdf formatına dönüştürmeden "Özgeçmiş" kısmını öğrencinin silmesi tavsiye edilir.

·  2 adet "Tez Kontrol Listesi Beyan Formu" imzalı olarak Enstitüye teslim edilir.

· Öğrenci tarafından kendi bilgileri doldurularak 3 adet "İlişik Kesme Formu"  çıkarılır. Öğrencinin kendisi ve Enstitü Öğrenci İşleri görevlisi tarafından imzalandıktan sonra 1 adedi öğrenciye teslim edilirken diğer ikisi Enstitü Öğrenci İşleri tarafından öğrencinin dosyasına kaldırılır. 

· Öğrenciye ait diploma ve mezun transkripti mezuniyet ve elektronik imza işlemleri tamamlandıktan sonra öğrencino@stu.adu.edu.tr bireysel e-posta adresine iletilecektir.