ADÜ Menü

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Seminer Sunumları

 

Anabilim Dalı/ Program

Adı Soyadı

Seminer Konusu

Seminer Yeri

 

Tarihi ve Saati

 

1

Fizyoloji (Tıp) Doktora


Ayşegül MAVİ BULUT

 

Egzersizde Kardiyovasküler Sistem ve Solunum Sistemi

Temel Tıp Bilimleri Toplantı Salonu

14.05.2019

11.00

2

 

İç Hastalıkları Hemşireliği Doktora

 

Fürüzan BOZKURT KOZAN

İnsülin Kullanımında Kanıta Dayalı Uygulamalar

Hemşirelik Fakültesi Çok Amaçlı Toplantı Salon

31.05.2019

10.30

3

 

İç Hastalıkları Hemşireliği Yüksek Lisans

Sinem TOPLAR

İnmede Hiperakut Dönem: Kanıta Dayalı Uygulamalar

Hemşirelik Fakültesi Çok Amaçlı Toplantı Salon

31.05.2019

11.30

4

 

Ebelik Yüksek Lisans

Hatice KOCA

Sezaryen Doğum Sonrası Emzirmenin Başlatılmasında Yaşanan Sorunlar

SBF Derslik 3

15.05.2019

09.00

5

 

Ebelik Yüksek Lisans

Büşra KARABULUT

Ebelikte Örgütsel Sessizlik

SBF Derslik 3

 

16.05.2019

09.00

6

Biyoistatistik (Tıp)

Buğra VAROL

Eksik veri analizi

Tıp Fakültesi Biyoistatistik Laboratuvarı

23.05.2019 Perşembe / 10.00

7

 

Ebelik Doktora

 

Ayşe ŞENOĞLU

İntraparum Bakımda Ebelik Kalite Göstergeleri

Aydın Menderes Derslikleri Derslik 8

14.05.2019

13.30

8

Ebelik Yüksek Lisans

Yasemin Uğuz

Doğuma Hazırlık Eğitimi ve Ebenin Sorumlulukları

Aydın Menderes Derslikleri Derslik 8

30.04.2019

13.30

9

Ebelik Yüksek Lisans

Pirozhan EKİN

Amniotomi Uygulaması ve Ebenin Sorumlulukları

Aydın Menderes Derslikleri Derslik 8

07.04.2019

13.30

10

Ebelik Doktora

Mine GÖKDUMAN KELEŞ

Doğum Eyleminde İndüksiyon Teknikleri

SBF 1. Kat Toplantı Odası

15.05.2019

09.30

11

Ebelik Yüksek Lisans

Özlem BAŞ

HPV Virüsleri, Tarama ve Aşılama Programları

SBF 1. Kat Toplantı Odası

15.05.2019

10.30

12

Ebelik Yüksek Lisans

Prıscılla Ampofoa OFEI

Premenstürel Sendrom

SBF 1. Kat Toplantı Odası

15.05.2019

11.30

13

Ebelik Yüksek Lisans


İlayda DEMİRKOL

 

Doğum Memnuniyeti ve Doğum Sonu Erken Dönem Emzirme İlişkisi

SBF 1. Kat Toplantı Odası

17.05.2019

10.00

14

Ebelik Yüksek Lisans 


Zeliha KURU

 

Dismenore

SBF 1. Kat Toplantı Odası

17.05.2019

11.00

15

Biyofizik

Doktora

Serap OKTAY

Epigenetik mekanizmalar ve prostat kanseri

Temel Tıp Bilimleri Toplantı Salonu

24.05.2019

10:30

16

 

Fizyoloji (Tıp) Yüksek Lisans

Ayşe Seda ERARSLAN

D Vitamininin Solid ve Hematolojik Maligniteler Üzerine Etkisi

Temel Tıp Bilimleri Toplantı Salonu

13.05.2019

14:00

17

Hemşirelik Esasları

Doktora

Nesrin OĞURLU

Hemşirelik Eğitiminde Simülasyon

Hemşirelik Fakültesi Çok Amaçlı Toplantı Salonu

24.05.2019 13.30

18

Ebelik Yüksek Lisans

Ceylan CESUR

Göçün Üreme Sağlığına Etkisi

Sağlık Bilimleri Fakültesi -Anfi-2

08 Mayıs 2019

 10:30

19

Doğum Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği

Tuğba DÜNDAR

Menstrual Hijyen Yönetiminde Menstrual Kap Kullanımı

Hemşirelik Fakültesi, 3. Kat Toplantı Salonu

28.05.2019 14.30-15.30

20

Anatomi (Veteriner)

Zeynep İpek ORUÇ

Geçmişten Günümüze Tespit Solüsyonları

ADÜ Vet. Fak. Anatomi ABD Toplantı Salonu

11.06.2019  10:00

21

Biyokimya (Tıp)

Gülşah YANGIN

Otofaji ve Kanser

Temel Tıp Bilimleri Toplantı Salonu

10.05.2019

10:00

22

Hastane Enfeksiyon Kontrolü

Yüksek Lisans

Hülya TAŞDEMİR

Damar İçi Katater Enfeksiyonları

Tıp Fakültesi

1. Kat

Seminer Salonu

14.05.2019 Saat:13.30

23

Hastane Enfeksiyon Kontrolü

Yüksek Lisans

Hatice KURTKAN

Yoğun Bakım Ünitelerinde Enfeksiyon Kontrolü

Tıp Fakültesi

1. Kat

Seminer Salonu

14.05.2019 Saat:15.00

24

Hastane Enfeksiyon Kontrolü

Yüksek Lisans

Şebnem ASLAN

Hastane Enfeksiyonlarında Hemşirenin Rolü

Tıp Fakültesi

1. Kat

Seminer Salonu

21.05.2019 Saat:13.30

25

Hastane Enfeksiyon Kontrolü

Yüksek Lisans

Gülhan BAĞDAT

Üriner Katater Enfeksiyonlarında Hemşirenin Rolü

Tıp Fakültesi

1. Kat

Seminer Salonu

21.05.2019 Saat:15.00

26

Biyofizik

Doktora

Hüseyin NAZLIKUL

Lenfatik Sistem ve Bedendeki İletişim ile Yıkım Ürünlerinin Uzaklaştırılma İlişkisi

Temel Tıp Bilimleri Toplantı Salonu

24.05.2019/11:30

27

Ortodonti

Doktora

Merve KIŞLA

Ortodontik Tedaviye Bağlı Kök Rezorpsiyonları

Diş Hekimliği Fakültesi 2. Kat Toplantı Salonu

13.05.2019

13.30-15.15

28

Ortodonti

Doktora

Nur ALBAYRAK

Temporomandibular Eklem Muayenesi

Diş Hekimliği Fakültesi 2. Kat Toplantı Salonu

16.05.2019

14.30-16.15

29

Besin Hijyeni ve Teknolojisi

Yüksek Lisans

Hatice Gül ATEŞ

Deve Sütünün İnsan Sağlığı Üzerine Olumlu Etkileri

Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı Toplantı Salonu

07.05.2019

10.00

30

Doğum ve Jinekoloji

Doktora

Oğuz VAROĞLU

Evcil Hayvanlarda Yalancı Gebelik

ADÜ Vet. Fak. Doğum ve Jinekoloji ABD Toplantı Salonu

24.05.2019

10.00

31

Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği

Doktora

Mehmet Halil ÖZTÜRK

Crush(Ezilme) Sendromu ve Hemşirelik Yönetimi

Hemşirelik Fakültesi Toplantı Salonu

28.05.2019

10.30

32

Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği

Yüksek Lisans

Sadife ELTİN

Sistoskopi Yapılan Hastalarda Hemşirelik Yönetimi

Hemşirelik Fakültesi Toplantı Salonu

28.05.2019

11.30

33

Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği

Yüksek Lisans

Habibe ÇEVİK

Yara Bakımında Güncel Yaklaşımlar

Hemşirelik Fakültesi Toplantı Salonu

28.05.2019

14.00

34

Zootekni (Veteriner)

Yüksek Lisans

Erdi Ziya OKUR

Etlik Piliçlerde Kesim Öncesi Elektroşok Uygulamasının Hayvan Refahı ve Et Kalitesi Üzerine Etkileri

Zootekni Anabilim Dalı Toplantı Salonu

13.06.2019

 10.00

35

Fizyoloji (Tıp)

Yüksek Lisans

Ayşe Seda ERARSLAN

D Vitamininin Solid ve Hematolojik Maligniteler Üzerine Etkisi

Temel Tıp Bilimleri Toplantı Salonu

13.05.2019

14:00

36

Yaşlı Sağlığı

Yüksek Lisans

Beyza Şengül

Yaşlılık Döneminde Akılcı İlaç Kulllanımı

Diş Hekimliği Fakültesi Seminer Salonu

29.05.2019

 15:00

37

Ebelik Yüksek Lisans

Fatıma ÇANDAR

Perinatal Dönemde Venöz Tromboemboli ve Ebelik Yaklaşımı

SBF Derslik 2

24.05.2019

13.30

38

Ebelik Yüksek Lisans

Aslı BAYER

İstenmeyen Gebelikler ve Ebelik Yaklaşımı

SBF Derslik 2

24.05.2019

14.30

39

Ebelik Yüksek Lisans

Gökçe Kayın

Doğumda Ağrı Yönetimi

SBF Amfi 1

24.05.2019

09.00

 

Ebelik Yüksek Lisans

Ebru Ersin

Kendi Kendine Vulva Muayenesi

SBF Amfi 1

24.05.2019

11.00

40

Fizyoloji (Veteriner) Doktora

Edasu YILDIRIM

Miyokinler

Fizyoloji Anabilim Dalı Toplantı Salonu

30.05.2019

10.30

41

Fizyoloji (Veteriner) Doktora

Caner ÖVET

Kolostrum Kalitesi ve Etkileyen Faktörler

Fizyoloji Anabilim Dalı Toplantı Salonu

30.05.2019

11.00

42

Fizyoloji (Veteriner) Doktora

Kübra KURAN

Fekal Transplantasyon

Fizyoloji Anabilim Dalı Toplantı Salonu

13.06.2019

10.30

43

Fizyoloji (Veteriner)

 Yüksek Lisans

Oktay GÜLSAÇAN

Mikrobiyotanın Davranışa Etkileri

Fizyoloji Anabilim Dalı Toplantı Salonu

13.06.2019

11.00

44

Besin Hijyeni ve Teknolojisi

Yüksek Lisans

Elif ÖZDALYAN

Tereyağı Teknolojisi ve Üretim Sorunları

ADÜ Vet. Fak. Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı Toplantı Salonu

12 Haziran 2019 saat 11:00

45

Moleküler Biyoteknoloji

 

Yüksek Lisans

Ezgi Düztepe

P. aeruginosa Ekzoenzimleri

Tıp Fakültesi Temel Tıp Seminer Salonu

31.05.2019

11.00

46

Moleküler Biyoteknoloji

 

Yüksek Lisans

Yunus Doğan

Bakteri Yüzey Display Tekniği ile spd1 Enziminin E.colide üretimi  ve

İzolasyonu

Tıp Fakültesi Temel Tıp Seminer Salonu

23.05.2019

11.00

47

Moleküler Biyoteknoloji

 

Yüksek Lisans

Rümeysa Gülsu

Özkan

Termofilik Arke Çeşitliliği ve

Biyoteknolojide Kullanımı

Tıp Fakültesi Temel Tıp Seminer Salonu

30.05.2019

11.00

48

Moleküler

Biyoteknoloji

 

Yüksek Lisans

Kübra Günay Kaya

Candida albicans ta biyofilm

oluşumu

Tıp Fakültesi Temel Tıp Seminer Salonu

31.05.2019

13.30

49

Moleküler Biyoteknoloji

 

Yüksek Lisans

Abdulkerim

Karaynir

Kanserde Canlı İlaç olarak Car-T Cell

Kullanımı

Tıp Fakültesi Temel Tıp Seminer Salonu

29.05.2019

11.00

50

Moleküler Biyoteknoloji

 

Yüksek Lisans

Hanife Salih

Moleküler Biyolojide Kullanılan

Vektörler

Tıp Fakültesi Temel Tıp Seminer Salonu

30.05.2019

13.30

51

Moleküler Biyoteknoloji

 

Yüksek Lisans

Betül Kara

Çinkonun Hücre İçindeki Rolü

Tıp Fakültesi Temel Tıp Seminer Salonu

23.05.2019

13.30

52

Moleküler Biyoteknoloji

 

Yüksek Lisans

Mohammed Sattar Abduljabbar AL

SAADI

DNA çipleri ve Klinik Uygulamaları

Tıp Fakültesi Temel Tıp Seminer Salonu

31.05.2019

12.30

53

Moleküler Biyoteknoloji

 

Yüksek Lisans

Sahd Ali

Archaea Virüsleri

Tıp Fakültesi Temel Tıp Seminer Salonu

30.05.2019

12.30

54

Beslenme ve Diyetetik

Duygu Gizem SAYGIN

Yeme Farkındalığı

Sağlık Bil.Fak.

Toplantı

Salonu

30.05.2019

09.30

55

Beslenme ve Diyetetik

Özlem DURU

Bariatrik Cerrahide

Beslenme

Sağlık Bil.Fak.

Toplantı

Salonu

30.05.2019

10.30

56

Beslenme ve Diyetetik

Rabia BERBER

Delboeuf Yanılsaması

ve Beslenme

Sağlık Bil.Fak.

Toplantı

Salonu

30.05.2019

10.30

57

Beslenme ve Diyetetik

Ekin AKÇA

Postbiyotikler ve

Beslenme

Sağlık Bil.Fak.

Toplantı

Salonu

30.05.2019

13.30

58

Beslenme ve Diyetetik

Handenur UZUN

         Deve Sütü ve

Mikrobiyata

Sağlık Bil.Fak.

Toplantı

Salonu

30.05.2019

14.30

59

Beslenme ve Diyetetik

Seren YILDIZ

Öğrencilerin Sağlık ve

Beslenmedeki Bilgi,

Tutum ve

Uygulamaların

Saptanması

Sağlık Bil.Fak.

Toplantı

Salonu

30.05.2019

15.30

60

Halk Sağlığı Hemşireliği

Doktora

Öner ALTINTOP

Kültürlerarası Hemşirelik İle İlgili Yapılan Çalışmalar

Hemşirelik Fakültesi 3. Kat Toplantı Salonu

11 Haziran 2018

Saat: 10.00-17.00

61

Halk Sağlığı Hemşireliği

Doktora

Hatice AYGÜN

Gürültünün Çocuk Sağlığına Olan Etkileri

Hemşirelik Fakültesi 3. Kat Toplantı Salonu

11 Haziran 2018

Saat: 10.00-17.00

62

Halk Sağlığı Hemşireliği

Yüksek Lisans

Merve ÖZKAN

Kültürlerarası Hemşirelik

Hemşirelik Fakültesi 3. Kat Toplantı Salonu

11 Haziran 2018

Saat: 10.00-17.00

63

Halk Sağlığı Hemşireliği

Yüksek Lisans

Nazife KOÇ

Tarım İşçiliği ve Sağlık Riskleri

Hemşirelik Fakültesi 3. Kat Toplantı Salonu

11 Haziran 2018

Saat: 10.00-17.00

64

Halk Sağlığı Hemşireliği

Yüksek Lisans

Perihan DÖNMEZ

Sağlık Çalışanlarında Sigara Kullanımı

Hemşirelik Fakültesi 3. Kat Toplantı Salonu

11 Haziran 2018

Saat: 10.00-17.00

65

Halk Sağlığı Hemşireliği

Yüksek Lisans

Manolya YILDIZ

Meme Kanseri ve Hemşirelik

Hemşirelik Fakültesi 3. Kat Toplantı Salonu

11 Haziran 2018

Saat: 10.00-17.00

66

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Yüksek Lisans

Ahmet Arif Ari

Üniversite Öğrencilerinde Uyku Kalitesi ve             Ruhsal

Sorunlar

Hemşirelik Fakültesi Çok Amaçlı Toplantı Salonu

13.06.2019

09:00

67

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Yüksek Lisans

Nur Yarşı

Gençlerde Ölüm Amaçlı Olmayan Kendine             Zarar Verme Davranışı ve Problem Çözme

Becerileri

Hemşirelik Fakültesi Çok Amaçlı Toplantı Salonu

13.06.2019

10:00

68

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Yüksek Lisans

İpek Kandemir

Ergenlikte Çocukluk Çağı Travmaları

Hemşirelik Fakültesi Çok Amaçlı Toplantı

Salonu

13.06.2019

11:00

69

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Yüksek Lisans

Elşad Şamil

Merhamet Yorgunluğu ve Tükenmişlik

Hemşirelik Fakültesi Çok Amaçlı Toplantı

Salonu

13.06.2019

12:00

70

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Yüksek Lisans

Mahsun Atuğ

Yaşlılıkta Görülen Ruhsal Sorunlar

Hemşirelik Fakültesi Çok Amaçlı Toplantı

Salonu

13.06.2019

13:00

71

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Yüksek Lisans

Mustafa             Talha

Çağlayan

Ergenlerde Sosyal Medya Bağımlılığı

Hemşirelik Fakültesi Çok Amaçlı Toplantı Salonu

31.05.2019

10:00

72

Ruh Sağlığı ve

Hastalıkları

Hemşireliği

Doktora

Cihan

KOCAİRİ

Bağımlılıkta

Bilişsel

Davranışçı

Terapi

Yaklaşımları

Hemşirelik

Fakültesi 3. Kat

Toplantı Salonu

12/06/2019

09:00

73

Ruh Sağlığı ve

Hastalıkları

Hemşireliği

Doktora

Merve ŞAHİN

Affetme              ve

Hemşirelik

Hemşirelik

Fakültesi 3. Kat

Toplantı Salonu

12/06/2019

10:00

74

Ruh Sağlığı ve

Hastalıkları

Hemşireliği

Doktora

Hava KAYA

Bağlanma

Kuramı ve

Psikolojik

Dayanıklılık

Hemşirelik

Fakültesi 3. Kat

Toplantı Salonu

12/06/2019

11:00

75

Ruh Sağlığı ve

Hastalıkları

Hemşireliği

Doktora

Müge BULUT

Demanslı Hasta

Bakım

Modelleri

Hemşirelik

Fakültesi 3. Kat

Toplantı Salonu

12/06/2019

12:00

76

Ruh Sağlığı ve

Hastalıkları

Hemşireliği

Doktora

Rüveyda

YÜKSEL

Kanıta Dayalı

Bir        Psikiyatrik

Rehabilitasyon

Uygulaması:

Hastalık

Yönetimi ve İyileşme

Hemşirelik

Fakültesi 3. Kat

Toplantı Salonu

12/06/2019

13:00

77

Doğum Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği

Doktora

Belma Toptaş

Polikistik Over Sendromu Olan Kadınlara Uygulanan Beslenme ve Egzersiz Programının Semptomlara Etkisi

Hemşirelik Fakültesi 3. kat toplantı salonu

28.05.2019

 

13:30-14.30

78

Anatomi(Tıp)

 

Necati Emre Şahin

Dens Axis Anatomisi

ADÜ Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü Seminer Salonu

25.05.2019

16.00

79

Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi

Fıratcan GÜREŞ

Spor Hukuku

Spor Bil.Fakültesi

 

30 Mayıs 2019

11:30

80

Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi

Alper Yüksel

AKÇADAĞ

Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Medya Bağımlılıklarının Fiziksel Aktivite Düzeyine Olan Etkisinin

İncelenmesi.

Spor Bil.Fakültesi

 

23 Mayıs 2019

14:00

81

Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi

Oğuz YILMAZ

Tenis Sporuyla Uğraşan Çocuğun

Spora   Yönelmesinde Ailenin Rolü ve Önemi

Spor Bil.Fakültesi

 

23 Mayıs 2019

14:30

82

Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi

Gülşah

OLGEN

Aydın İlindeki Spor Salonlarına Düzenli Olarak Devam Eden Ev Hanımlarının Mutluluk

Düzeylerinin İncelenmesi.

Spor Bil.Fakültesi

 

23 Mayıs 2019

15:00

83

Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi

Mücahit ASLIM

Güreşçilerde Dinamk ve Statik Core Egzersizlerinni Fonksiyonel Hareket Analiz Puanlarına Etkisinin

İncelenmesi

Spor Bil.Fakültesi

 

24 Mayıs 2019

11:00

84

Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi

Abdullah

DEMİRELLİ

10-12 Yaş             Erkek             Çocuklara Uygulanan Yüzme Antrenman Programının Bazı Motorik

Özelliklere Etkisi

Spor Bil.Fakültesi

 

24 Mayıs 2019

11:30

85

Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi

Ayşenur

ERDEM

Spor     Yapan   ve Yapmayan Bireylerin Benlik

Farklılaşmalarının İncelenmesi

Spor Bil.Fakültesi

 

31 Mayıs 2019

11:00

86

Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi

Mehmet ÇAKIR

Voleybolda Kuvvet Çalışmaları

Spor Bil.Fakültesi

 

27 Mayıs 2019

16:00

87

Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi

Murat ANGIN

Sporda Zihinsel Dayanıklılık

Spor Bil. Fakültesi

 

27 Mayıs 2019

15:00

88

Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi

Şevket Can ARSLAN

Futbol Hakemlerine Yönelik Mobbingin İncelenmesi

Spor Bil. Fakültesi

 

27 Mayıs 2019

15:30

89

Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi

Elif ÖZDEMİR

Çocukluk Döneminde Denge

Gelişimi

Spor Bil.Fakültesi

 

30 Mayıs 2019

11:00

90

Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları

Doktora

Ehsan KARİMİYAN

Kanatlı eti üretiminde sürdürülebilirlik: Beslenme

Dekanlık toplantı salonu

27.05.2019

10:30

91

Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları

Doktora

Aybala ÖNAL

Ruminant Beslemede Adsorban Kullanımı

Dekanlık toplantı salonu

27.05.2019

11:30

92

Viroloji (Veteriner)

Yüksek Lisans

Mehmet NOTUROĞLU

Schmallenberg Virusu

Viroloji Anabilim Dalı Toplantı Salonu

13.06. 2019

11.00

93

Viroloji (Veteriner)

Yüksek Lisans

 

Aydın ORUÇ

Köpeklerde Adenovirus Enfeksiyonları

Viroloji Anabilim Dalı Toplantı Salonu

13.06. 2019

13.30

 

94

Viroloji (Veteriner)

Yüksek Lisans

Muzaffer PINARBAŞI

Köpeklerde Parvovirus Enfeksiyonu

Viroloji Anabilim Dalı Toplantı Salonu

13.06. 2019

 14.00

95

Mikrobiyoloji

Yüksek Lisans

Burhan GÖK

 

Köpeklerin Periodontal Hastalıkları

ADÜ Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

27.05.2019

09:00

96

Mikrobiyoloji

Yüksek Lisans

Evrim DÖNMEZ

Bakteriyel Toksinler

ADÜ Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

27.05.2019

10:00

97

Mikrobiyoloji

Yüksek Lisans

Atakan İŞERİ

Ruminantlarda Kullanılan Probiyotikler

ADÜ  Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

27.05.2019

11:00

98

Mikrobiyoloji

Yüksek Lisans

Muharrem AKTAKKA

Metritise Neden Olan Bakteriler

ADÜ Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

28.05.2019

09:00

99

Mikrobiyoloji

Doktora

Melih ÖZTÜRK

Mikrobiyota

ADÜ  Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

28.05.2019

10:00

100

Mikrobiyoloji

Doktora

İlker KURT

Sığırlarda Mikoplazma İnfeksiyonları

ADÜ  Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

28.05.2019

11:00

101

Mikrobiyoloji

Doktora

Erbey CİHAN

İntegronların Dünü Bugünü Yarını

ADÜ  Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

29.05.2019

09:00

102

Mikrobiyoloji

Yüksek Lisans

Saniye DOLHAN

Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde Bakteriyofaj Terapi

ADÜ  Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

29.05.2019

10:00

103

Mikrobiyoloji

Doktora

İlker Nejdet İÇİL

Uterus İmmunitesi

ADÜ Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

29.05.2019

11:00

104

Doğum-Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği

Leman Kocademir

Gebelik, Doğum ve Postpartum Dönemde Dijital Medyanın Kullanımı

Hemşirelik Fakültesi 2. kat Kurul Komite Toplantı Salonu

13 06 2019

13:30-15:00

105

Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi

Barış ERTOSUN

Altınordu Kulübünün Yapısı ve Türk Futboluna Etkileri

Spor Bil.Fakültesi

23 Mayıs 2019 15:30

106

Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi

Atakan GÜNER

Core Bölgesi Antrenmanları

Spor Bil.Fakültesi

31 Mayıs 2019 11:30

107

Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi

Tuğçe ÖZTÜRK

Diyabet ve Egzersiz

Spor Bil.Fakültesi

31 Mayıs 2019 12:00

108

Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi

Gürkan Selim ÇELGİN

Farklı Spor Branşlarında Uzamsal Görselleştirilmenin Karşılaştırılması

Spor Bil.Fakültesi

31 Mayıs 2019 12:30

109

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği

Doktora

Sultan GÜNER BAŞARA

Nazal CPAP Desteği Alan Yenidoğan Bebeklerde Burun Yaralanmalarının Tanımlanması, Önlenmesi ve Bakımında Kanıta Dayalı Uygulamalar

Hemşirelik Fakültesi Çok Amaçlı Toplantı Salonu

10.06.2019 13.30- 14.15

110

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği

Doktora

Derya DEMİR UYSAL

Bronşial Astımlı Çocuklarda Terapotik Mizahın Kullanımı

Hemşirelik Fakültesi Çok Amaçlı Toplantı Salonu

13.06.2019 15.30- 16.30

111

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği

Doktora

Bircan KAHRAMAN BERBEROĞLU

Serebral Palsili Çocuklarda Uyku Sorunlarının Önlenmesi Ve Çözümüne Yönelik Güncel Uygulamalar

Hemşirelik Fakültesi Çok Amaçlı Toplantı Salonu

13.06.2019 10.00- 11.00

112

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği

Doktora

Tuğba ALBAYRAK

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinden Taburculuk Sonrası Anne ve Bebeklerin Yaşadığı Sorunlar

Hemşirelik Fakültesi Çok Amaçlı Toplantı Salonu

13.06.2019 11.00- 12.00

113

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği

Yüksek Lisans

Büşra SARIOĞLU

Trakeostomili Çocuğun Taburculuk Öncesi Ve Sonrası Hemşirelik Bakımı

Hemşirelik Fakültesi Çok Amaçlı Toplantı Salonu

12.06.2019 10.00- 11.00

114

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği

Yüksek Lisans

Esra BOZKURT

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan Yenidoğanlarda Uyku ve Sirkadian Ritm

Hemşirelik Fakültesi Çok Amaçlı Toplantı Salonu

13.06.2019 13.30- 14.30

115

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği

Yüksek Lisans

Hilal KADIOĞLU

 

Terapötik Oyun ve Hasta Çocukta Kullanımı

Hemşirelik Fakültesi Çok Amaçlı Toplantı Salonu

13.06.2019 14.30 - 15.30

116

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği

Yüksek Lisans

Seher DELİGÖZ

Disiplin Aracı Olarak Kullanılan Çocuk İstismarı ve Ailede Çocuğun Eğitimi

Hemşirelik Fakültesi Çok Amaçlı Toplantı Salonu

12.06.2019 11.00 - 12.00

117

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği

Yüksek Lisans

Hakan EKER

Kritik Hasta Çocuklarda Ağrının Değerlendirilmesi ve Yönetimi

Hemşirelik Fakültesi Çok Amaçlı Toplantı Salonu

12.06.2019 10.00 - 11.00

118

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği

Yüksek Lisans

 

Kübra BERKTAŞ

Çocuklarda Dijital Oyun Bağımlılığı

Hemşirelik Fakültesi Çok Amaçlı Toplantı Salonu

12.06.2019 12.30 - 13.30

119

Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği

Nurcan BOYACIOĞLU

Nanoteknolojinin Cerrahide Kullanımı

Hemşirelik Fakültesi Çok Amaçlı Toplantı Salonu

18.06.2019

11.30

120

Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği

Hayriye AKTAŞ ÜNLÜ

Rejenaratif Tıpta Biyolojik Tedaviler ve Hemşirenin Rolü

Hemşirelik Fakültesi Çok Amaçlı Toplantı Salonu

18.06.2019

13.30

121

Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği

Nurettin SOYSAL

Pulmoner Emboli ve Hemşirelik Bakımı

Hemşirelik Fakültesi Çok Amaçlı Toplantı Salonu

18.06.2019

14.30

122

Farmakoloji ve Toksikoloji (Veteriner)

Doktora

Özge BARDAKÇI

Mikotoksinler ve Üretimi

Farmakoloji ve Toksikoloji (Veteriner) Anabilim Dalı Toplantı Salonu

11.06.2019

 10.00

123

Farmakoloji ve Toksikoloji (Veteriner)

Doktora

Mehmet Onur AK

Akuatik Canlılarda Mikroplastiklerin Etkileri

Farmakoloji ve Toksikoloji (Veteriner) Anabilim Dalı Toplantı Salonu

11.06.2019

 10.45

124

Farmakoloji ve Toksikoloji (Veteriner)

Doktora

Enes GÖKÇİMEN

Kurkuminin Alzaymır, Parkinson ve Depresyon Hastalıklarına Etkisi ve Kullanılabilirliği

Farmakoloji ve Toksikoloji (Veteriner) Anabilim Dalı Toplantı Salonu

13.06.2019

 10.00

125

Farmakoloji ve Toksikoloji (Veteriner)

Doktora

Süleyman YILMAZ

Bazı Ağır Metaller ve Analitik Cihazlarla Tespiti

Farmakoloji ve Toksikoloji (Veteriner) Anabilim Dalı Toplantı Salonu

13.06.2019

 11.30

126

Farmakoloji ve Toksikoloji (Veteriner)

Yüksek Lisans

Burak AKBAŞ

Veteriner Farmakovijilans

Farmakoloji ve Toksikoloji (Veteriner) Anabilim Dalı Toplantı Salonu

13.06.2019

 10.45

127

Patoloji (Veteriner)

Doktora

Melike GÜR

Çipura ve Levrek Solungaç Parazitlerine Patolojik Yaklaşım

ADÜ Vet. Fak. Patoloji Anabilim Dalı Toplantı Salonu

13 .06. 2019  11:00

128

Tıbbi Biyoloji

Yüksek Lisans

Ramazan KARAYEL

Gestasyonel Diyabetin Sistemik ve Plasental Endoplazmik Retikulum Stresi ile İlişkisi

Bölüm Seminer Salonu

13.06.2019

10.30

129

Tıbbi Biyoloji

Yüksek Lisans

Düriye Nur DAĞDELEN

Glutamat Transporter 1 (GLT-1)'in Hücre İçi Hareketinin Glioblastomalarda İncelenmesi

Bölüm Seminer Salonu

13.06.2019

11.30

130

Parazitoloji (Veteriner)

Yüksek Lisans

Selçuk Uğur TOPAL

Bal Arılarında Noseme cerenae’e Karşı Alternatif Tedavi ve Profilaksi Yöntemleri

ADÜ Batı Kampüsü Veteriner Fakültesi C Blok Veteriner Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı Seminer Salonu

14.06.2019

10.00

131

Parazitoloji (Veteriner)

Doktora

 

 

Hakan KANLIOĞLU

Vektörle Bulaşan Hastalıkların Kontrolünde İletimi Engelleyici (Transmission Blocking)Antijenler

ADÜ Batı Kampüsü Veteriner Fakültesi C Blok Veteriner Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı Seminer Salonu

14.06.2019

11.00

132

Besin Hijyeni ve Teknolojisi

Doktora

 

Buket ALTIN

Gıda Güvenliğinde Engeller Teknolojisi

Anabilim Dalı Toplantı Salonu

20.06.2019

10:00

133

Besin Hijyeni ve Teknolojisi

Yüksek Lisans

Ebru CAN

Süt Kaynaklı Biyoaktif Peptitler ve Vücuttaki Fonksiyonları

Anabilim Dalı Toplantı Salonu

20.06.2019

11:00

 

 

Tasarım : İletişim Fakültesi, Görsel İletişim Tasarımı Bölümü

Tasarım & Uygulama & Kodlama : Bilgi İşlem Web Tasarım Grubu