Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Enstitü Kurulu

 

Anatomi

Prof. Dr. Ilgaz AKDOĞAN

iakdogan@adu.edu.tr

Antrenörlük Eğitimi

Doç. Dr. Alper KARTAL

alper.kartal@adu.edu.tr

Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi

Prof. Dr. Mehmet ULUKAN

mulukan@adu.edu.tr

Beslenme ve Diyetetik

Prof. Dr. Serdal ÖĞÜT

serdal.ogut@adu.edu.tr

Biyofizik

Prof. Dr. Mehmet Dinçer BİLGİN

mdbilgin@adu.edu.tr

Biyoistatistik

Prof. Dr. Mevlüt TÜRE

mevlut.ture@adu.edu.tr

Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği

Doç. Dr. Rahşan ÇAM

rahsan.cam@adu.edu.tr

Çevre Sağlığı (Disiplinlerarası)

Prof. Dr. Emine Didem EVCİ KİRAZ

devci@adu.edu.tr

Çocuk Gelişimi

Doç. Dr. Kevser TOZDUMAN YARALI

ktyarali@adu.edu.tr

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği

Prof. Dr. Hüsniye ÇALIŞIR

hcalisir@adu.edu.tr

Doğum-Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği

Prof. Dr. Sevgi ÖZSOY

sevgiozsoy@adu.edu.tr

Dölerme ve Suni Tohumlama

Prof. Dr. Melih AKSOY

melih.aksoy@adu.edu.tr

Ebelik

Prof. Dr. Zekiye KARAÇAM

zkaracam@adu.edu.tr

Fizyoloji

Prof. Dr. Gökhan CESUR

gokhan.cesur@adu.edu.tr

Halk Sağlığı Hemşireliği

Doç. Dr. Filiz ADANA

filiz.adana@adu.edu.tr

Hastane Enfeksiyon Kontrolü (Disiplinlerarası)

Prof. Dr. Serkan ÖNCÜ

soncu@adu.edu.tr

Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları

Prof. Dr. Bekir Hakan KÖKSAL

bhakankoksal@adu.edu.tr

Hemşirelik Esasları

Prof. Dr. Gülengün TÜRK

gturk@adu.edu.tr

Histoloji ve Embriyoloji

Prof. Dr. Alpaslan GÖKÇİMEN

agokcimen@adu.edu.tr

İç Hastalıkları Hemşireliği

Prof. Dr. Sakine BOYRAZ ÖZKAVAK

smemis@adu.edu.tr

Kök Hücre ve Rejeneratif Tıp (Disiplinlerarası)

Prof. Dr. Kemal ERGİN

kergin@adu.edu.tr

Moleküler Biyoteknoloji (Disiplinlerarası)

Prof. Dr. Bülent BOZDOĞAN

bbozdogan@adu.edu.tr

Ortodonti

Doç. Dr. Mine GEÇGELEN CESUR

mine.gecgelen@adu.edu.tr

Parazitoloji

Prof. Dr. Hatice ERTABAKLAR

hatice@adu.edu.tr

Pedodonti

Prof. Dr. Işıl SÖNMEZ

isilsonmez@adu.edu.tr

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği

Prof. Dr. Fatma DEMİRKIRAN

fdemirkiran@adu.edu.tr

Sağlık Turizmi (Disiplinlerarası)

Doç. Dr. Aziz BOSTAN

abostan@adu.edu.tr

Temel Onkoloji

Prof. Dr. Kemal ERGİN

kergin@adu.edu.tr

Tıbbi Biyokimya

Prof. Dr. Aslıhan BÜYÜKÖZTÜRK KARUL

akarul@adu.edu.tr

Tıbbi Biyoloji

Prof. Dr. Abdullah YALÇIN

abdullah.yalcin@adu.edu.tr

Tıbbi Farmakoloji

Prof. Dr. Turhan DOST

tdost@adu.edu.tr

Veterinerlik Anatomisi

Prof. Dr. Hasan ERDEN

herden@adu.edu.tr

Veterinerlik Besin Hijyeni ve Teknolojisi

Prof. Dr. Ergün Ömer GÖKSOY

eogoksoy@adu.edu.tr

Veterinerlik Biyokimyası

Prof. Dr. Ayşegül BİLDİK

abildik@adu.edu.tr

Veterinerlik Cerrahi

Prof. Dr. Nuh KILIÇ

nkilic@adu.edu.tr

Veterinerlik Doğum ve Jinekoloji

Prof. Dr. Bayazıt MUSAL

bmusal@adu.edu.tr

Veterinerlik Embriyoloji ve Histoloji

Prof. Dr. Ülker EREN

ueren@adu.edu.tr

Veterinerlik Farmakoloji ve Toksikoloji

Prof. Dr. Selim SEKKİN

ssekkin@adu.edu.tr

Veterinerlik Fizyolojisi

Prof. Dr. Hümeyra ÜNSAL

hunsal@adu.edu.tr

Veterinerlik İç Hastalıkları

Prof. Dr. Hüseyin VOYVODA

hvoyvoda@adu.edu.tr

Veterinerlik Mikrobiyolojisi

Prof. Dr. Süheyla TÜRKYILMAZ

sturkyilmaz@adu.edu.tr

Veterinerlik Parazitolojisi

Prof. Dr. Serkan BAKIRCI

serkanbakirci@adu.edu.tr

Veterinerlik Patalojisi

Prof. Dr. Hamdi AVCI

havci@adu.edu.tr

Veterinerlik Viroloji

Prof. Dr. Mehmet Tolga TAN

mttan@adu.edu.tr

Yara Bakım Hemşireliği (Disiplinlerarası)

Doç. Dr. Rahşan ÇAM

rahsan.cam@adu.edu.tr

Yaşlı Sağlığı (Disiplinlerarası)

Doç. Dr. Serap Gökçe ESKİN

serap.gokce@adu.edu.tr

Zootekni

Prof. Dr. Hayriye Değer ORAL TOPLU

doral@adu.edu.tr