Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Enstitü Kurulu

Enstitü Müdür V. (Başkan)

Prof. Dr. Süleyman AYPAK

Enstitü Müdür Yardımcısı (Üye)

Prof. Dr. Fatma DEMİRKIRAN

Enstitü Müdür Yardımcısı (Üye)

Doç. Dr. Murat BOYACIOĞLU

Anatomi (Tıp)

Prof. Dr. Hulki BAŞALOĞLU

Anatomi (Veteriner)

Prof. Dr. Erkut TURAN

Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi

Doç.Dr.Mehmet ULUKAN

Besin Hijyeni ve Teknolojisi (Veteriner)

Prof.Dr. Filiz KÖK

Beslenme ve Diyetetik

Doç. Dr. Serdal ÖĞÜT

Biyofizik

Prof. Dr. Mehmet Dinçer BİLGİN

Biyoistatistik

Prof. Dr. Mevlüt TÜRE

Biyokimya (Tıp)

Prof. Dr. Aslıhan KARUL

Biyokimya (Veteriner)

Prof.Dr. Pınar ALKIM ULUTAŞ

Cerrahi (Veteriner)

Prof.Dr. Murat SARIERLAR

Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği

Dr.Öğr.Üyesi Rahşan ÇAM

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği

Prof.Dr. Hüsniye ÇALIŞIR

Doğum ve Jinekoloji

Prof. Dr. Hayrettin ÇETİN

Doğum-Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği

Prof. Dr. Hilmiye AKSU

Ebelik

Prof.Dr. Ayden ÇOBAN

Farmakoloji ve Toksikoloji (Veteriner)

Prof.Dr. Selim SEKKİN

Fizyoloji (Tıp)

Prof. Dr. Rauf Onur EK

Fizyoloji (Veteriner)

Prof. Dr. Hümeyra ÜNSAL

Halk Sağlığı Hemşireliği

Doç.Dr. Filiz ADANA

Hastane Enfeksiyon Kontrolü

Prof.Dr. Serkan ÖNCÜ

Hayvan Besleme ve Beslenme Hast. (Veteriner)

Prof.Dr. Özcan CENGİZ

Hemşirelik Esasları

Doç. Dr. Gülengün TÜRK

Histoloji ve Embriyoloji (Tıp)

Prof. Dr. Alpaslan GÖKÇİMEN

Histoloji-Embriyoloji (Veteriner)

Prof.Dr. Şadiye KUM

İç Hastalıkları (Veteriner)

Prof. Dr. Kerem URAL

İç Hastalıkları Hemşireliği

Prof. Dr. Sakine BOYRAZ

Kök Hücre ve Rejeneratif Tıp

Prof. Dr. Kemal ERGİN

Mikrobiyoloji

Prof. Dr. Şükrü KIRKAN

Ortodonti

Prof. Dr. Törün ÖZER

Parazitoloji (Veteriner)

Prof.Dr. Hasan EREN

Patoloji (Veteriner)

Prof.Dr. Nihat TOPLU

Pedodonti Anabilim Dalı

Prof.Dr. Işıl SÖNMEZ

Psikiyatri (Klinik Psikoloji)

Prof.Dr. Levent SEVİNÇOK

Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama

Prof. Dr. Melih AKSOY

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği

Prof. Dr. Fatma DEMİRKIRAN

Spor Fizyolojisi

Prof. Dr. Rauf Onur EK

Temel Onkoloji ve Kanser Biyolojisi

Prof. Dr. Kemal ERGİN

Tıbbi Biyoloji

Doç. Dr. Abdullah YALÇIN

Tıbbi Farmakoloji

Prof. Dr. Turhan DOST

Tıbbi Parazitoloji

Prof. Dr. Sema ERTUĞ

Viroloji (Veteriner)

Prof. Dr. Mehmet Tolga TAN

Yaşlı Sağlığı

Prof. Dr. Güzel DİŞCİGİL

Zootekni (Veteriner)

Prof. Dr. Mehmet Kenan TÜRKYILMAZ

Moleküler Biyoteknoloji

Prof. Dr. Bülent BOZDOĞAN

Sağlık Turizmi

Prof.Dr. Osman Eralp ÇOLAKOĞLU

Çevre Sağlığı

Prof.Dr. Emine Didem EVCİ KİRAZ

Çocuk Gelişimi

Doç.Dr. Selvinaz SAÇAN

Yara Bakım Hemşireliği

Dr.Öğr.Üyesi Rahşan ÇAM

Enstitü Sekreteri

Fahriye GENÇ