ADÜ Menü

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Enstitü Kurulu

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ENSTİTÜ KURULU ÜYELERİ

Prof. Dr. Cavit KUM

Enstitü Müdürü (Başkan)

ckum@adu.edu.tr

Prof. Dr. Fatma DEMİRKIRAN

Enstitü Müdür Yardımcısı (Üye)

fdemirkiran@adu.edu.tr
Doç. Dr. Murat BOYACIOĞLU

Enstitü Müdür Yardımcısı (Üye)

mboyacioglu@adu.edu.tr

Prof. Dr. Hulki BAŞALOĞLU

Anatomi (Tıp)

hbasaloglu@adu.edu.tr

Prof. Dr. Erkut TURAN

Anatomi (Veteriner)

eturan@adu.edu.tr

Prof. Dr. Kürşat KARACABEY

Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi

kkaracabey@adu.edu.tr

Prof. Dr. Filiz KÖK

Besin Hijyeni ve Teknolojisi (Veteriner)

fkok@adu.edu.tr

Doç. Dr. Serdal ÖĞÜT

Beslenme ve Diyetetik

serdal.ogut@adu.edu.tr

Prof. Dr. M. Dinçer BİLGİN

Biyofizik (Tıp)

mdbilgin@adu.edu.tr

Prof. Dr. Mevlüt TÜRE

Biyoistatistik

mevlut.ture@adu.edu.tr

Prof. Dr. Aslıhan KARUL

Biyokimya (Tıp)

akarul@adu.edu.tr

Prof. Dr. Ayşegül BİLDİK

Biyokimya (Veteriner)

abildik@adu.edu.tr

Prof. Dr. Ali BELGE

Cerrahi (Veteriner)

abelge@adu.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Rahşan ÇAM

Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği

rahsan.cam@adu.edu.tr

Prof. Dr. Emine Didem EVCİ KİRAZ

Çevre Sağlığı

devci@adu.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Selvinaz SAÇAN

Çocuk Gelişimi

selvinaz.sacan@adu.edu.tr

Prof. Dr. Hüsniye ÇALIŞIR

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği

hcalisir@adu.edu.tr

Prof. Dr. Hayrettin ÇETİN

Doğum ve Jinekoloji (Veteriner)

hcetin@adu.edu.tr

Prof. Dr. Hilmiye AKSU

Doğum-Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği

haksu@adu.edu.tr

Prof. Dr. Mustafa ÖZAT

Ebelik

mozat@adu.edu.tr

Prof. Dr. Cavit KUM

Farmakoloji ve Toksikoloji (Veteriner)

ckum@adu.edu.tr

Prof. Dr. Rauf Onur EK

Fizyoloji (Tıp)

roek@adu.edu.tr

Prof. Dr. Hümeyra ÜNSAL

Fizyoloji (Veteriner)

hunsal@adu.edu.tr

Doç. Dr. Filiz ADANA

Halk Sağlığı Hemşireliği

filiz.adana@adu.edu.tr

Prof. Dr. Serkan ÖNCÜ

Hastane Enfeksiyon Kontrolü

serkanoncu@hotmail.com

Prof. Dr. Özcan CENGİZ

Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları (Veteriner)

ocengiz@adu.edu.tr

Doç. Dr. Gülengün TÜRK

Hemşirelik Esasları

gturk@adu.edu.tr

Prof. Dr. Alpaslan GÖKÇİMEN

Histoloji ve Embriyoloji (Tıp)

agokcimen@adu.edu.tr

Prof. Dr. Mustafa SANDIKÇI

Histoloji-Embriyoloji (Veteriner)

msandikci@adu.edu.tr

Prof. Dr. Kerem URAL

İç Hastalıkları (Veteriner)

kural@adu.edu.tr

Prof. Dr. Sakine BOYRAZ

İç Hastalıkları Hemşireliği

smemis@adu.edu.tr

Prof. Dr. Kemal ERGİN

Kök Hücre ve Rejeneratif (Tıp)

kergin@adu.edu.tr

Prof. Dr. Şükrü KIRKAN

Mikrobiyoloji

skirkan@adu.edu.tr

Prof. Dr. Bülent BOZDOĞAN

Moleküler Biyoteknoloji

bbozdogan@adu.edu.tr

Prof. Dr. Törün ÖZER

Ortodonti

torunozer@gmail.com

Prof. Dr. Tülin KARAGENÇ

Parazitoloji (Veteriner)

tulinkaragenc@yahoo.com

Prof. Dr. Nihat TOPLU

Patoloji (Veteriner)

ntoplu@adu.edu.tr

Prof. Dr. Işıl SÖNMEZ

Pedodonti

isilsonmez@adu.edu.tr

Prof. Dr. Levent SEVİNÇOK

Psikiyatri

lsevincok@adu.edu.tr

Prof. Dr. Melih AKSOY

Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama

aksoymelih2003@yahoo.com

Prof. Dr. Fatma DEMİRKIRAN

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği

fdemirkiran@@adu.edu.tr

Prof. Dr. Işıl SÖNMEZ

Sağlık Turizmi

isilsonmez@adu.edu.tr

Prof. Dr. Rauf Onur EK

Spor Fizyolojisi

roek@adu.edu.tr

Prof. Dr. Kemal ERGİN

Temel Onkoloji ve Kanser Biyolojisi

kergin@adu.edu.tr

Doç. Dr. Abdullah YALÇIN

Tıbbi Biyoloji

abdullah.yalcin@adu.edu.tr

Prof. Dr. Turhan DOST

Tıbbi Farmakoloji

tdost@adu.edu.tr

Prof. Dr. Sema ERTUĞ

Tıbbi Parazitoloji

sertug@adu.edu.tr

Prof. Dr. Mehmet Tolga TAN

Viroloji

mttan@adu.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Rahşan ÇAM

Yara Bakım Hemşireliği

rahsan.cam@adu.edu.tr

Prof. Dr. Güzel DİŞÇİGİL

Yaşlı Sağlığı

gdiscigil@adu.edu.tr

Prof. Dr. Mehmet Kenan TÜRKYILMAZ

Zootekni (Veteriner)

mkturkyilmaz@adu.edu.tr

Fahriye GENÇ

Enstitü Sekreteri (Raportör)

fahriye@adu.edu.tr

 

Tasarım : İletişim Fakültesi, Görsel İletişim Tasarımı Bölümü

Tasarım & Uygulama & Kodlama : Bilgi İşlem Web Tasarım Grubu