Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Enstitü Kurulu

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ENSTİTÜ KURULU ÜYELERİ

Prof. Dr. Süleyman AYPAK

Enstitü Müdürü (Başkan)

Prof. Dr. Fatma DEMİRKIRAN

Enstitü Müdür Yardımcısı (Üye)

Doç. Dr. Murat BOYACIOĞLU

Enstitü Müdür Yardımcısı (Üye)

Prof. Dr. Hulki BAŞALOĞLU

Anatomi (Tıp)

Prof. Dr. Erkut TURAN

Anatomi (Veteriner)

Prof. Dr. Mehmet ULUKAN

Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi

Prof. Dr. Filiz KÖK

Besin Hijyeni ve Teknolojisi (Veteriner)

Doç. Dr. Serdal ÖĞÜT

Beslenme ve Diyetetik

Prof. Dr. M. Dinçer BİLGİN

Biyofizik (Tıp)

Prof. Dr. Mevlüt TÜRE

Biyoistatistik

Prof. Dr. Aslıhan KARUL

Biyokimya (Tıp)

Prof. Dr. Pınar Alkım ULUTAŞ

Biyokimya (Veteriner)

Prof. Dr. Ali BELGE

Cerrahi (Veteriner)

Doç. Dr. Rahşan ÇAM

Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği

Prof. Dr. Emine Didem EVCİ KİRAZ

Çevre Sağlığı

Prof. Dr. Güler ÜNAL

Çocuk Gelişimi

Prof. Dr. Hüsniye ÇALIŞIR

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği

Prof. Dr. Hayrettin ÇETİN

Doğum ve Jinekoloji (Veteriner)

Prof. Dr. Hilmiye AKSU

Doğum-Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği

Prof. Dr. Aslıhan KARUL

Ebelik

Doç. Dr. Selim SEKKİN

Farmakoloji ve Toksikoloji (Veteriner)

Prof. Dr. Rauf Onur EK

Fizyoloji (Tıp)

Prof. Dr. Hümeyra ÜNSAL

Fizyoloji (Veteriner)

Doç. Dr. Filiz ADANA

Halk Sağlığı Hemşireliği

Prof. Dr. Serkan ÖNCÜ

Hastane Enfeksiyon Kontrolü

Prof. Dr. Özcan CENGİZ

Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları (Veteriner)

Doç. Dr. Gülengün TÜRK

Hemşirelik Esasları

Prof. Dr. Alpaslan GÖKÇİMEN

Histoloji ve Embriyoloji (Tıp)

Prof. Dr. Şadiye KUM

Histoloji-Embriyoloji (Veteriner)

Prof. Dr. Kerem URAL

İç Hastalıkları (Veteriner)

Prof. Dr. Sakine BOYRAZ

İç Hastalıkları Hemşireliği

Prof. Dr. Kemal ERGİN

Kök Hücre ve Rejeneratif (Tıp)

Prof. Dr. Şükrü KIRKAN

Mikrobiyoloji

Prof. Dr. Bülent BOZDOĞAN

Moleküler Biyoteknoloji

Prof. Dr. Törün ÖZER

Ortodonti

Prof. Dr. Hasan EREN

Parazitoloji (Veteriner)

Prof. Dr. Nihat TOPLU

Patoloji (Veteriner)

Prof. Dr. Işıl SÖNMEZ

Pedodonti

Prof. Dr. Levent SEVİNÇOK

Psikiyatri

Prof. Dr. Melih AKSOY

Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama

Prof. Dr. Fatma DEMİRKIRAN

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği

Prof. Dr. Osman Eralp ÇOLAKOĞLU

Sağlık Turizmi

Prof. Dr. Rauf Onur EK

Spor Fizyolojisi

Prof. Dr. Kemal ERGİN

Temel Onkoloji

Doç. Dr. Abdullah YALÇIN

Tıbbi Biyoloji

Prof. Dr. Turhan DOST

Tıbbi Farmakoloji

Prof. Dr. Sema ERTUĞ

Tıbbi Parazitoloji

Prof. Dr. Mehmet Tolga TAN

Viroloji

Doç. Dr. Rahşan ÇAM

Yara Bakım Hemşireliği

Prof. Dr. Güzel DİŞÇİGİL

Yaşlı Sağlığı

Prof. Dr. Mehmet Kenan TÜRKYILMAZ

Zootekni (Veteriner)

Fahriye GENÇ

Enstitü Sekreteri (Raportör)