ADÜ Menü

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Genel Bilgiler

Lisansüstü eğitim çerçevesinde Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama Anabilim Dalında Doktora (Ph.D) ve Yüksek Lisans programı yürütülmektedir. Doktora eğitimi sırasında öğrenciler reprodüksiyon alanındaki; erkek ve dişi hayvanlarda, gametogenesis, reprodüktif fizyoloji, endokrinoloji, kriyobiyoloji gibi temel bilgileri öğrenmeleri, uygulamalarla desteklenerek klinik olgulara karşı doğru tanı ve teşhis yeteneğini kazanmaları, suni tohumlama tekniklerini ve kimi biyoteknolojik yöntemler ile ülke hayvancılığının gelişimi dikkate alınarak teorik ve pratik olarak beceri kazanmaları sağlanır. Doktora eğitimlerinin yanı sıra öğrencilerin bu alandaki gelişmeleri izlemeleri, literatür takip etmeleri, ve anabilim dalında yapılan araştırmalara katılmaları gereklidir. Doktora öğrencileri her dönemde seminer sunarak yayın tarama, seminer hazırlama ve sunma teknikleri konularında da kendilerini geliştirirler. Söz konusu bilim alanında öğrenciler doktora eğitimi süresince en doğru bilgiye en hızlı nasıl ulaşabileceklerini öğrenirler ve pratik olarak da uygularlar. Araştırmacı kişiliklerinin gelişmesi için deneysel çalışmalarda sorumluluk almalarına özen gösterilir ve bilgi, beceri ve bilimsel anlayış bakımından üstün özellikleri kazanmış olması beklenir.
Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama Anabilim Dalı, Sağlık Bilimleri Enstitüsüne bağlı olarak 2009 yılından itibaren alanında lisansüstü eğitim vermektedir.
Lisansüstü eğitim gören öğrencilerin kendi potansiyellerini ortaya koymalarına fırsat verecek bir ortam yaratarak Reprodüksiyon ve suni tohumlama alanında özgün ve evrensel bilgi üreten, yaratıcı ve bilime katkı yapan bilim adamları ve uzmanlar yetiştirmeyi amaçlamaktır.
Eğitim ve araştırmaları ile evrensel gelişmeye katkısı olan, çağdaş bilim ve teknolojiyi yakından takip eden, uluslararası düzeyde saygın ve tercih edilen, özgüven ve sorumluluk sahibi, etik değerlere saygılı, bilgili, nitelikli konusunda değişen dünya koşullarında topluma liderlik yapabilen bilim adamı ve uzmanlar yetiştirmektir.
Toplumların kalkınmasında eğitim kalitesinin iyileştirilmesi ve çağdaş düzeye ulaştırılabilmesi kuşkusuz büyük önem taşımaktadır. Bu bağlamda, bilgi çağının gerekleri doğrultusunda çeşitli alanlarda verilmeye çalışılan lisans eğitimi çoğu zaman gereksinimleri tam olarak karşılayamamakta ve oluşan rekabet ortamında eğitim düzeyi yüksek olan elemanlara olan gereksinim giderek artmaktadır. Sağlık Bilimleri Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama Anabilim Dalının temel amacı Reprodüksiyon ve suni tohumlama alanında eğitimli, araştırmalarla alanında bilime katkıda bulunabilecek bilim insanları yetiştirmektir.
Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama Anabilim Dalı, bu eğitimin gerektirdiği modern cihaz ve teçhizat donanımına ve yeterli öğretim üyesi kadrosuna sahiptir. (Öğretim üyesi - amfi - derslik – laboratuar, Canlı hayvan (rektal muayene ve kateter uygulaması)
Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama Anabilim Dalı, bu eğitimin gerektirdiği modern cihaz ve teçhizat donanımına ve yeterli öğretim üyesi kadrosuna sahiptir. (Öğretim üyesi - amfi - derslik – laboratuar, Canlı hayvan (rektal muayene ve kateter uygulaması)

Tasarım : İletişim Fakültesi, Görsel İletişim Tasarımı Bölümü

Tasarım & Uygulama & Kodlama : Bilgi İşlem Web Tasarım Grubu