ADÜ Menü

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Genel Bilgiler

Biyofizik tanımı kesin hatları ile ayrılmış bir bilim dalı değildir çünkü disiplinler arası bir bilim dalıdır. Biyofizik, fizik teknikleri ve prensiplerini tıp ve biyolojiye uygular. Yani biyofizikçi, fizik ve bununla ilgili fizikokimya, matematik, elektrik mühendisliği, bilgisayar mühendisliği gibi bilim dallarını kullanarak temel biyolojik ve tıp/sağlık problemlerini araştırır. Fizik ve matematik yöntemleri kullanılmasıyla, biyofizikçi enerji değişimleri, radyasyon (iyonize ve iyonize olmayan), elektrik ve manyetik alanlar, görme ve işitme sistemleri, ışık doku etkileşimleri, fotosensitizasyon, kas kasılması, iyon kanalları ve pompaları, sinirler, elektro-fizyo/biyofizik, moleküllerin yapılarının tanımlanması ve etkileşimleri, bilgi işleme ve modelleme konularında problemlerin araştırılması üzerine çalışmaktadır. Bugün biyofizik birbiri ile kesin hatlarla ayrılmayan Moleküler Biyofizik, Hücre Biyofiziği ve sistem Biyofiziği diye üç ana dala ayrılmıştır.
Biyofizik Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı, 2005-2006 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi’nden itibaren başlatılmıştır. Yüksek Lisans programımızı yedi öğrenci başarı ile tamamlamıştır. Anabilim Dalı doktora programları 2008-2009 eğitim öğretim güz yılında öğrenci almaya başlamıştır. Doktora programımızı üç öğrenci başarı ile tamamlamıştır. Anabilim dalımız biyofiziğin disiplinler arası olması nedeniyle Tıp Fakültesi Biyofizik, Fizyoloji ve Nöroloji anabilim dallarından öğretim üyeleri içermektedir
Kurumun ilkeleri doğrultusunda evrensel ölçütlere uygun bilimsel ürünler vermek.
Sürekli değişen günümüz dünyasında değişimi fark eden, uyum sağlayabilen, öğrenme odaklı, üretken, toplumsal sorunlara duyarlı, çözüm üretebilen, kendi ve çevresi ile barışık gereğinde liderlik yapabilecek, biyofizik konusuna hakim, özgür araştırmalar yapan, topluma örnek olacak bilim doktoru yetiştirmek.
- Anabilim dalımızın araştırma performansını ve bilimsel çevrelerdeki tanınmışlığını artırmak - Eğitim kalitesini ve çeşitliliğini artırmaktır. - Öncelikle iyonize olmayan radyasyonun çevre ve sağlık etkileri olmak üzere biyofiziğin çalışma alanlarına giren sağlık/çevre ile ilgili sorunlara duyarlı hizmetler geliştirmektir. - Tıp Fakültesinin diğer anabilim dalları ve /veya diğer fakültelerle ile ortaklaşa araştırma projeleri oluşturulmaktır. - Anabilim Dalımızın sürekli kendini yenileyen ve diğer biyofizik Anabilim Dalları ile yarışabilecek bir yapılanmaya sahip olmasını sağlamaktır. - Lisansüstü öğrencilerimizin bilimsel düşünebilme, bilimsel olayları geniş bir bakış açısıyla sentezleyebilme ve bağımsız araştırma yapabilme yeteneği kazandırmaktır.
Biyofizik (Tıp) Doktora Program için dört adet laboratuvar kullanılacaktır. Bunlar: 1- Biyofizik laboratuvarı (40 m2 ) 2- Elektrofizyoloji laboratuvarı (30 m2 ) 3- Adnan Menderes Üniversitesi Bilimsel Araştırma ve Uygulama Merkezi: ADÜ-BİLTEM (900 m2 ) 4-ADÜ hastanesi Nöroloji Anabilim Dalı laboratuvarları (100 m2)
Tıp Fakültesi Biyofizik Laboratuvarında iyonize olmayan radyasyon ve moleküler biyofizik yöntemleri gerçekleştirecek cihazlar bulunmaktadır. Tıp fakültesi elektrofizyoloji laboratuarında (Fizyoloji AD ile ortaklaşa kullanılmaktadır) deneysel olarak EMG, sinir iletim hızı, EKG, Elektrookülogram, galvanik deri direnci, uyarılmış potansiyeller (görsel ve işitsel), sıcaklık değişimlerini kayıt ve analiz edebilecek veri analiz sistemi bulunmaktadır. ADÜ BİLTEM ise Analitik, hücre kültürü ve moleküler biyoloji kısımları bulunan öğrencilerimizin kullanabildiği merkez laboratuardır. ADÜ hastanesi Nöroloji Anabilim Dalı laboratuarlarında insanda EMG,EEG, ENMG ile uyarılmış potansiyeller olan (VEP,SEP) çalışmaları ortaklaşa çalışmalarda gerçekleştirilebilinmektedir

Tasarım : İletişim Fakültesi, Görsel İletişim Tasarımı Bölümü

Tasarım & Uygulama & Kodlama : Bilgi İşlem Web Tasarım Grubu