Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Doktora Yeterlik Sınavı İşlem Adımları

 

Sınav Öncesi İşlemler:
1 – Form-19, Anabilim Dalı Kurul Kararı ile birlikte EBYS üzerinden Enstitüye gönderilecek.
2 – Form-37 doldurularak mail yoluyla Enstitüye ulaştırılacak.
3 - Kurum dışı jüri üyelerine ilişkin Yolluk Belgeleri sınavdan bir gün önce ofisimizden teslim alınacak, sınav esnasında üyelere imzalatılarak sınav sonrasında ofisimize elden teslim edilecek.


Sınav Sonrası İşlemler:
4 – Form 20 ve 21, Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından EBYS üzerinden Enstitüye gönderilecek.
5 – Sınav tarihini takip eden 1 ay içinde Form-22, Anabilim Dalı Kurul Kararı ile birlikte EBYS üzerinden Enstitüye gönderilecek.