Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Tez Savunma Sınavı İşlem Adımları

 

Sınav Öncesi İşlemler:

1 – Form-37 doldurularak mail yoluyla Enstitüye ulaştırılmalıdır.
2 – Kurum dışı jüri üyelerine ilişkin Yolluk Belgeleri sınavdan bir gün önce ofisimizden teslim alınmalıdır. Sınav esnasında üyelere imzalatılarak sınav sonrasında ofisimize elden teslim edilmelidir.