ADÜ Menü

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Tez Savunma Sınavı İşlem Adımları

 

Sınav Öncesi İşlemler:
1 – Form-30 doldurularak, Anabilim Dalı Kurul Kararı ile birlikte EBYS üzerinden Enstitüye gönderilecek.
2 – Tez taslağının spiralli şekilde bastırılmış hali ofisimize elden teslim edilecek.
3 – Enstitü Öğrenci İşleri birimiyle iletişime geçerek temin edilecek İntihal Raporu ofisimize elden teslim edilecek.
4 – Form-37 doldurularak mail yoluyla Enstitüye ulaştırılacak.
5 – Kurum dışı jüri üyelerine ilişkin Yolluk Belgeleri sınavdan bir gün önce ofisimizden teslim alınacak, sınav esnasında üyelere imzalatılarak sınav sonrasında ofisimize elden teslim edilecek.


Sınav Sonrası İşlemler:
6 – Form 31 ve 32, Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından EBYS üzerinden Enstitüye gönderilecek.
7 – Tez taslağının son hali, sınav esnasında jüri üyelerince istenen ekleme ve düzeltmeler yapıldıktan sonra ofisimize elden teslim edilecek.

Tasarım : İletişim Fakültesi, Görsel İletişim Tasarımı Bölümü

Tasarım & Uygulama & Kodlama : Bilgi İşlem Web Tasarım Grubu