Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Genel Bilgiler

Cerrahi Hastalıkları Anabilim Dalında Yüksek Lisans Programı dört zorunlu ders, bir seminer dersi ve bir uzmanlık alan dersin ve altı seçmeli dersten oluşmaktadır.
Karar ve öğrenci alım tarihi : 31.08.2010 tarihinde Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Yüksek Lisans Programı açılmıştır. İlk öğrenci alımı 10.08.2011 tarihinde yapılmıştır.
Bizim misyonumuz alanında araştırmacı, lider, yüksek kalitede hasta bakımı sağlayan uzmanlık derecesine sahip hemşireler yetiştirmektir.
Bizim vizyonumuz hemşirelik bilim alanında akademik bir birim olarak ulusal ve uluslararası düzeyde kabul edilirliği başarmaktır.
Bu programın amacı; profesyonel hemşirelik bilincine sahip, ulusal ve uluslararası düzeyde birey, aile, ve toplumun sağlık sorunlarına ve bakım gereksinimlerine duyarlı, lider, yüksek kalitede hasta bakımı sağlayan cerrahi hastalıkları hemşireliğinde bilim uzmanı yetiştirmektir.
Cerrahi Yoğun Bakım Üniteleri, Cerrahi Branşlara Özgü Klinikler, Ameliyathane, yüksek lisans derslikleri, Kütüphane olanakları vardır.
Bilgisayar, kütüphane,derslik