ADÜ Menü

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Akademik Bilgiler

Hastane Enfeksiyon Kontrolü Bilim uzmanı
İnsan sağlığı ile doğrudan ilişkili olan program, enfeksiyon hastalıkları, mikrobiyoloji, hemşirelik ve tıp eğitimi gibi farklı disiplinlerin bir arada çalışacağı ve insan sağlığı ile ilişkili tüm bilim dalları ile koordinasyon içinde olacak bir programdır. Multidisipliner bir yükseklisans programı olan program teorik dersler, hastanede gerçekleştirilecek klinik uygulamalar ve laboratuvar uygulamalarından oluşmaktadır.
Adnan Menderes Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinde öngörülen esaslara göre yapılır
Programı başarıyla tamamlayan mezunlara Hastane Enfeksiyon Kontrolü Yüksek Lisans diploması verilir.
Yüksek lisans programına başvuracak adayların Tıp Fakültesi, Hemşirelik Fakültesi (Hemşirelik Y.O.), Diş Hekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Veteriner Fakültesi, Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü, Tıp Fakültesi Tıbbi Biyolojik Bilimler Bölümü mezunları kabul edilir. Yüksek lisans programına öğrenci kabulü, Adnan Menderes Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinde öngörülen esaslara göre yapılır.
Yüksek Öğretim Kurumu Başkanlığı tarafından 20 Nisan 2016 tarih ve 29690 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümleri uygulanır
Yüksek Öğretim Kurumu Başkanlığı tarafından 20 Nisan 2016 tarih ve 29690 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Tasarım : İletişim Fakültesi, Görsel İletişim Tasarımı Bölümü

Tasarım & Uygulama & Kodlama : Bilgi İşlem Web Tasarım Grubu