ADÜ Menü

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Akademik Bilgiler

Yüksek lisans derecesi alabilmek için, bir yüksek lisans öğrencisinin öğrenimi boyunca 21 (yirmi bir) krediden az olmamak üzere en az 7 (yedi) adet ders; 1 (bir) seminer, uzmanlık alan dersi ve tez çalışmasını başarı ile tamamlamak zorundadır.
Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü tarafından belirlenmiş kararlar esas alınır
Programı başarıyla tamamlayan mezunlara ‘Fizyoloji Yüksek Lisans‘ diploması verilir.
Yüksek Lisans programına başvurmak isteyen adayların: 1) İlgili alanlarda lisans diplomasına sahip olmaları, 2) Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı (ALES)’nın ilgili alanından geçerli puanı almış olmaları, 3) Anabilim dalı tarafından yapılan mülakattan başarılı olmaları gerekir.
İlgili yüksekokul/fakülte/enstitü yönetim kurulu tarafından ders içeriğinin onaylanması ve süresi içinde başvurulması durumunda öğrenciler, derslerden muaf tutulacaktır.
Anabilim dalının ya da ilişkili olan diğer anabilim dallarının lisansüstü programlarında mevcut olan derslerden en az 21 kredilik (60 AKTS) ders ve 1 seminer dersi alıp başarılı (100 üzerinden en az 75 puan) olmak, Konusuyla ilgili bir alanda hazırladığı tezi (60 AKTS) jüri önünde savunarak başarılı olmak.

Tasarım : İletişim Fakültesi, Görsel İletişim Tasarımı Bölümü

Tasarım & Uygulama & Kodlama : Bilgi İşlem Web Tasarım Grubu