ADÜ Menü

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Genel Bilgiler

Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Veteriner Hekimlik öğrencilerine yetiştiriciliği yada beslenmesi yapılan evcil, kanatlı ve sucul hayvanlarda bakteriyel ve viral zoonozlar, halk sağlığı, koruyucu hekimlik ve mesleki alanda teknolojik gelişmeler konularında teorik ve pratik donanım vermekte olup, Anabilim Dalında şu an 7 öğretim üyesi, 1 araştırma görevlisi bulunmaktadır.
Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Hastalıklar ve Klinik Bilimleri Bölümü içerisinde 1994 yılında kurulmuştur. 2006 yılında ise Bölüm sayısının 5’e çıkmasıyla Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Klinik Öncesi Bilimler Bölümü’ne bağlanmıştır. Anabilim Dalı Başkanlığını Prof. Dr. Şükrü KIRKAN yürütmektedir.
Hayvanlarda infeksiyon hastalıklarının epidemiyolojileri, etyolojileri, laboratuvar tanıları ve sağaltımı amacıyla, her türlü girişimde bulunabilecek teorik - pratik bilgi ve yeteneğe sahip, bakteriyel ve viral zoonozlar konusunda bilgili, halk sağlığı bilinci gelişmiş, koruyucu hekimlik ve yaşam boyu öğrenmenin önemini kavrayan, teknolojik gelişmeleri takip edebilen, bilimsel ve çağdaş eğitim almış, Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı öğrenciler yetiştirerek, çağdaş bilimsel araştırmalar üretebilmek ve önemli mikrobiyel hastalıklara karşı koruma-kontrol stratejileri geliştirebilmektir.
Mikrobiyoloji alanında tam donanıma sahip, bilim ve teknolojinin gelişmelerine ayak uydurabilecek nitelikte eğitim veren, uzmanlar yetiştiren, bilimsel ve ekonomik değeri olan araştırmalar yapan çağdaş bir Anabilim Dalı olmaktır.
Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, lisansüstü öğrencilerine yetiştiriciliği yada beslenmesi yapılan evcil, kanatlı ve sucul hayvanlarda bakteriyel, viral ve mikolojik zoonozlar, çevre ve halk sağlığı, koruyucu hekimlik ve mesleki alanda teknolojik gelişmeler konularında teorik ve pratik donanım vermeyi amaçlamaktadır.
Mikrobiyoloji Anabilim Dalı’nda 1 besiyeri hazırlama, 1 rutin teşhis, 1 seroloji, 2 moleküler, 1 mikoloji olmak üzere 6 adet laboratuvar, 1 adet santrifüj, 3 adet buzdolabı, 3 adet derin dondurucu, 1 adet mikroskop, 1 adet mikrosantrifüj, 1 adet güç kaynağı, 1 adet Thermal Cycler, 1 adet Kuru Hava Sterilizatör, 1 adet Otoklav, 2 adet Steril Kabin, 1 adet pH metre, 1 adet Sıcak su banyosu, 1 adet Mikrodalga Fırın, 1 adet ELISA reader, 1 adet Hassas terazi, 1 adet Sallayıcı, 1 adet Soğutmalı Etüv, 1 adet Distile Su Cihazı, 1 adet Etüv, 1 adet Cam Malzeme Yıkayıcısı, 1 adet manyetik karıştırıcı ve 1 adet termal blok ısıtıcı bulunmaktadır.
Mikrobiyoloji Anabilim Dalı’nda 1 besiyeri hazırlama, 1 rutin teşhis, 1 seroloji, 2 moleküler, 1 mikoloji olmak üzere 6 adet laboratuvar, 1 adet santrifüj, 3 adet buzdolabı, 3 adet derin dondurucu, 1 adet mikroskop, 1 adet mikrosantrifüj, 1 adet güç kaynağı, 1 adet Thermal Cycler, 1 adet Kuru Hava Sterilizatör, 1 adet Otoklav, 2 adet Steril Kabin, 1 adet pH metre, 1 adet Sıcak su banyosu, 1 adet Mikrodalga Fırın, 1 adet ELISA reader, 1 adet Hassas terazi, 1 adet Sallayıcı, 1 adet Soğutmalı Etüv, 1 adet Distile Su Cihazı, 1 adet Etüv, 1 adet Cam Malzeme Yıkayıcısı, 1 adet manyetik karıştırıcı ve 1 adet termal blok ısıtıcı bulunmaktadır.

Tasarım : İletişim Fakültesi, Görsel İletişim Tasarımı Bölümü

Tasarım & Uygulama & Kodlama : Bilgi İşlem Web Tasarım Grubu