ADÜ Menü

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Genel Bilgiler

ADÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Biyoistatistik Anabilim Dalının, 09.08.2012 tarihinde yüksek lisans ve doktora programları açılmış ve 2012-2013 öğretim yılında faaliyete geçmiştir. 2012-2013 yılı güz yarıyılında kayıt yaptıran 3 yüksek lisans öğrencisi, bahar yarıyılında ise 1 yüksek lisans öğrencisi eğitim ve öğretimini sürdürmektedir.
Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik Anabilim Dalımız 2008 tarihinde Prof. Dr. Mevlüt TÜRE tarafından kurulmuştur. Anabilim dalımızın kurulmasıyla beraber 5 yıldan beri Adnan Menderes Üniversitesi’nin (Tıp Fakültesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Sağlık Bilimleri Enstitüsü) biyoistatistik derslerinin tamamı anabilim dalımız öğretim elemanları tarafından verilmektedir. Anabilim dalı 2011 yılında “Biyoistatistik” Yüksek Lisans ve Doktora programını hazırlamış ve program önerisini Adnan Menderes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü'ne sunmuştur. “Biyoistatistik” Yüksek Lisans ve Doktora Programı 2012 yılında YÖK tarafından da kabul edilmiştir.
Geleceğin doktorları olacak öğrencilerimize Biyoistatistiksel yöntem ve yaklaşımların ezbere dayanmadan kavramsal boyutta öğretilmesine, temel konularda kendi becerileri ile istatistiksel planlama ve çözümlemeleri yapabilmelerine, değişik kaynaklardaki araştırma plan ve Biyoistatistiksel çözümlemeleri kavrayarak yorumlayabilmelerine katkıda bulunmak; Araştırmalarda Biyoistatistik yöntem ve prensiplerinin doğru kullanımı sağlamak; Farklı bilim dalları ve disiplinlerde çalışan araştırıcılar ile ortak çalışmalar yapmak; Bilimsel doğruluk ve etik değerlerden sapmadan tıp alanındaki araştırmaların planlanması, yürütülmesi ve sonuçlandırılmasına katkıda bulunmak, bu konuda eğitim vermek; Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi konularında öncelikle Üniversite, Fakülte ve Hastanemiz olmak üzere; bütün kurum ve kuruluşlara kaliteli danışmanlık hizmeti sunmaktır.
Türkiye’de nitelikli eğitim veren Biyoistatistik Anabilim Dalları arasında yer almak; Fakültemizdeki araştırmalara alanımızla ilgili olarak katılarak fakültemizin ulusal düzeyde lider, uluslararası düzeyde önde gelen fakülteler arasında yer almasına katkıda bulunmak; Anabilim dalımızın ulusal düzeyde biyoistatistik ve araştırma konularında lider başvuru kurumu olmasını sağlamaktır.
Biyoistatistik Anabilim Dalında, öncelikle öğrencilere, istatistik ile ilgili temel kavramların ve sağlık hizmetlerinde kullanılan istatistik yöntemlerin öğretilmesi amaçlanmakta, sonuçta öğrencilerin araştırmalarda kullanmaları için gereken istatistik testleri kendi kendilerine yapabilir hale gelmeleri; ayrıca, verilerini canlılar üzerinden toplayan farklı meslek dallarında (Biyoloji, Veterinerlik, Tıp, Tarım, Beden Eğitim vb bilim dalları) yapılan araştırmaları bilim dalına özel geliştirilmiş istatistik yöntemlerle analiz edebilen, bu bilim dallarında kullanılan istatistik yöntemleri mukayeseli inceleyebilen, gerekli görüldüğünde yeni yöntemler geliştirebilmeye yönelik çalışmaları yürütebilen eleman yetiştirmek hedeflenmektedir.
Öğrencilerin kullanımına yönelik 1 adet çalışma odası, 1 adet donanımlı bilgisayarlı laboratuvar
1 adet projeksiyon aleti, 1 adet istatistiksel paket programları içeren donanımlı bilgisayar, kampüs kütüphanesi

Tasarım : İletişim Fakültesi, Görsel İletişim Tasarımı Bölümü

Tasarım & Uygulama & Kodlama : Bilgi İşlem Web Tasarım Grubu