ADÜ Menü

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Akademik Bilgiler

İç hastalıkları Hemşireliği Yüksek Lisans Programında örgün eğitim verilmektedir ve klasik eğitim sistemi uygulanmaktadır. Eğitimler teorik ve uygulamalı eğitimleri kapsamaktadır. Eğitim-öğretim ve sınavlar Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine uygun olarak yürütülmektedir.
Hemşirelik Bölümü’nde ulusal alanda Farabi Değişim Programı ve uluslararası alanda Erasmus Değişim Programı aktif olarak kullanılmaktadır. Geçiş Koşulları, Farabi ve Erasmus Değişim Programı Uygulama Esasları dikkate alınarak uygulanmaktadır.
Bilim Uzmanlığı
a. Programın kabul koşulu; yurt dışındaki okulların hemşirelikle ilgili bölümlerinden, yurt içinde Sağlık Yüksekokulunun / Hemşirelik Yüksekokulunun / Sağlık Bilimleri Fakültesinin Hemşirelik Bölümünden veya Hemşirelik Fakültesinden (lisans) mezun olmak. b. ALES en az 55; YDS/KPDS en az 40; Mezuniyet notunun en az 65 olması gerekmektedir.
Öğrenci her dönem için 30 AKTS tamamlamak zorundadır. Toplamda 120 AKTS’ni tamamlar. Derslerini başarıyla tamamlayan öğrenci (ders başarı notu 70/100) tez hazırlamak ve tez savunma sınavından geçmek zorundadır.

Tasarım : İletişim Fakültesi, Görsel İletişim Tasarımı Bölümü

Tasarım & Uygulama & Kodlama : Bilgi İşlem Web Tasarım Grubu