Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Akademik Bilgiler

Programa kayıt olan öğrencilere uzman hemşire ünvanı verilir. İlk 2 dönem teorik ve uygulama derslerini başarıyla gecen öğrenci tez dönemine geçer. Derslerini,seminerini ve tez savunmasını bitirenler programdan mezun olur.
Hemşirelik Bölümü’nde ulusal alanda Farabi Değişim Programı ve uluslararası alanda Erasmus Değişim Programı aktif olarak kullanılmaktadır. Geçiş Koşulları, Farabi ve Erasmus Değişim Programı Uygulama Esasları dikkate alınarak uygulanmaktadır.
Yüksek Lisans Derecesi
a. Yüksek lisans programına başvuracak adayların, yurt dışındaki okulların hemşirelikle ilgili bölümlerinden, yurt içi Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Fakülteleri, Hemşirelik Yüksekokulları ve Sağlık Yüksekokullarının Hemşirelik Bölümü (Lisans mezunu) mezunu olmaları gerekmektedir. b. Yüksek lisans programına öğrenci kabulü, 2547 sayılı Kanun’un 65. maddesi hükmü gereğince Üniversitelerarası Kurul tarafından hazırlanan, Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ve Adnan Menderes Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği’nde öngörülen esaslara göre yapılır.
Öğrencinin genel not ortalamasının en az 70 olması ve gerekli ders yükünü (21 ulusal kredi) tamamlamak zorundadır; bir araştırma semineri sunmalı ve tezini başarıyla tamamlamalıdır