Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Akademik Bilgiler

Biyofizik Anabilim Dalı Yüksek Lisans programı iki yıl lisansüstü eğitimi vermektedir
Programlar Arası Değişim ve Geçişlerde Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi’nin ilgili maddelerinin hükümleri uygulanır.
Yüksek lisans
Yüksek Lisans Programı’na öğrenci kabulü, Yükseköğretim Kurulu Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği ve Adnan Menderes Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinde öngörülen esaslara göre yapılır. Yurt içi en az dört yıllık veya Yükseköğretim Kurulunca eş değerliği kabul edilen yurt dışı fakülte veya yüksekokuldan 100 tam not üzerinden en az 60 not ortalaması ile mezun olmaları, ALES’den sayısal veya eşit ağırlıklı en az 55 puan veya eşdeğeri bir sınavdan buna denk puan almış olmaları, ve Tıp Fakültesi mezunları ALES yerine TUS puanı ile başvurduklarında en az 45 temel tıp puanı almaları gereklidir. Yurt dışından alınmış lisans diplomalarının denklikleri Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış olması zorunludur.
Fakülteye yatay/dikey geçişlerde Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi’nin ilgili maddelerinin hükümleri uygulanır.
Bir yüksek lisans öğrencisi yüksek lisans derecesi alabilmek için, öğrenimi süresince 21 (yirmibir) ulusal krediden ve toplam 120 AKTS kredisinden az olmamak üzere en az 7 (yedi) adet ders; 1 (bir) seminer dersi ve tez çalışmasını başarı ile tamamlamak zorundadır. 120 AKTS kredisinin 60 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışması ve uzmanlık alan derslerinden oluşur. Seminerler, uzmanlık alan dersi ve tez çalışması ulusal kredisizdir, başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Ayrıca yüksek lisans öğrencilerinin aldıkları Enstitü Ortak Seçmeli derslerinin kredileri yüksek lisans kredisine ve not ortalamasına dahil edilmez.