ADÜ Menü

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Akademik Bilgiler

Veteriner İç Hastalıkları uzmanı
Veteriner Fakültesinde beş yıllık Lisans Eğitimi yapılır. Lisans eğitimini başarıyla tamamlayan öğrenciler koşulları yerine getirmek Kaydıyla Yüksek Lisans ve Doktora Eğitimine kabul edilir. Yüksek Lisans Eğitimi için öngörülen süre üç, Doktora Eğitimi için ise beş yıldır.
Lisans ve/veya Yüksek Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde Yabancı Dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü doktora programlarında öğrenim görebilirler.
Bu program yükseköğretimde ECTS kredilik ikinci aşama derece sistemine sahiptir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında İç Hastalıkları Bilim Alanında Yüksek Lisans derecesine sahip olunur.
Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların; Veteriner Fakültesinden 100 tam not üzerinden en az 60 not ortalaması ile mezun olmaları gerekir. Adayların Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ALES’den sayısal veya eşit ağırlıklı puan türünde en az 55 standart puan bir puana sahip olmaları gerekir. ÜDS veya KPDS’den en az 40 veya eş değeri bir yabancı dil sınavından buna denk bir puan veya Üniversitenin Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılacak olan yabancı dil yeterlik sınavından en az 40 puan alınmalıdır. Anabilim Dalı başvuruda belirli bir yabancı dil puanı şartı koymayabilir. Yüksek lisans programına öğrenci kabulü ve yerleştirilmesi; ALES puanının %60’ı, lisans diploma notunun %20’si, ile mülakat değerlendirmesinin %20’si toplanarak EYK’ca yapılır. Adayın başarılı sayılabilmesi için her üç değerlendirmeden alınan toplam puanın 100 tam not üzerinden en az 70 olması gerekir,
Yürürlükteki Adnan Menderes Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği Hükümleri uygulanır.
İç Hastalıkları alanında yüksek lisans eğitimine başvurabilmek için Veteriner Fakültesi mezunu olmak gerekmektedir. Yüksek lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda aldığı zorunlu ve seçmeli derslerin her birinden 100 tam puan üzerinden en az 70 alınması gerekmektedir. Seminer, uzmanlık alan dersi ve tez çalışması, kredisiz olup, başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

Tasarım : İletişim Fakültesi, Görsel İletişim Tasarımı Bölümü

Tasarım & Uygulama & Kodlama : Bilgi İşlem Web Tasarım Grubu