ADÜ Menü

Adnan Menderes Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü

TÜBİTAK PROJE DUYURUSU

TÜBİTAK Süreçlerinde Kadın Araştırmacıların Katılımının Artırılmasına Yönelik Politika İlkeleri

https://www.tubitak.gov.tr/tr/haber/tubitak-sureclerinde-kadin-arastirmacilarin-katiliminin-artirilmasina-yonelik-politika-ilkeleri


20201207122625-OUKAJU7TBTAKDUYURUSU-000045009393901196556297.pdf