Fen Bilimleri Enstitüsü

Fen Bilimleri Enstitüsü

Misyon ve Vizyon

Misyon

Lisansüstü eğitim programlarının geliştirilmesi ve değerlendirilmesi ile birlikte, öğrencilerin seçimi ve eğitimine kadar tüm boyutlarda mükemmeliyetin yaygınlaşmasını teşvik ederek fen alanında ülkemizin yaratıcı ve evrensel bilime katkı yapan araştırıcı ve uzman potansiyelini arttırmayı amaçlar.

 

Vizyon

Yurtiçi ve dışında gelişmiş üniversitelerdeki lisansüstü programlara entegre olabilen, Disiplinler arası sinerji yaratabilen, Bilgi toplumları arasında yer alabilecek, yenilikçi, yaratıcı insan gücü potansiyelini arttırmayı hedefleyen bir kurum olmaktır.