Fen Bilimleri Enstitüsü

Fen Bilimleri Enstitüsü

Enstitü Kurulu

ENSTİTÜ KURUL ÜYELERİ

Prof. Dr. Gönül AYDIN (Enstitü Müdürü – Başkan)

Prof. Dr. Oğuz TÜRKOZAN (Enstitü Müdür Yardımcısı -Üye)

Prof. Dr. H. Güner SEFEROĞLU (Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı Başkanı – Üye)

Prof. Dr. İbrahim ÇAKMAK (Bitki Koruma  Anabilim Dalı Başkanı – Üye)

Prof. Dr. Hacı Halil BIYIK (Biyoloji Anabilim Dalı  Başkanı – Üye)

Doç. Dr. Yılmaz KALKAN (Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanı – Üye)

Prof. Dr. Hüseyin DERİN (Fizik Anabilim Dalı Başkanı – Üye)

Doç. Dr. Hilal ŞAHİN NADEEM (Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanı – Üye)

Prof. Dr. Gönül AYDIN (Disiplinlerarası İş Sağlığı ve Güvenliği Anabilim Dalı Başkanı V.- Üye)

Doç. Dr. Selman SAĞLAM (İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanı – Üye)

Prof. Dr. Yüksel ŞAHİN (Kimya Anabilim Dalı Başkanı – Üye)

Prof. Dr. Pınar DEMİRCİOĞLU (Makine Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanı - Üye)

Prof. Dr. İnci EGE (Matematik Anabilim Dalı Başkanı – Üye)

Doç. Dr. Ersen YAZICI  (Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi ABD Başkanı – Üye

Prof. Dr. Zöhre POLAT (Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı Başkanı - Üye)

Prof. Dr. Deniz ÇOBAN (Su Ürünleri Anabilim Dalı Başkanı - Üye)

Prof. Dr. Ferit ÇOBANOĞLU (Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı Başkanı – Üye)

Prof. Dr. Mustafa Ali KAYNAK (Tarla Bitkileri Anabilim Dalı Başkanı – Üye)

Prof. Dr. E. Mennan YILDIRIM (Tarımsal Biyoteknoloji - Üye)

Prof. Dr. İbrahim YALÇIN (Tarım Makinaları Anabilim Dalı Başkanı – Üye)

Prof. Dr. Ercan YEŞİLIRMAK (Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalı Başkanı – Üye)

Prof. Dr. Gönül  AYDIN (Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Anabilim Dalı Başkanı – Üye)

Prof. Dr. İbrahim CEMAL (Zootekni Anabilim Dalı Başkanı – Üye)

Ayfer ERDEN (Enstitü Sekreteri V. – Raportör)