Fen Bilimleri Enstitüsü

Fen Bilimleri Enstitüsü

Genel Bilgiler

Biyoloji bölümünde 9 profesör, 6 doçent, 5 yardımcı doçent ve 11 araştırma görevlisi olmak üzere toplam 31 akademik personel ile botanik, ekoloji, genel biyoloji, moleküler biyoloji, hidrobiyoloji ve zooloji olmak üzere 6 anabilim dalında eğitim ve araştırma faaliyetleri sürdürülmektedir.
Anabilim dalımızda eğitim-öğretim faaliyetleri, 1999-2000 Eğitim-Öğretim yılında Yüksek Lisans programı ile başlamıştır. 2003-2004 Eğitim-Öğretim yılında ise Doktora programı açılmıştır . 2011-2012 eğitim-öğretim yılı itibariyle 44 Yüksek Lisans Öğrencisi ve 16 Doktora Öğrencisi mezun olmuştur.
Misyonumuz öğrencilerimizi günümüz gereksinimlerine uygun olarak Biyolojik Bilimler alanında bilgi ve becerilerle donatılmış çağdaş, bilimsel ve çözüm üreten Biyolog'lar olarak yetiştirmektir. Buradan mezun olan öğrencilerimizin rekabet güçleri yüksek ve aranan niteliklere sahip elemanlar olmaları hedefimizdir.
Biyoloji alanında uluslararası düzeyde tanınan, tercih edilen ve kabul gören bir bölüm olmaktır.
Biyoloji Anabilim Dalının amacı; lisans üstü öğrenim görecek öğrencilerin biyoloji ve alt bilim dalları ile ilgili bilimsel araştırma yeteneğini geliştirmek, bilgi birikimini arttırmak, bilgi erişimi, değerlendirmesi ve yorumlaması yeteneklerini kazandırmaktır.
Biyoloji Bölümü Fen-Edebiyat Fakültesinde hizmet vermektedir. Bölümümüzde 9 profesör, 6 doçent, 5 yardımcı doçent ve 11 araştırma görevlisi olmak üzere toplam 31 akademik personel görev yapmaktadır. Bölüm çalışanlarının araştırma alanları farklı alanlara yayılmıştır. Bölümümüzde hem eğitim hem de araştırma için kullanılan şu laboratuvarlar da bulunmaktadır: Mikrobiyoloji Araştırma Laboratuvarı, Moleküler Biyoloji Araştırma Laboratuvarı, Omurgasız Hayvanlar Araştırma Laboratuvarı, Biyokimya Araştırma Laboratuvarı, Bitki Doku Kültürü Araştırma Laboratuvarı, Genetik Araştırma Laboratuvarı, Ekoloji Araştırma Laboratuvarı, Hidrobiyoloji Araştırma Laboratuvarı, Zooloji Araştırma Laboratuvarı, Herbaryum ve Müze. Bölümümüz, ERASMUS programı çerçevesinde gerekli koşulları sağlayan öğrencileri yurt dışındaki üniversitelere göndererek bilgi, beceri ve tecrübelerinin artmasına katkıda bulunmaktadır.
Biyoloji bölümümüz bilgisayar ve projeksiyon donanınıma sahip 100 kişilik 2 sınıf, 80 kişilik ve 40 kişilik birer sınıfa sahiptir. Bunlara ek olarak teknik donanıma sahip 3 adet 40 kişilik öğrenci laboratuvarı bulunmaktadır.