Fen Bilimleri Enstitüsü

Fen Bilimleri Enstitüsü

Genel Bilgiler

Kimya anabilim dalında 8 profesör, 7 doçent, 1 doktor öğretim üyesi ve 1 araştırma görevlisi doktor olmak üzere toplam 17 akademik personel bulunmaktadır. Anabilim dalımız, analitik kimya, anorganik kimya, biyokimya, fizikokimya ve organik kimya olmak üzere beş alt anabilim dalından oluşmaktadır. Lisansüstü eğitim programımızın dili Türkçedir. Alt anabilim dallarının her biri için araştırma laboratuvarı mevcut olup, yüksek lisans ve doktora programları için yeterli araştırma imkânları bulunmaktadır. Bu anabilim dallarında çalışma grupları bağımsız ve/veya işbirliği içerisinde çeşitli araştırma projelerini yürütmektedirler. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Kimya bölümü Eğitim-Öğretim açısından güçlü ve tecrübeli bir öğretim kadrosuna sahip, aynı zamanda da araştırma ve yayın sayısı bakımından da Türkiye ortalamasının üstünde bir bölümdür.
Kimya bölümü 1996 yılında kurulmuş ve ilk öğrencilerini 2000-2001 eğitim-öğretim yılında almıştır. İlk mezunlarını 2004 yılında veren bölüm örgün öğretimde hizmet vermektedir.
Misyonumuz; endüstriye nitelikli eleman yetiştirilmesi, özellikle de Avrupa Birliği ile bütünleşme sürecinde kimya endüstrisi ile kimyasal ürünler ve gıda maddelerinin ihracat ve ithalatında kimya bilimine görev düşen alanlarda kimyager yetiştirmek, sadece yurtiçinde değil, uluslararası platformlarda da hiçbir konuda kaliteden ödün vermeyen, yüksek nitelikli-ilkeli öğretim üyesi kadrosuna ve çağdaş alt-yapı ve donanımlara sahip olmak, bu olanaklarla üstün nitelikli ve her platformda rekabete açık iddialı öğrenciler yetiştirmek ve mezunlarını en çok tercih edilenler grubunda en üst sıraya yerleştirmektir. Ayrıca kimya dalında ülkemizin ve dünyanın önemli sorunlarına yönelik araştırma konularına ağırlık vermek, ulusal ve uluslararası ortamlarda vereceği eğitim-öğretim üreteceği bilgi ve teknoloji ile ulusal ve evrensel kalkınmaya katkıda bulunan uluslararası akreditasyon kuruluşlarınca akredite edilebilecek bir bölüm olmaktır.
Vizyonumuz; 21. yüzyılın gerektirdiği bilgi, deneyim ve alt yapı ile donatılmış olan eğitim-öğretim kadrosunun rehberliğinde, çeşitli alanlarda uluslararası düzeyde yaratıcı araştırmalar yapmak, ülkenin geleceği için üstün nitelikli bireyler yetiştirmek, araştırma ve eğitim alanlarındaki birikimi toplum yararına sunmaktır. Diğer yandan Avrupa birliği üye ülkeleri ile Türkiye üniversiteleri arasında öğrenci değişimi programı uygulamaya konduğunda nitelik ve içerikleri itibarı ile daha güncel bir öğretim programının uygulanması ile ulusal ve uluslararası tanınmışlık ve kabul gören bir kimya bölümü olmaktır.
Kimya anabilim dalının amacı, alanındaki temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olan, alanı ile ilgili sorunları tanıyabilen ve yorumlayabilen, yaşam boyu öğrenmeye açık olan ve mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak yenileyebilen mezunlar verebilmektir.
Anabilim dalımızda bilimsel araştırmalar için 9 adet araştırma laboratuvarı ve 1 adet cihaz laboratuvarı bulunmaktadır.
Yüksek lisans ve doktora tez çalışmalarının yürütülmesi için gerekli cihazlar ve araştırmalarda kullanılan cihazların bir kısmı anabilim dalımızdaki araştırma laboratuvarlarında mevcuttur. Ayrıca Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Bilim ve Teknoloji araştırma ve Uygulama Merkezinde bulunan cihazlar bölüm elemanlarının kullanımına açıktır.