Fen Bilimleri Enstitüsü

Fen Bilimleri Enstitüsü

Doktora Yeterlik KomitesiFİZİK ANABİLİM DALI DOKTORA YETERLİK KOMİTESİ ÜYELERİ

1- Prof. Dr. Cesur EKİZ
2- Doç. Dr. Hüseyin DERİN
3- Yrd. Doç. Dr. Cenk AKYÜZ
4- Yrd. Doç. Dr. Nuray HORASAN
5- Yrd. Doç. Dr. Haydar UNCU