Fen Bilimleri Enstitüsü

Fen Bilimleri Enstitüsü

Akademik Bilgiler

Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarıyla tamamlayan mezunlar Su ürünleri Yüksek Lisans Diploması ve Su Ürünleri Yüksek Mühendisi unvanı alırlar.
Su Ürünleri yüksek lisans programı 4 dönemden oluşmaktadır.
Programlar arası değişim ve geçişlerde Adnan Menderes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesinin ilgili maddelerinin hükümleri uygulanır.
Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarıyla tamamlayan mezunlar Su ürünleri Yüksek Lisans Diploması ve Su Ürünleri Yüksek Mühendisi unvanı alırlar.
Adnan Menderes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesinde açıklandığı şekildedir.
Adnan Menderes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde açıklandığı şekildedir.
Adnan Menderes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde açıklandığı şekildedir.