Fen Bilimleri Enstitüsü

Fen Bilimleri Enstitüsü

Akademik Bilgiler

1992 yılında 3837 sayılı kanunla kurulan üniversitemizin beş fakültesinden birisi olan Fen-Edebiyat Fakültesi, 1993 yılında beş bölüm ile oluşturulmuştur. Bölümümüz 2006-2007 Eğitim-Öğretim yılında lisans ve yüksek lisans programlarında eğitim vermeye başlamıştır. Bölümümüz fizik ile ilgili herhangi bir özel konuda kaynak taraması yapabilen, konusunda deneysel çalışmaları laboratuvarda planlayıp uygulayabilen, deneysel sonuçları değerlendirebilen ve bilimsel bir rapor halinde sunabilen, araştırma geliştirme kuruluşlarında çalışabilecek fizik bilim uzmanı yetiştirmeyi hedeflemektedir. Yüksek lisans programının öncelikli amaçları arasında, lisans programlarından mezun olan yetenekli ve başarılı öğrencilere bir üst eğitim verme olanağı oluşturmaktır.
Programlar Arası Değişim ve Geçişlerde Adnan Menderes Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi’nin ilgili maddelerinin hükümleri uygulanır. Programlar arası geçişlerde disiplinler arası araştırmalara öncelik tanınır.
Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar "Fizik Yüksek Lisans Diploması" derecesi alırlar.
Kabul ve kayıt için; Adnan Menderes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi’nin ilgili maddelerinin hükümleri uygulanır.
Programa başvuran öğrencilerin; temel fizik kavramları ve yasalarını açıklayabilmeleri ve kullanabilmeleri, deney yapıp sonuçlarını fiziğin yasaları ile ilişkilendirebilmeleri, fiziksel dünyanın gerçekliğini ve evrenselliğini anlayabilmeleri, bilimsel ve bilimsel olmayan yaklaşımları ayırt edebilmeleri beklenir.
Programda mevcut olan derslerin tümünü başarıyla tamamlamak, bir tez hazırlayıp seçilmiş juri önünde başarılı şekilde savunmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur. 4 dönemdeki derslerin toplam kredisi 120 AKTS'dir.