ADÜ Menü

Fen Bilimleri Enstitüsü

Akademik Bilgiler

Tezsiz Yüksek lisans programı anabilim dalının ya da ilişkili olan diğer anabilim dallarının lisansüstü programlarında mevcut olan derslerden en az 30 kredilik (en az 86 AKTS) ders, 1 dönem projesi (10 AKTS) ve yeterlilik sınavından oluşur. Öğrencilerin dersten başarılı olabilmeleri için 100 üzerinden en az 70 almaları gereklidir. Tezsiz yüksek lisans programı 4 dönemden oluşur. Tezsiz yüksek lisans programını tamamlamak için azami süre 6 dönemdir. Aldığı tüm derslerden başarılı olan ve konusuyla ilgili bir alanda hazırladığı dönem projesini jüri önünde savunarak başarılı olan ve programı tamamlayan mezunlara Matematik alanında Yüksek Lisans diploması verilir.
Programlar Arası Değişim ve Geçişlerde Adnan Menderes Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi’nin ilgili maddelerinin hükümleri uygulanır.
Programı başarıyla tamamlayan mezunlara Matematik alanında Yüksek Lisans diploması verilir.
Öğrencilerin yüksek lisans programlarına kaydı, Adnan Menderes Üniversitesi lisansüstü eğitim-öğretim yönetmeliğinin 6. maddesinin (1), (2) ve (3) bentleri ile aynı yönetmeliğin 10. maddesine göre yapılır.
Matematik ABD’da yüksek lisans öğrenim gören öğrenciler bazı derslerden Adnan Menderes Üniversitesi lisansüstü eğitim-öğretim yönetmeliğinin 15. maddesi çerçevesinde muaf olabilirler. Fen Bilimleri Enstitü yönetim kurulu tarafından ders içeriğinin onaylanması ve süresi içinde başvurulması durumunda öğrenciler, derslerden muaf tutulacaktır.
1. Anabilim dalının ya da ilişkili olan diğer anabilim dallarının lisansüstü programlarında mevcut olan derslerden en az 21 kredilik (en az 62 AKTS) ders ve 1 seminer dersi (8 AKTS) alıp başarılı (100 üzerinden en az 70 puan) olmak, 2. Konusuyla ilgili bir alanda hazırladığı tezi (70 AKTS) jüri önünde savunarak başarılı olmak.

Tasarım : İletişim Fakültesi, Görsel İletişim Tasarımı Bölümü

Tasarım & Uygulama & Kodlama : Bilgi İşlem Web Tasarım Grubu