Fen Bilimleri Enstitüsü

Fen Bilimleri Enstitüsü

Dersler

1.Yarıyıl
Cebir IZorunlu TopolojiZorunlu Akademik YazılımZorunlu Matematik Analiz IZorunlu Evrimsel HesaplamaZorunlu Diferensiyellenebilir Manifoldlar IZorunlu Reel Ve Karmaşık Analiz IBölüm Seçmeli Reel ve Karmaşık Analiz IIBölüm Seçmeli Cebir IIBölüm Seçmeli Değişmeli HalkalarBölüm Seçmeli Değişmeli Olmayan HalkalarBölüm Seçmeli Modül Teorisine GirişBölüm Seçmeli Cisim GenişlemeleriBölüm Seçmeli Halka ve RadikallerBölüm Seçmeli Sayılar TeorisiBölüm Seçmeli Minimal AltmanifoldlarBölüm Seçmeli Non-Euclidyen GeometriBölüm Seçmeli Matematiksel İstatistik IBölüm Seçmeli Matematiksel İstatistik IIBölüm Seçmeli Temel İstatistikBölüm Seçmeli Parametrik Olmayan İstatistikBölüm Seçmeli Regrasyon AnaliziBölüm Seçmeli Matematiksel ModellemeBölüm Seçmeli Diferansiyel Denklemlerin Sayısal ÇözümleriBölüm Seçmeli İntegral Denklemlerin Sayısal ÇözümleriBölüm Seçmeli Cebirsel Topoloji IBölüm Seçmeli Cebirsel Topoloji IIBölüm Seçmeli Stokastik SüreçlerBölüm Seçmeli Fourier AnaliziBölüm Seçmeli Kısmi Türevli Diferansiyel DenklemlerBölüm Seçmeli İntegral Denklemler TeorisiBölüm Seçmeli Matematik Analiz IIBölüm Seçmeli Fonksiyonel AnalizBölüm Seçmeli Iraksak Seriler IIBölüm Seçmeli Iraksak Seriler IBölüm Seçmeli Riemann YüzeyleriBölüm Seçmeli Hiperbolik GeometriBölüm Seçmeli Gruplar ve SimetriBölüm Seçmeli KriptolojiBölüm Seçmeli Matris AnaliziBölüm Seçmeli Görsel Programlama IBölüm Seçmeli Görsel Programlama IIBölüm Seçmeli Matematik Eğitiminde Mathematica UygulamalarıBölüm Seçmeli Doğrusal CebirBölüm Seçmeli Normlu Uzaylar ve İç Çarpım UzaylarıBölüm Seçmeli Grup TeorisiBölüm Seçmeli Doğal Dil İşlemeBölüm Seçmeli Karmaşık Değişkenler ve UygulamalarıBölüm Seçmeli Veri MadenciliğiBölüm Seçmeli Sonsuz Seriler Teorisi ve UygulamalarıBölüm Seçmeli Fiziğin Matematiksel Yöntemleri IBölüm Seçmeli Homoloji Cebirine GirişBölüm Seçmeli İleri Modül TeorisiBölüm Seçmeli Diferansiyellenebilir Manifoldlar IIBölüm Seçmeli Yapay Sinir AğlarıBölüm Seçmeli Fiziğin Matematiksel Yöntemleri IIBölüm Seçmeli Veri SıkıştırmaBölüm Seçmeli Gamma Halkalara GirişBölüm Seçmeli Fuzzy Topolojik UzaylarBölüm Seçmeli Akademik TürkçeBölüm Seçmeli Yarıgruplar TeorisiBölüm Seçmeli Banach CebirleriBölüm Seçmeli C*-CebirleriBölüm Seçmeli Çizge Teorisi IBölüm Seçmeli Çizge Teorisi IIBölüm Seçmeli
2.Yarıyıl
Cebir IZorunlu TopolojiZorunlu Akademik YazılımZorunlu Matematik Analiz IZorunlu Evrimsel HesaplamaZorunlu Diferensiyellenebilir Manifoldlar IZorunlu SeminerZorunlu Reel Ve Karmaşık Analiz IBölüm Seçmeli Reel ve Karmaşık Analiz IIBölüm Seçmeli Cebir IIBölüm Seçmeli Değişmeli HalkalarBölüm Seçmeli Değişmeli Olmayan HalkalarBölüm Seçmeli Modül Teorisine GirişBölüm Seçmeli Cisim GenişlemeleriBölüm Seçmeli Halka ve RadikallerBölüm Seçmeli Sayılar TeorisiBölüm Seçmeli Minimal AltmanifoldlarBölüm Seçmeli Non-Euclidyen GeometriBölüm Seçmeli Matematiksel İstatistik IBölüm Seçmeli Matematiksel İstatistik IIBölüm Seçmeli Temel İstatistikBölüm Seçmeli Parametrik Olmayan İstatistikBölüm Seçmeli Regrasyon AnaliziBölüm Seçmeli Matematiksel ModellemeBölüm Seçmeli Diferansiyel Denklemlerin Sayısal ÇözümleriBölüm Seçmeli İntegral Denklemlerin Sayısal ÇözümleriBölüm Seçmeli Cebirsel Topoloji IBölüm Seçmeli Cebirsel Topoloji IIBölüm Seçmeli Stokastik SüreçlerBölüm Seçmeli Fourier AnaliziBölüm Seçmeli Kısmi Türevli Diferansiyel DenklemlerBölüm Seçmeli İntegral Denklemler TeorisiBölüm Seçmeli Matematik Analiz IIBölüm Seçmeli Fonksiyonel AnalizBölüm Seçmeli Iraksak Seriler IIBölüm Seçmeli Iraksak Seriler IBölüm Seçmeli Riemann YüzeyleriBölüm Seçmeli Hiperbolik GeometriBölüm Seçmeli Gruplar ve SimetriBölüm Seçmeli KriptolojiBölüm Seçmeli Matris AnaliziBölüm Seçmeli Görsel Programlama IBölüm Seçmeli Görsel Programlama IIBölüm Seçmeli Matematik Eğitiminde Mathematica UygulamalarıBölüm Seçmeli Doğrusal CebirBölüm Seçmeli Normlu Uzaylar ve İç Çarpım UzaylarıBölüm Seçmeli Grup TeorisiBölüm Seçmeli Doğal Dil İşlemeBölüm Seçmeli Karmaşık Değişkenler ve UygulamalarıBölüm Seçmeli Veri MadenciliğiBölüm Seçmeli Sonsuz Seriler Teorisi ve UygulamalarıBölüm Seçmeli Fiziğin Matematiksel Yöntemleri IBölüm Seçmeli Homoloji Cebirine GirişBölüm Seçmeli İleri Modül TeorisiBölüm Seçmeli Diferansiyellenebilir Manifoldlar IIBölüm Seçmeli Yapay Sinir AğlarıBölüm Seçmeli Fiziğin Matematiksel Yöntemleri IIBölüm Seçmeli Veri SıkıştırmaBölüm Seçmeli Gamma Halkalara GirişBölüm Seçmeli Fuzzy Topolojik UzaylarBölüm Seçmeli Akademik TürkçeBölüm Seçmeli Yarıgruplar TeorisiBölüm Seçmeli Banach CebirleriBölüm Seçmeli C*-CebirleriBölüm Seçmeli Çizge Teorisi IBölüm Seçmeli Çizge Teorisi IIBölüm Seçmeli