Fen Bilimleri Enstitüsü

Fen Bilimleri Enstitüsü

Dersler

1.Yarıyıl
Biyolojik Araştırmalarda Kullanılan Veri Analiz YöntemleriZorunlu Moleküler GenetikBölüm Seçmeli Mutasyonun Moleküler TemeliBölüm Seçmeli BryophytaBölüm Seçmeli Amfibi EkolojisiBölüm Seçmeli Türkiye AmfibileriBölüm Seçmeli Karayosunları (Bryopsida) Taksonomisi IIBölüm Seçmeli Taksonomik Zoolojinin PrensipleriBölüm Seçmeli Nematoloji IIBölüm Seçmeli ProtozoolojiBölüm Seçmeli Türkiye SürüngenleriBölüm Seçmeli Tıbbi GenetikBölüm Seçmeli Pestisidlerin Canlı Sistemdeki EtkileriBölüm Seçmeli Zehirli Hayvanlar ve ZehirleriBölüm Seçmeli Atıksu MikrobiyolojisiBölüm Seçmeli Mikrobiyolojide Sayım TeknikleriBölüm Seçmeli Nadir ve Tehdit Altındaki Bitkilerde Doku Kültür ÇalışmalarıBölüm Seçmeli Bitki Hücre ve Doku KültürüBölüm Seçmeli Endüstriyel Mikrobiyolojide MetodlarBölüm Seçmeli Aspergillus Ve Penicillium Genuslarının Izolasyon ve TanısıBölüm Seçmeli Lipid BiyokimyasıBölüm Seçmeli Enzim BiyokimyasıBölüm Seçmeli OseanolojiBölüm Seçmeli Protein BiyokimyasıBölüm Seçmeli Karbohidrat BiyokimyasıBölüm Seçmeli Nematoloji IBölüm Seçmeli Hücre Patolojisi ve Tamir SistemleriBölüm Seçmeli Gen Klonlaması ve DNA AnalizleriBölüm Seçmeli Hayvan Ekolojisinde Araştırma TeknikleriBölüm Seçmeli Temel Mutajenite TestlerBölüm Seçmeli Mikroskobik Çizim TeknikleriBölüm Seçmeli Elektron Mikroskop TekniğiBölüm Seçmeli Yüksek Kriptogamların BiyolojisiBölüm Seçmeli Histolojik Preparasyon TeknikleriBölüm Seçmeli İnsan Embriyolojisi-IBölüm Seçmeli Populasyon SitogenetiğiBölüm Seçmeli Kromozom Elde Etme YöntemleriBölüm Seçmeli Kaplumbağaların Biyolojisi, Ekolojisi ve TaksonomisiBölüm Seçmeli Deniz Kaplumbağalarının Korunmasında Araş. ve Yönetim TeknikleriBölüm Seçmeli İmmünohistokimyaBölüm Seçmeli Moleküler Biyolojide Teknikler IBölüm Seçmeli Vektör EkolojisiBölüm Seçmeli Türkiye Denizlerindeki Ekzotik TürlerBölüm Seçmeli Bitki Büyüme DüzenleyicileriBölüm Seçmeli İhtiyolojiBölüm Seçmeli Moleküler Biyolojide Teknikler IIBölüm Seçmeli Histolojide Özel KonularBölüm Seçmeli Polinatör ArılarBölüm Seçmeli Bitki SosyolojisiBölüm Seçmeli Türkiye’nin Yüksek Dağ VejetasyonuBölüm Seçmeli Moleküler Genetik BelirteçlerBölüm Seçmeli Tohumlu Bitkilerin Tür TayiniBölüm Seçmeli Bakteri Tanılama YöntemleriBölüm Seçmeli Amfibi ve Sürüngenlerde Yaş TayiniBölüm Seçmeli Kurakçıl Karayosunlarının Adaptasyon MekanizmalarıBölüm Seçmeli EkstremofillerBölüm Seçmeli Tatlısu Planktonlarının EkolojisiBölüm Seçmeli Biryofitlerin Kullanım AlanlarıBölüm Seçmeli Hayvan Hücre Kültürü ve Analiz YöntemleriBölüm Seçmeli Göllerin Evrimi ve Doğal TarihiBölüm Seçmeli Hücre Siklusu ve RegülasyonuBölüm Seçmeli Serbest Radikaller ve Savunma SistemleriBölüm Seçmeli Ökaryotik Hücre BiyolojisiBölüm Seçmeli Bitkilerle TedaviBölüm Seçmeli Eski Dünya EngerekleriBölüm Seçmeli Onkogenler ve KarsinogenezBölüm Seçmeli Bitkisel Özütler ve Biyolojik AktiviteleriBölüm Seçmeli Yılanların Ekolojisi ve TaksonomisiBölüm Seçmeli Akademik TürkçeBölüm Seçmeli Genotoksik Hasarin Belirlenmesinde Mikronükleus Testinin KullanilmasiBölüm Seçmeli Kromozom Yapısı Ve BiyolojisiBölüm Seçmeli Antimikrobiyal Maddeleri Araştırma YöntemleriBölüm Seçmeli Fermentasyon Teknolojisinin TemelleriBölüm Seçmeli BiyopolimerlerBölüm Seçmeli Kuşların EkolojisiBölüm Seçmeli Türkiye’nin Sulak Alanları ve KuşlarBölüm Seçmeli Türkiye’nin KuşlarıBölüm Seçmeli Karayosunları (bryopsida) Taksonomisi IBölüm Seçmeli
2.Yarıyıl
Bilimsel Araştırma YöntemleriZorunlu SeminerZorunlu Moleküler GenetikBölüm Seçmeli Mutasyonun Moleküler TemeliBölüm Seçmeli BryophytaBölüm Seçmeli Amfibi EkolojisiBölüm Seçmeli Türkiye AmfibileriBölüm Seçmeli Karayosunları (Bryopsida) Taksonomisi IIBölüm Seçmeli Taksonomik Zoolojinin PrensipleriBölüm Seçmeli Nematoloji IIBölüm Seçmeli ProtozoolojiBölüm Seçmeli Türkiye SürüngenleriBölüm Seçmeli Tıbbi GenetikBölüm Seçmeli Pestisidlerin Canlı Sistemdeki EtkileriBölüm Seçmeli Zehirli Hayvanlar ve ZehirleriBölüm Seçmeli Atıksu MikrobiyolojisiBölüm Seçmeli Mikrobiyolojide Sayım TeknikleriBölüm Seçmeli Nadir ve Tehdit Altındaki Bitkilerde Doku Kültür ÇalışmalarıBölüm Seçmeli Bitki Hücre ve Doku KültürüBölüm Seçmeli Endüstriyel Mikrobiyolojide MetodlarBölüm Seçmeli Aspergillus Ve Penicillium Genuslarının Izolasyon ve TanısıBölüm Seçmeli Lipid BiyokimyasıBölüm Seçmeli Enzim BiyokimyasıBölüm Seçmeli OseanolojiBölüm Seçmeli Protein BiyokimyasıBölüm Seçmeli Karbohidrat BiyokimyasıBölüm Seçmeli Nematoloji IBölüm Seçmeli Hücre Patolojisi ve Tamir SistemleriBölüm Seçmeli Gen Klonlaması ve DNA AnalizleriBölüm Seçmeli Hayvan Ekolojisinde Araştırma TeknikleriBölüm Seçmeli Temel Mutajenite TestlerBölüm Seçmeli Mikroskobik Çizim TeknikleriBölüm Seçmeli Elektron Mikroskop TekniğiBölüm Seçmeli Yüksek Kriptogamların BiyolojisiBölüm Seçmeli Histolojik Preparasyon TeknikleriBölüm Seçmeli İnsan Embriyolojisi-IBölüm Seçmeli Populasyon SitogenetiğiBölüm Seçmeli Kromozom Elde Etme YöntemleriBölüm Seçmeli Kaplumbağaların Biyolojisi, Ekolojisi ve TaksonomisiBölüm Seçmeli Deniz Kaplumbağalarının Korunmasında Araş. ve Yönetim TeknikleriBölüm Seçmeli İmmünohistokimyaBölüm Seçmeli Moleküler Biyolojide Teknikler IBölüm Seçmeli Vektör EkolojisiBölüm Seçmeli Türkiye Denizlerindeki Ekzotik TürlerBölüm Seçmeli Bitki Büyüme DüzenleyicileriBölüm Seçmeli İhtiyolojiBölüm Seçmeli Moleküler Biyolojide Teknikler IIBölüm Seçmeli Histolojide Özel KonularBölüm Seçmeli Polinatör ArılarBölüm Seçmeli Bitki SosyolojisiBölüm Seçmeli Türkiye’nin Yüksek Dağ VejetasyonuBölüm Seçmeli Moleküler Genetik BelirteçlerBölüm Seçmeli Tohumlu Bitkilerin Tür TayiniBölüm Seçmeli Bakteri Tanılama YöntemleriBölüm Seçmeli Amfibi ve Sürüngenlerde Yaş TayiniBölüm Seçmeli Kurakçıl Karayosunlarının Adaptasyon MekanizmalarıBölüm Seçmeli EkstremofillerBölüm Seçmeli Tatlısu Planktonlarının EkolojisiBölüm Seçmeli Biryofitlerin Kullanım AlanlarıBölüm Seçmeli Hayvan Hücre Kültürü ve Analiz YöntemleriBölüm Seçmeli Göllerin Evrimi ve Doğal TarihiBölüm Seçmeli Hücre Siklusu ve RegülasyonuBölüm Seçmeli Serbest Radikaller ve Savunma SistemleriBölüm Seçmeli Ökaryotik Hücre BiyolojisiBölüm Seçmeli Bitkilerle TedaviBölüm Seçmeli Eski Dünya EngerekleriBölüm Seçmeli Onkogenler ve KarsinogenezBölüm Seçmeli Bitkisel Özütler ve Biyolojik AktiviteleriBölüm Seçmeli Yılanların Ekolojisi ve TaksonomisiBölüm Seçmeli Akademik TürkçeBölüm Seçmeli Genotoksik Hasarin Belirlenmesinde Mikronükleus Testinin KullanilmasiBölüm Seçmeli Kromozom Yapısı Ve BiyolojisiBölüm Seçmeli Antimikrobiyal Maddeleri Araştırma YöntemleriBölüm Seçmeli Fermentasyon Teknolojisinin TemelleriBölüm Seçmeli BiyopolimerlerBölüm Seçmeli Kuşların EkolojisiBölüm Seçmeli Türkiye’nin Sulak Alanları ve KuşlarBölüm Seçmeli Türkiye’nin KuşlarıBölüm Seçmeli Karayosunları (bryopsida) Taksonomisi IBölüm Seçmeli