Fen Bilimleri Enstitüsü

Fen Bilimleri Enstitüsü

Akademik Bilgiler

Peyzaj Yüksek Mimarı
Tam zamanlı eğitim verilmektedir.
Programlar arası değişim ve geçiş koşulları bulunmaktadır.
Peyzaj Yüksek Mimarı
a) Yurt içi en az dört yıllık veya YÖK tarafından eşdeğerliği kabul edilen yurt dışı fakülte veya yüksek okuldan mezun olmaları gerekir. Ancak, tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez. b) ALES’ten başvurduğu programın ilan metninde belirtilen puan türünde en az 55 puan veya eşdeğeri bir sınavdan buna denk puan almış olmaları gerekir. c) Yurt dışından alınmış lisans diplomalarının denklikleri YÖK tarafından onaylanmış olmalıdır. Ayrıca adaylar ilanda yer alan diğer koşulları da sağlamak zorundadırlar. Yüksek lisans programına başvuruda, adayların son başvuru tarihine kadar sağlaması gereken belgeler şunlardır: a) Lisans diplomasının aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği b) Lisans not ortalaması ve not dökümü c) ALES veya eşdeğer sayılan ve uluslararası düzeyde kabul gören sınavların sonuç belgesi d) Yabancı dil şartı isteyen ABD/ASD’lerde, tezli yüksek lisans programına başvuracak adayların, YDS’den en az 40 veya eşdeğeri bir yabancı dil sınavından buna denk bir puan, başka üniversitelerle ortak olarak açılan programlarda protokollerde belirtilen dil puanı, eğitim dili yabancı dil olan programlarda hazırlık sınıfından muaf olmak için bu sınavlardan en az 70 puan veya Adnan Menderes Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılacak olan yabancı dil yeterlik sınavından yüksek lisans başvurusu için bu puanlara eşdeğer puan aldıklarını gösteren belge e) Başvuru formu
Adnan Menderes Üniversitesi'nde öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriğinin, ADÜ'de verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili enstitü müdürlüğü tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.
Tezli yüksek lisans programlarına başvuran adayların başarılı sayılabilmesi için değerlendirmelerden alınan toplam puanın 100 tam not üzerinden en az 60 olması gerekir. Mülakat, ABD/ASD’ce önerilen dört öğretim üyesi arasından EYK’nın seçtiği üç öğretim üyesinden oluşan jüri tarafından, ilan edilen tarih ve yerde yapılır. Mülakat değerlendirmesi programın özelliğine göre yazılı, sözlü, kompozisyon, yetenek sınavı, ürün dosyası incelemesi ve benzerinden biri veya bir kaçının bileşimi şeklinde yapılabilir. Mülakata girmeyen adaylar değerlendirmeye alınmaz. Sonuçlar yüksek puandan düşük puana doğru sıralanır. Notların eşitliği hâlinde mülakat değerlendirmesi notu dikkate alınır.