Fen Bilimleri Enstitüsü

Fen Bilimleri Enstitüsü

Akademik Bilgiler

İlköğretim Fen Bilgisi Öğretmenliği yüksek lisans programı iki dönem ders aşaması ve iki dönem tez aşaması olmak üzere dört yarıyıl süreyi kapsamaktadır.
Fen Bilimleri Enstitüsü lisansüstü eğitim öğretim yönetmeliği ve yönergesindeki ilgili hükümlere tabiidir.
Yüksek Lisans
İlköğretim Fen Bilgisi Öğretmenliği Yüksek Lisans Programına başvuracak öğrencilerin; Yurt içi en az dört yıllık veya Yükseköğretim Kurulunca eş değerliği kabul edilen yurt dışı fakülte veya yüksekokuldan 100 tam not üzerinden en az 60 not ortalaması ile mezun olmaları gerekir. ALES Sayısal Puan türünden en az 55 puan almış olmaları gerekir. Yurt dışından alınmış lisans diplomalarının denklikleri Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış olmalıdır. Ayrıca adaylar ilanda yer alan diğer koşulları da sağlamak zorundadırlar. Yüksek lisans programına başvuran adayların değerlendirilmesi ve programa yerleştirilmesi; ALES puanının %50’si, lisans diploma notunun %25’i ve mülakat değerlendirmesinin %25’i toplanarak yapılır. Adayın başarılı sayılabilmesi için her üç değerlendirmeden alınan toplam puanın 100 tam not üzerinden en az 60 olması gerekir. Mülakat değerlendirmesi programın özelliğine göre yazılı, sözlü, kompozisyon, yetenek sınavı, ürün dosyası incelemesi ve benzerinden biri veya bir kaçının bileşimi şeklinde yapılabilir. Mülakata girmeyen adaylar değerlendirmeye alınmaz. Sonuçlar yüksek puandan düşük puana doğru sıralanır. Notların eşitliği hâlinde mülakat değerlendirmesi notu dikkate alınır.
Yüksek lisans programına başlayacak öğrenciler eğer fen bilgisi öğretmenliği lisans programı dışında bir programdan mezun ise yüksek lisans ders aşamasında lisansta alınmayan dersleri alırlar.
Bir dersten başarılı olabilmek için hem bu toplamın hem de yarıyıl ve yaz okulu sonu sınavı notunun, yüksek lisans için en az 70 puan olması gerekir.