Fen Bilimleri Enstitüsü

Fen Bilimleri Enstitüsü

Dersler

1.Yarıyıl
Süt SığırcılığıBölüm Seçmeli Et SığırcılığıBölüm Seçmeli Populasyon GenetiğiBölüm Seçmeli Ana Arı YetiştiriciliğiBölüm Seçmeli Kuzu BüyütmeBölüm Seçmeli İstatistiksel GenetikBölüm Seçmeli Arı ve Arıcılık ÜrünleriBölüm Seçmeli Kantitatif GenetikBölüm Seçmeli Kanatlı Hayvanların Üreme Biyolojisi ve Kuluçkacılık TekniğiBölüm Seçmeli Kanatlı Hayvanların Davranış ÖzellikleriBölüm Seçmeli Kanatlı Eti Üretimi ve DeğerllendirilmesiBölüm Seçmeli Çiftlik Hayvanlarının Besin Madde İhtiyaçları ve Rasyon HazırlamaBölüm Seçmeli Organizmada Enerjinin Değerlendirilmesi ve Yem EnerjisiBölüm Seçmeli Laboratuar ve Besin Madde Analiz TeknikleriBölüm Seçmeli Yeşil Yemlerin KonservasyonuBölüm Seçmeli Arıcılık TeknikleriBölüm Seçmeli Koyun Eti Üretim TeknikleriBölüm Seçmeli Genel Doğrusal ModellerBölüm Seçmeli Koyun ve Keçilerde Süt ÜretimiBölüm Seçmeli Varyans Unsurları ve Genetik Parametre TahminiBölüm Seçmeli Damızlık Değer Tahmininde Doğrusal ModellerBölüm Seçmeli İstatistik Analiz IBölüm Seçmeli Süt Sığırlarının BeslenmesiBölüm Seçmeli Hayvancılıkta Moleküler Genetik TekniklerBölüm Seçmeli Etçi Sığırların BeslenmesiBölüm Seçmeli Olasılık TeorisiBölüm Seçmeli Ticari Hindi YetiştiriciliğiBölüm Seçmeli İstatistik Analiz IIBölüm Seçmeli Buzağı BüyütmeBölüm Seçmeli Ruminantların Beslenmesinde Çevresel FaktörlerBölüm Seçmeli Hayvansal Ürün Kalitesi ve Yem İlişkisiBölüm Seçmeli Rumen MetabolizmasıBölüm Seçmeli Süt Sığırcılığında Damızlık SeçimiBölüm Seçmeli Alternatif Tavuk ÜretimiBölüm Seçmeli Kaba Yemlerin Besin ve Besleme DeğerleriBölüm Seçmeli Süt Sığırı İşletmelerinde Kaliteli Süt ÜretimiBölüm Seçmeli Silaj ve TeknolojisiBölüm Seçmeli Süt İneklerinin Beslenmesinde ProteinlerBölüm Seçmeli Tavşan YetiştiriciliğiBölüm Seçmeli Keçilerin BeslenmesiBölüm Seçmeli Koyun ve Keçi Yetiştiriciliğinde Döl VerimiBölüm Seçmeli Bal Arılarında Yapay TohumlamaBölüm Seçmeli Hayvanlarda Beslenme ve BüyümeBölüm Seçmeli Hayvan Beslemede Biyoteknoloji UygulamalarıBölüm Seçmeli Tıbbi Bitkilerin Hayvan Beslemede KullanımıBölüm Seçmeli Yem Teknolojisinin Hayvanlarda Metabolik ve Fizyolojik Değişimlere EtkisiBölüm Seçmeli Koyunlarda Üreme DavranışlarıBölüm Seçmeli Genomik TeknolojilerBölüm Seçmeli Moleküler Genetik Veri AnalizleriBölüm Seçmeli Rekombinant DNA TeknikleriBölüm Seçmeli Hayvan Islahında Major GenlerBölüm Seçmeli Beslemenin Sindirim Sistemi Gelişimi Üzerine EtkileriBölüm Seçmeli Sıcak İklim Koşullarında Kümes Hayvanlarının BeslenmesiBölüm Seçmeli Bıldırcınların BeslenmesiBölüm Seçmeli İpekböcekçiliğinin Bilimsel EsaslarıBölüm Seçmeli Tarımda ve Biyolojide İstatistikZorunlu Bilimsel Araştırmalar ve Yayın EtiğiZorunlu
2.Yarıyıl
SeminerZorunlu Süt SığırcılığıBölüm Seçmeli Et SığırcılığıBölüm Seçmeli Populasyon GenetiğiBölüm Seçmeli Ana Arı YetiştiriciliğiBölüm Seçmeli Kuzu BüyütmeBölüm Seçmeli İstatistiksel GenetikBölüm Seçmeli Arı ve Arıcılık ÜrünleriBölüm Seçmeli Kantitatif GenetikBölüm Seçmeli Kanatlı Hayvanların Üreme Biyolojisi ve Kuluçkacılık TekniğiBölüm Seçmeli Kanatlı Hayvanların Davranış ÖzellikleriBölüm Seçmeli Kanatlı Eti Üretimi ve DeğerllendirilmesiBölüm Seçmeli Çiftlik Hayvanlarının Besin Madde İhtiyaçları ve Rasyon HazırlamaBölüm Seçmeli Organizmada Enerjinin Değerlendirilmesi ve Yem EnerjisiBölüm Seçmeli Laboratuar ve Besin Madde Analiz TeknikleriBölüm Seçmeli Yeşil Yemlerin KonservasyonuBölüm Seçmeli Arıcılık TeknikleriBölüm Seçmeli Koyun Eti Üretim TeknikleriBölüm Seçmeli Genel Doğrusal ModellerBölüm Seçmeli Koyun ve Keçilerde Süt ÜretimiBölüm Seçmeli Varyans Unsurları ve Genetik Parametre TahminiBölüm Seçmeli Damızlık Değer Tahmininde Doğrusal ModellerBölüm Seçmeli İstatistik Analiz IBölüm Seçmeli Süt Sığırlarının BeslenmesiBölüm Seçmeli Hayvancılıkta Moleküler Genetik TekniklerBölüm Seçmeli Etçi Sığırların BeslenmesiBölüm Seçmeli Olasılık TeorisiBölüm Seçmeli Ticari Hindi YetiştiriciliğiBölüm Seçmeli İstatistik Analiz IIBölüm Seçmeli Buzağı BüyütmeBölüm Seçmeli Ruminantların Beslenmesinde Çevresel FaktörlerBölüm Seçmeli Hayvansal Ürün Kalitesi ve Yem İlişkisiBölüm Seçmeli Rumen MetabolizmasıBölüm Seçmeli Süt Sığırcılığında Damızlık SeçimiBölüm Seçmeli Alternatif Tavuk ÜretimiBölüm Seçmeli Kaba Yemlerin Besin ve Besleme DeğerleriBölüm Seçmeli Süt Sığırı İşletmelerinde Kaliteli Süt ÜretimiBölüm Seçmeli Silaj ve TeknolojisiBölüm Seçmeli Süt İneklerinin Beslenmesinde ProteinlerBölüm Seçmeli Tavşan YetiştiriciliğiBölüm Seçmeli Keçilerin BeslenmesiBölüm Seçmeli Koyun ve Keçi Yetiştiriciliğinde Döl VerimiBölüm Seçmeli Bal Arılarında Yapay TohumlamaBölüm Seçmeli Hayvanlarda Beslenme ve BüyümeBölüm Seçmeli Hayvan Beslemede Biyoteknoloji UygulamalarıBölüm Seçmeli Tıbbi Bitkilerin Hayvan Beslemede KullanımıBölüm Seçmeli Yem Teknolojisinin Hayvanlarda Metabolik ve Fizyolojik Değişimlere EtkisiBölüm Seçmeli Koyunlarda Üreme DavranışlarıBölüm Seçmeli Genomik TeknolojilerBölüm Seçmeli Moleküler Genetik Veri AnalizleriBölüm Seçmeli Rekombinant DNA TeknikleriBölüm Seçmeli Hayvan Islahında Major GenlerBölüm Seçmeli Beslemenin Sindirim Sistemi Gelişimi Üzerine EtkileriBölüm Seçmeli Sıcak İklim Koşullarında Kümes Hayvanlarının BeslenmesiBölüm Seçmeli Bıldırcınların BeslenmesiBölüm Seçmeli İpekböcekçiliğinin Bilimsel EsaslarıBölüm Seçmeli