Fen Bilimleri Enstitüsü

Fen Bilimleri Enstitüsü

Akademik Bilgiler

Tarım Makinaları Ana Bilim Dalı 2 yıl tezli yüksek lisans eğitimi vermektedir.
Programlar Arası Değişim ve Geçişlerde Adnan Menderes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi’nin ilgili maddelerinin hükümleri uygulanır.
Tarım Makinaları Bölümünde yüksek lisans derecesi aldıkları derslerde başarılı olmuş, tez konularıyla ilgili çalışmaları tamamlamış ve tezlerini başarı ile savunmuş adaylara verilmektedir.
Programa öğrenci kabulü “Adnan Menderes Üniversitesi Hakkında” bölümünde yer alan “Öğrenci Kabulü” başlığı altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.
Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetmeliğinde belirtildiği şekilde yapılmaktadır.
Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetmeliğinde belirtildiği şekilde yapılmaktadır.