Fen Bilimleri Enstitüsü

Fen Bilimleri Enstitüsü

Genel Bilgiler

Dört yıllık bir eğitime dayalı olan Bahçe Bitkileri Bölümü lisans eğitiminde, temel bilim, temel mühendislik ve temel meslek dersleri verilmektedir. Bahçe bitkileri yetiştiriciliğinin temelleri uygulamalarla da öğretilmektedir.
Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi, 27.06.1987 tarihinde Dokuz Eylül Üniversitesi’ne bağlı olarak kurulmuş, 11.07.1992 tarihinde ise Adnan Menderes Üniversitesi’ne bağlanmıştır. Bahçe Bitkileri Bölümü ise Eğitim ve Öğretime Fakültenin kuruluş yılı olan 1993 - 1994 yılından bu yana devam etmektedir.
Eğitimde, Bahçe Bitkileri temel alanında çevreye duyarlı, sürdürülebilir tarım esaslarına bağlı, üretim ve yetiştiricilik konularında bilgiye ulaşma ve sentezleyerek kullanabilme yeteneğinde ziraat mühendisi yetiştirmektir. Bilimsel araştırmalar boyutunda ise saha ile entegrasyonunu gerçekleştirmiş, bölgesel sorunlara ve gelişime katkı sağlayacak yeniliklere öncelik veren temel araştırmalar yürütmektir.
Bahçe Bitkileri temel alanında evrensel sorunlara duyarlı yaklaşımlar sergileyen, aldığı eğitimle ulusal ve uluslararası tarım sektöründe kabul gören teknik elemanlar yetiştiren ve araştırmaları ile uluslararası düzeyde tanınan bir bölüm olmaktır.
Tarımsal eğitimde sektöre yönelik temel bilgiye ve uygulama becerisine sahip, teknolojik gelişmeleri izleme yöntemlerini kullanabilen ziraat mühendisi yetiştirmektir.
Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü bünyesinde akademik personelin kullanımına sunulmuş olan 9 adet ofis, 2 adet fizyoloji laboratuarı, 1 adet doku kültürü laboratuarı bulunmaktadır. Bunun yanı sıra, bölümde Sebze bahçesi, Meyve Koleksiyon Bahçesi, ve bağ olmak üzere 3 farklı üretim yeri bulunmaktadır.
Üretim yapıları olarak, PE örtülü olarak imal edilmiş olan sebze yetiştirme serası, Meyve çoğaltma serası, sisleme serası ve Süs bitkileri üretim serası olmak üzere değişik amaçlarla kullanılan toplam 2 da örtü altı tesisi bulunmaktadır.