Fen Bilimleri Enstitüsü

Fen Bilimleri Enstitüsü

Akademik Bilgiler

Adnan Menderes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı’nde Yüksek Lisans ve Doktora olmak üzere lisansüstü eğitimi verilmektedir. Bölümde, Bahçe Bitkileri Anabilim dalı altında Meyve Yetiştirme ve Islahı, Sebze Yetiştirme ve Islahı, Süs Bitkileri Yetiştirme ve Islahı ile Bağ Yetiştirme ve Islahı olmak üzere dört adet bilim dalı mevcuttur.
Dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik" kapsamında gerçekleştirilmektedir. Bu konuda uygulama esasları, 24 Nisan 2010 tarih ve 27561 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmeliğe göre düzenlenmektedir.
Ziraat Yüksek Mühendisi
Programa öğrenci kabulü “Adnan Menderes Üniversitesi Hakkında” bölümünde yer alan “Öğrenci Kabulü” başlığı altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.
Türk Yüksek Öğretim kurumlarında Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu düzenlemeler yatay, dikey ve yandal geçişleri yapılmaktadır. Bu kapsamda önceki öğrenmeye ilişkin kredi transferleri ve muafiyetler mümkündür.Bunun dışında henüz,formal olmayan sertifikaya veya tecrübeye dayalı öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Programların eğitim planlarında yer alan Bilgisayar ve yabancı dil gibi dersler için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen yeterlilikleri sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girme hakkına sahiptir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olmaktadırlar.
Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü ve tezi başarıyla tamamlamak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.