Devlet Konservatuvarı

Devlet Konservatuvarı

MÜZİK BÖLÜMÜ ÖZEL YETENEK SINAV KILAVUZU

AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ

 DEVLET KONSERVATUVARI

2020-2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

MÜZİK BÖLÜMÜ ÖZEL YETENEK SINAV KILAVUZU

 

 

TARİHÇE

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Devlet Konservatuvarı 11.03.2005 tarihinde 2547 sayılı Kanunun 2880 sayılı Kanunla değişik 7/d-2 ve 7/h maddeleri uyarınca kurulmuştur. 2005–2006 eğitim öğretim yılında Müzik Bölümü Piyano Ana Sanat ve Yaylı Çalgılar Ana Sanat Dallarında Aydın İli Nazilli İlçesi Sümer Yerleşkesinde eğitim öğretim faaliyetine başlamıştır.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik ve Bale Ortaokulu, Müzik alanında özel yetenekle belirlenen öğrencileri Konservatuvar eğitimi almak için hazırlayan bir eğitim kurumudur. Okulumuz 2016-2017 eğitim öğretim yılında yapmış olduğu özel yetenek sınavını kazanan öğrencileriyle birlikte 02 Ocak 2017 tarihinde Aydın İli Kuşadası ilçesinde faaliyetlerine başlamıştır.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik ve Sahne Sanatları Lisesi’nin 2020-2021 eğitim öğretim yılı güz yarıyılında eğitim öğretim faaliyetine başlaması hedefiyle öğrenci alımı için YÖK’e başvuru yapılmıştır.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Geleneksel Türk Müziği Lisans Programı,  2020-2021 yılı güz yarıyılında eğitim öğretim faaliyetine başlayacaktır.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Geleneksel Türk Müziği Tezli Yüksek Lisans Programı, 2020-2021 eğitim öğretim yılı güz yarıyılında eğitim öğretim faaliyetine başlayacaktır.

Misyon:
Her türlü kaynağı etkili ve verimli bir şekilde kullanarak, müziğin icrası ve kuramsal temelleri konusunda donanımlı, sorgulayıcı, yaratıcı, yenilikçi, topluma ve etik değerlere saygılı sanatçı ve bilim insanları yetiştirmektir.

Vizyon:

Kendi geleneksel  müzik kültürüne hakim ve geleceğe aktarabilecek donanımda sanatçı ve bilim insanlarını yetiştirmiş olmakla anılmaktır.

*Konservatuvarımız halen Aydın ili Kuşadası ilçesinde eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÜZİK BÖLÜMÜ

 

Bölüm Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Özgür ELGÜN

 

Bölümümüzde, Yaylı Çalgılar Anasanat Dalı ve Piyano Anasanat Dalında lisans düzeyinde eğitim - öğretim sürmektedir. Lisans devresi müfredatında yer alan dersler, günümüz eğitim ihtiyaçları göz önünde bulundurularak düzenlenmiş olup, öğrencilerimizin çalgı eğitimindeki gelişimi öncelikli tutulmaktadır.

Öğrencilerimiz çalışmalarını her eğitim döneminde düzenlenen oda müziği ve sınıf konserlerinde sergileyerek sahne deneyimi kazanmaktadır. Bunun yanı sıra öğrencilerimiz, Konservatuvarımız tarafından konser vermek üzere davet edilen yerli ve yabancı sanatçıların verdikleri atölye çalışmaları ve ustalık sınıflarına katılarak, bu müzisyenlerin deneyimlerinden de faydalanma imkânı bulmaktadır. Cihat AŞKIN, Ruşen GÜNEŞ, Ellie WEE, Lynn LEDBETTER, Benjamin MORITZ, Marc HEEG, Jason KWAK, öğrencilerimizin ustalık sınıflarına katıldığı sanatçılardan bazılarıdır.

Avrupa ülkelerinde sürdürülen müzik eğitimine tanıklık etmek isteyen öğrencilerimiz, ERASMUS Programına başvurarak, Üniversitemizle anlaşması bulunan Avrupa Üniversitelerinde değişim öğrencisi olarak bir seneliğine eğitim görebilmektedir.

Konservatuvarımız bünyesinde Lisans düzeyinde eğitim-öğretim verilmesi planlanan bir diğer bölüm ve anasanat dalı olarak, Sahne Sanatları Bölümü Opera Anasanat Dalı’nın da açılması için gerekli işlemler başlatılmıştır.

 

 

BAŞVURU VE ÖZEL YETENEK SINAV KOŞULLARI

 

https://basvuru.adu.edu.tr/

 

2020-2021 Eğitim-Öğretim yılında Üniversitemiz Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümü Piyano ve Yaylı Çalgılar Anasanat Dallarına online başvuru ve özel yetenek sınavı ile öğrenci alınacaktır. Öğrenci alınacak Ana Sanat Dalları kontenjanları taban puanları, online başvuru, özel yetenek sınavı ve kesin kayıt tarihleri ile başvuru için gerekli bilgiler şunlardır:

 

Anasanat Dalları, Sanat Dalları, Kontenjanlar ve İstenen Taban Puan

 

ANASANAT DALI

SANAT DALI

ÖĞRENCİ KONTENJANI

TABAN PUAN

                Piyano

Anasanat Dalı

Piyano

5

 

2020 TYT

Taban Puan

Yaylı Çalgılar

Anasanat Dalı

Keman

5

Viyola

3

Viyolonsel

2

 

*              Toplam kontenjanın yüzde 10’u (2 kontenjan) engelli adaylara ait olacaktır. Engelli aday kontenjanı dolmadığı takdirde bu kontenjan, diğer adayların kontenjanına eklenecektir.

 

Özel Yetenek Sınavı Başvuru, Sınav ve Kayıt Süreci

 

ONLINE BAŞVURU TARİHLERİ*

BAŞVURU DEĞERLENDİRME TARİHLERİ

BAŞVURU SONUÇLARININ İLAN TARİHİ

SINAV GİRİŞ BELGESİ ALIM TARİHLERİ

ÖZEL YETENEK SINAV TARİHİ

ÖZEL YETENEK SINAV SONUÇLARININ İLAN TARİHİ

KESİN KAYIT TARİHLERİ

MAZERET KAYDI TARİHİ

YEDEK KAYIT TARİHLERİ

 

04/08/2020

09/08/2020

 

 

10/08/2020

14/08/2020

 

14/08/2020

 

17/08/2020

24/08/2020

 

01/09/2020

 

01/09/2020

 

03/09/2020

04/09/2020

 

 

07/09/2020

 

08/09/2020

09/09/2020

 

* Online başvuru tarihleri YKS sonuçlarının açıklanma tarihine göre yeniden düzenlenebilir.

ARANAN ŞARTLAR

 

 

 

 

 

 

 

ONLINE BAŞVURU VE KABUL ŞARTLARI

 

 

ç)             Adayın Lise ve dengi okul mezunu olduğunu veya mezun olabilecek durumda olduğunu gösterir belge

 

d)            Adaylar Değerlendirme ve Onay Süresi sonunda Özel Yetenek Sınavı giriş belgesini online olarak sistem üzerinden alacaktır.

 

e)            Sisteme yüklenecek her bir belgenin (jpg, jpeg, png, pdf, formatlarından birinde) en fazla 1 MB boyutunda olması gerekmektedir.

f)             Adaylar, 2547 sayılı Kanunun 45 inci maddesi hükümleri saklı kalmak üzere,  aynı sınav döneminde en çok iki ayrı anasanat dalına online başvuru yapabilirler.

g)            Yaylı Çalgılar Anasanat Dalı’na başvuracak adaylar, eşlikçi piyanist isteyip istemediklerini başvuru esnasında mutlaka belirtmekle yükümlüdür (Aday, kendi eşlikçi piyanistini yanında getirebileceği gibi, başvuruda talep etmesi halinde konservatuvarımızın tayin edeceği bir eşlikçiyle de çalabilir. Başvuruda talep etmediği halde sınav esnasında bu konuda gelecek talepler dikkate alınmayacaktır.)

ğ)            Başvuru kaydedildikten sonra yüklenen belgeler ve bilgiler, aday tarafından kontrol edildikten sonra başvuru onaylanmalıdır. Onaylanmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

GENEL BİLGİLER

 

Piyano ve Yaylı Çalgılar Anasanat Dalları Sınavları yer, tarih ve saatleri:

 

 

 

Yeri

Tarihi

Saati

 

Özel Yetenek Sınavı

 

 

Devlet Konservatuvarı

Kuşadası

 

 

01/09/2020

 

10:00

 

NOT: Aday sayısının çokluğuna göre sınav tarih, yer ve saatlerinde, Sınav Komisyonunca uygun görülen değişiklikler yapılabilir.

 

 

Sınava girmek için gerekli belgeler:

 

Adayların Özel Yetenek Sınavı’na girebilmeleri için aşağıdaki belgeleri yanlarında bulundurmaları zorunludur:

 

Sınavlarda başarı ve kayıt hakkı kazanma koşulları:

 

 

 

ç)             Adaylar, 2547 sayılı Kanunun 45 inci maddesi hükümleri saklı kalmak üzere, aynı Anasanat dalının özel yetenek sınavlarına en çok iki defa ve aynı sınav döneminde en çok iki ayrı anasanat dalının sınavına girebilir.

 

 

 

 

 

 

ÖZEL YETENEK SINAVI

 

Piyano Anasanat Dalı ve Yaylı Çalgılar Anasanat Dalı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANASANAT DALLARI VE SANAT DALLARI İLE İLGİLİ ÖZEL KOŞULLAR

 

Anasanat Dalları ve Sanat Dalları ile ilgili özel koşullar şunlardır:

 

1) Piyano Anasanat Dalı

 

2) Yaylı Çalgılar Anasanat Dalı

 

R. Kreutzer, J. Dont, F. Fiorillo, P. Rode, vb.

R. Kreutzer, J. Dont, F. Fiorillo, B. Campagnoli, A. Hoffmeister, P. Rode, vb.

 

 

KESİN KAYITLAR: 03 - 04 Eylül 2020 ( Mesai saatleri içinde )

 

 

Sınav sonuçları açıklandıktan sonra süreç takviminde belirtilen tarihlerde kazanan adaylar kesin kayıtlarını yaptırmakla yükümlüdür. Takvimde belirtilen tarihlerde kaydını yaptırmayan aday, hakkını kaybeder ve yerine sınav başarı listesine göre yedek aday kesin kayıt için çağrılır.

Kesin kayıt için gerekli belgeler

 

 

 

 

ç)             Askerlikle ilişiği olmadığına dair belge

 

 

 

 

 

https://akademik.adu.edu.tr/dk/webfolders/images/20200608112811-3LKOYAXO3MZIXNSVOWKV-IBRAHIM.UCAR-641811264.png

 

 

 

 

  

  

 

 

 İLETİŞİM

 

Web: http://www.akademik.adu.edu.tr/dk/

 

Telefon: (256) 618 37 02

 

Faks:     (256) 614 37 36

 

Adres: Adnan Menderes Üniversitesi Devlet Konservatuvarı

 

Cumhuriyet Mah. Candan Tarhan Bul. No: 6 Kat: 4 09400 Kuşadası / AYDIN