Devlet Konservatuvarı

Devlet Konservatuvarı

GELENEKSEL TÜRK MÜZİĞİ BÖLÜMÜ ÖZEL YETENEK SINAV KILAVUZU

T.C. AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ

DEVLET KONSERVATUVARI

2020-2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 

“GELENEKSEL TÜRK MÜZİĞİ BÖLÜMÜ”

ÖZEL YETENEK SINAV KILAVUZU

 

 

 

 

TARİHÇE

 

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Devlet Konservatuvarı 11.03.2005 tarihinde 2547 sayılı Kanunun 2880 sayılı Kanunla değişik 7/d-2 ve 7/h maddeleri uyarınca kurulmuştur. 2005–2006 eğitim öğretim yılında Müzik Bölümü Piyano Ana Sanat ve Yaylı Çalgılar Ana Sanat Dallarında Aydın İli Nazilli İlçesi Sümer Yerleşkesinde eğitim öğretim faaliyetine başlamıştır.

 

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik ve Bale Ortaokulu, Müzik alanında özel yetenekle belirlenen öğrencileri Konservatuvar eğitimi almak için hazırlayan bir eğitim kurumudur. Okulumuz 2016-2017 eğitim öğretim yılında yapmış olduğu özel yetenek sınavını kazanan öğrencileriyle birlikte 02 Ocak 2017 tarihinde Aydın İli Kuşadası ilçesinde faaliyetlerine başlamıştır.

 

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik ve Sahne Sanatları Lisesi’nin 2020-2021 eğitim öğretim yılı güz yarıyılında eğitim öğretim faaliyetine başlaması hedefiyle öğrenci alımı için YÖK’e başvuru yapılmıştır.

 

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Geleneksel Türk Müziği Lisans Programı, 1 yılı mesleki hazırlık ve 4 yıl lisans sınıfı olmak üzere 2020-2021 yılı güz yarıyılında eğitim öğretim faaliyetine başlayacaktır.

 

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Geleneksel Türk Müziği Tezli Yüksek Lisans Programı, 2020-2021 eğitim öğretim yılı güz yarıyılında eğitim öğretim faaliyetine başlayacaktır.

 

Misyon:

 

Her türlü kaynağı etkili ve verimli bir şekilde kullanarak, müziğin icrası ve kuramsal temelleri konusunda donanımlı, sorgulayıcı, yaratıcı, yenilikçi, topluma ve etik değerlere saygılı sanatçı ve bilim insanları yetiştirmektir.

 

Vizyon:

 

Kendi geleneksel müzik kültürüne hâkim ve geleceğe aktarabilecek donanımda sanatçı ve bilim insanlarını yetiştirmiş olmakla anılmaktır.

 

*Konservatuvarımız halen Aydın ili Kuşadası ilçesinde eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir.

 

 

 

 

GELENEKSEL TÜRK MÜZİĞİ BÖLÜMÜ

 

Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Mustafa Oner UZUN

 

Geleneksel    Türk Müziği   Bölümü, 29 Kasım  2017  tarihli  Yüksek Öğretim  Kurulu kararıyla açılmıştır. 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında “Geleneksel Türk Müziği Lisans Programına” özel yetenek sınavıyla 30 (otuz) öğrenci alınarak eğitim-öğretime başlanması planlanan bölümümüzün temel hedefleri; ulusal kültürümüzün yapı taşlarından olan Geleneksel Türk Müziğimizin nazarî ve performans birikimine sahip, ulusal / uluslararası düzeyde ülkemizi temsil edebilecek seviyede sanatçı, eğitimci ve araştırmacı adayları yetiştirebilmektir.

 

2020--2021 Akademik yılı için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Geleneksel Türk Müziği Bölümü’ne Özel Yetenek Sınavı ile 30 (otuz) kontenjan üzerinden öğrenci alınacaktır. Alınacak öğrenci sayısı, Yükseköğretim Kurumu’nun belirlediği 30 (otuz) kontenjan sayısı ile sınırlıdır. Toplam kontenjanın yüzde 10’u (3 kontenjan) engelli adaylara ait olacaktır. Engelli aday kontenjanı dolmadığı takdirde bu kontenjan, diğer adayların kontenjanına eklenecektir.

 

BAŞVURU VE ÖZEL YETENEK SINAV KOŞULLARI

 

ONLINE BAŞVURU TARİHLERİ*

BAŞVURU DEĞERLENDİRME TARİHLERİ

BAŞVURU SONUÇLARININ İLAN TARİHİ

SINAV GİRİŞ BELGESİ ALIM TARİHLERİ

ÖZEL YETENEK SINAV TARİHLERİ

ÖZEL YETENEK SINAV SONUÇLARININ İLAN TARİHİ

KESİN KAYIT TARİHLERİ

MAZERET KAYDI TARİHİ

YEDEK KAYIT TARİHLERİ4 -9 Ağustos 202010-14 Ağustos 202014 Ağustos 202017/08/2020

19/08/2020

Birinci Aşama

17-18-19

Ağustos

 2020

İkinci Aşama

20-21

Ağustos 202019 Ağustos 2020


21 Ağustos 202024-28 Ağustos 2020 (Mesai saatleri içinde)31 Ağustos 20201 Eylül 

 

 

 

*Online başvuru tarihleri YKS sonuçlarının açıklanma tarihine göre yeniden düzenlenebilir.

 

ARANAN ŞARTLAR

 

 

 

 

 

ONLINE BAŞVURU VE KABUL ŞARTLARI

 

 

        ç)    Adayın Lise ve dengi okul mezunu olduğunu veya mezun olabilecek durumda olduğunu gösterir belge

 

 

 

 

Sınava girmek için gerekli belgeler:

 

Adayların Özel Yetenek Sınavı’na girebilmeleri için aşağıdaki belgeleri yanlarında bulundurmaları zorunludur:ÖZEL YETENEK SINAVIAydın Adnan Menderes Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Geleneksel Türk Müziği Bölümü Özel Yetenek Sınavı, online başvuru yapan adaylar arasından müzikal işitme, algılama, hafıza ve çalgı/ses performansları yeterli olanları seçmek amacıyla yapılır.

Sınav iki aşamalıdır. I. aşama ön eleme niteliğindedir. Adayların birinci aşama sınavından başarılı sayılabilmeleri için, bu sınavdan 100(yüz) üzerinden en az 60 (Altmış) yetenek puanı almaları gerekmektedir. Sınav başarılarına göre sıralanan ve birinci aşama sınavından en az 60 (Altmış) puan alan adaylar belirlenir ve bu adaylar ikinci aşama sınavına girmeye hak kazanır.

II. aşama sınavları sonunda 100(yüz) üzerinden 70 (yetmiş) ve üzeri puan alan adayların, ÖSYM’nin Özel Yetenek Gerektiren Yüksek Öğretim Programlarına Öğrenci Alımına İlişkin Esaslar çerçevesinde değerlendirilip sıralanarak elde edilen yerleştirme puanları ile sonuçlar duyurulur.

Adaylar sınava Aday Sıra Numarasına göre alınacaklardır. Özel Yetenek Sınavının her iki aşamasında da adayların kendilerine yöneltilen soruları 1 (bir) kez daha tekrarlatma hakkı vardır.

 

Sınav Aşamaları

Sınav Tarihi

Sınav

Saati

Sınav Yeri


Birinci Aşama Sınavı (Eleme Sınavı)


17-18-19

Ağustos 2020


10.00AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ

Devlet Konservatuvarı Cumhuriyet Mah. Candan Tarhan Bulv. No:6/4 09400 Kuşadası- AYDINİkinci Aşama Sınavı (Sıralama Sınavı)20-21

Ağustos 2020


10.00

 

            *Sınav tarihleri ve saatleri başvuru yoğunluğuna göre kendi içerisinde değiştirilebilir ve/veya uzatılabilir.BİRİNCİ AŞAMA SINAVI (ELEME SINAVI)

 

Eleme sınavında sorulacak soruların nitelikleri ve puan değerleri aşağıda belirtilmektedir:

 


EZGİ İŞİTME

(TONÂL)


Piyano


EZGİ İŞİTME

(MAKAMSAL)


Bağlama       Kanun


RİTİM İŞİTME


PERFORMANSSes / Çalgı


TOPLAM


10


20


20


10


20


20


100İKİNCİ AŞAMA SINAVI (SIRALAMA SINAVI)

 

Sıralama sınavında sorulacak soruların nitelikleri ve puan değerleri aşağıda belirtilmektedir:

 


EZGİ İŞİTME

(MAKAMSAL)


Bağlama       Kanun


RİTİM İŞİTME


PERFORMANSSes / Çalgı


TOPLAM


20


20


10


20


30


100
 

* Çalgı ile Performans gösterecek adaylar da TRT Repertuvarından 1(bir) adet Şarkı/Türkü seslendirmek zorundadırlar.

* Sınavın tüm aşamalarında adayların ve tüm sınav görevlilerinin yanlarında herhangi bir elektronik cihaz (cep telefonu, MP3 çalar, alarmlı kol saati, ses kayıt cihazı vb.) bulundurması kesinlikle yasaktır.

* Adaylar sınavın her iki aşaması için Sınav Giriş Belgesini, fotoğraflı ve onaylı Özel Kimlik Belgesini (T.C. kimlik numaralı nüfus kartı, süresi geçmemiş pasaport); ayrıca II. Aşama sınavı için, mezun oldukları lise diploması veya mezuniyet belgesinin aslı ve bir adet fotokopisi ile TYT sonuç belgesinin bilgisayar çıktısını da yanlarında bulundurmak zorundadırlar.

 

Sınav Sonuçlarının Açıklanması

 

Sınav düzenleme kurulu, özel yetenek sınavı yerleştirme puanlarını hesaplar ve bu puanlara göre sıralanmış başarı listesini hazırlar. Adayların başvuru tercihlerine göre, sınav düzenleme kurulunca her Bölüm/ Anasanat Dalına ait kazanan adaylar Müdürlük talimatıyla Devlet Konservatuvarı yetkililerince online başvuru sistemine girilir. Girilen sonuçlar ilan edildikten sonra adaylar kendilerine ait sınav sonuçlarını https://basvuru.adu.edu.tr/ internet adresi üzerinden online başvuru sistemine kimlik bilgileri ile giriş yaparak öğrenirler. Adayların aldıkları puanların eşit olması halinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı Temel Yetenek Testi (TYT) puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır.

 

Kesin Kayıt : 24-28 Ağustos 2020 ( Mesai saatleri içinde )

 

Kesin kayıt sınav sonuçları açıklandıktan sonra süreç takviminde belirtilen tarihlerde kazanan adaylar kesin kayıtlarını yaptırmakla yükümlüdür. Takvimde belirtilen tarihlerde kaydını yaptırmayan aday, hakkını kaybeder ve yerine sınav başarı listesine göre yedek aday kesin kayıt için çağrılır.

Kesin kayıt için gerekli belgeler şunlardır:

 

ç)  Askerlikle ilişiği olmadığına dair belge

İLETİŞİM

 

Web: http://www.akademik.adu.edu.tr/dk/

 

Telefon: (256) 618 37 02

 

Faks: (256) 614 37 36

 

Adres: Adnan Menderes Üniversitesi Devlet Konservatuvarı

 

Cumhuriyet Mah. Candan Tarhan Bul. No: 6 Kat: 4 09400 Kuşadası / AYDIN