Devlet Konservatuvarı

Devlet Konservatuvarı

Yeni Kayıt

YÜZ YÜZE KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

 

1) 2022 YKS Sonuç Belgesi (Lise eğitimini devlet konservatuvarlarında tamamlayan adaylardan bu belge istenmez)

2) Adayın Mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın ya da yeni tarihli mezuniyet Belgesinin onaylı sureti (Aslı kayıt anında kayıtla ilgili memura mutlaka gösterilmelidir.)

3) Nüfus Cüzdanının fotokopisi (Aslı kayıt anında kayıtla ilgili memura mutlaka gösterilmelidir.)

4) Son 6 Ay İçerisinde Çekilmiş 12 Adet Fotoğraf (Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen özelliklerde)

5) Askerlik Durum Beyanı ( 2000 ve daha önceki yıllarda doğmuş erkek adaylar için ) https://kamu.turkiye.gov.tr/adresinden askerlik durum belgesinin temin edilmesi gerekmektedir.)

6) İkamet Gösterir Belge

7) Sağlık Raporu ( Tam Teşekküllü Üniversite Hastaneleri veya Devlet Hastanelerinden alınacak.

8) Engelli adayların engellilik düzeylerini gösterir tam teşekküllü resmi bir sağlık kuruluşundan alınmış raporu 

9) Adayın, hiçbir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olmadığını belirten yazılı beyanı.