Devlet Konservatuvarı

Devlet Konservatuvarı

Conservatory Board

Prof. Mustafa Oner UZUN, PhD ( Head )

     

                                                             Assoc. Prof. Ömer ÖZDEN, PhD ( Member )

        

Assist. Prof. Üyesi Özgür ELGÜN, PhD( Member )

 

Assist. Prof. Üyesi Hülya UZUN, PhD ( Member )

 

Instr. Elif YAZGAN ( Member )

 

Instr. Deniz ÇAĞLAR ( Member )

 

Instr. Umut GÜNGÖR ( Member )

 

Instr. Ceren DEMİROK ( Member )

 

Sebahat BAYRAM  (Reporter)