Devlet Konservatuvarı

Devlet Konservatuvarı

Administration Board

Prof. Mustafa Oner UZUN, PhD (Head) 

Assist. Prof. Birol AYDIN, PhD (Vice Head) 

Assoc. Prof. Ömer ÖZDEN, PhD (Member)

Assist. Prof. Özgür ELGÜN, PhD (Member)

Assist. Prof. Hülya UZUN, PhD (Member)

Sebahat BAYRAM (Reporter)