Devlet Konservatuvarı

Devlet Konservatuvarı

Yönetim Kurulu

Prof. Dr. Mustafa Oner UZUN                            Müdür  (Başkan )

Prof.Dr. Ömer ÖZDEN                                          (Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Özgür ELGÜN                               (Üye)              

Dr. Öğr. Üyesi Hülya UZUN                                  (Üye)     

Dr. Öğr. Üyesi Birol AYDIN                                    (Üye)

Öğr. Gör. Emre ÜSTGÜL                                    (Üye)

Sebahat BAYRAM                                                  (Raportör)