Devlet Konservatuvarı

Devlet Konservatuvarı

GTM Tezli Yüksek Lisans

 

 

 

 

 

GELENEKSEL TÜRK MÜZİĞİ ANABİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

 

Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Mustafa Oner UZUN

                      mouzun@adu.edu.tr

 

TARİHÇE:

Geleneksel Türk Müziği Tezli Yüksek Lisans Programı 202-2021 eğitim öğretim yılı güz yarıyılında, gerçekleştirilen nitelikli teorik ve uygulamalı sınavlar sonucunda kazanan ve kayıt yaptıran dokuz (9) öğrencisi ile ilk kez eğitim öğretime başlamıştır.

PROGRAMIN AÇILMA GEREKÇESİ:

Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde Geleneksel Türk Müziği Anabilim Dalına bağlı olarak 2020-2021 Güz Döneminde Eğitim Öğretime Başlayan   “Geleneksel Türk Müziği  Tezli Yüksek Lisans Programı” ;  Devlet Konservatuvarımızın Geleneksel Türk Müziği Bölümü ve Müzik Bölümü  öğretim üyelerinin müziğin kuramsal ve icrasal unsurlarına yönelik bilgi ve tecrübelerinin bu programa yansımasıyla, tamamlayıcı ve zenginleştirici bir niteliğe sahip olacaktır.  Bu durum, adı geçen programın kuramsal ve icrasal unsurları bakımdan ilgili programda hedef ve beklentinin yüksek tutulmasıyla ilişkilendirilebilir. Programın içeriğinde müziksel icra ve kuramsal yönleri alanın doğası gereği ağırlıklı olarak bulunmakla birlikte, disiplinler arası çalışmaların da gerçekleştirilmesiyle Geleneksel Türk Müziği alanında farklı yaklaşımlar ortaya koyabilir.

             Açılan “Geleneksel Türk Müziği” adlı yüksek lisans programı, bölge üniversitelerindeki Türk Müziği Birimleri arasındaki iletişim ve etkileşimi artıracak, geliştirecek ve olumlu kılacak çabalardan biri olarak da nitelendirilebilir. Ülkemiz nezdinde müzik alanlı programlardaki genel yapılanmanın ya Türk müziği ya da Klasik Batı müziği tabanlı olduğu söylenebilir. Türk Müziği programı çeşitli birimlerde, Türk Halk Müziği ve Klasik Türk Müziği, Türk Sanat Müziği adları ve ayrımlarıyla halen uygulanmaktadır. İlgili alan kapsamındaki bu programlara bakıldığında, güncel programların tek tabanlı bu yaklaşımdan sıyrılma eğilimli olduğu söylenebilir. Önerilen, “Geleneksel Türk Müziği” yüksek lisans programının, Türk Müziğini bir bütün olarak ele alarak, bu güncel yaklaşımla tutarlılık sergilemesi amaçlanmaktadır.

             “Geleneksel Türk Müziği” programının misyonu; her türlü kaynağı etkili ve verimli bir şekilde kullanarak, Türk müziğinin icrası ve icranın kuramsal temelleri konusunda bilgili, bilinçli, sorgulayıcı, yaratıcı, yenilikçi, topluma ve etik değerlere saygılı sanatçı ve bilim insanları yetiştirmektir. 

“Geleneksel Türk Müziği” programının vizyonu; kendi müzik kültürünün geçmişini bilen, geleceği düşünen sanatçı ve bilim insanlarını yetiştirmiş olmakla anılmaktır.

YÜKSEK LİSANS PROGRAMINA ÖĞRENCİ KABUL KOŞULLARI:

Geleneksel Türk Müziği tezli yüksek lisans programı giriş sınavı, adayların bilimsel-sanatsal durumlarının tespitine yönelik yapılacak iki aşamalı (Kuramsal Yeterlik Sınavı ve performans sınavı) bir sınavdır. Sınavın değerlendirilmesi Kuramsal Yeterlik Sınavı ve Performans Sınavının % 50’si, lisans ortalamasının % 50’si alınarak oluşturulmaktadır. Değerlendirmenin baraj puanı (70) yetmiştir. Enstitü yönetiminin aldığı kararlar doğrultusunda bu kıstaslar değiştirebilinecektir.

 

ÖĞRETİM PROGRAMI: 

 

AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
GELENEKSEL TÜRK MÜZİĞİ ANABİLİM DALI
GELENEKSEL TÜRK MÜZİĞİ PROGRAMI
GELENEKSEL TÜRK MÜZİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
ÖĞRETİM PROGRAMI

 
 
         
 

AKTS Zorunlu

AKTS Seçmeli

AKTS Bölüm Dışı

AKTS Toplam

85 (70,8%)

35 (29,2%)

0 (0,0%)

120

 
         
 

[1] Tekrarında devam zorunlu [2] Staj dersi [3] Hazırlık sınıfı dersi [HARFNOTU] Alınması gereken en düşük başarı notu 

 
 

1. Yarıyıl

Ders 

T

U

L

AKTS

GTM518

Araştırma Yöntem ve Teknikleri [1] 

3

0

0

5

UZM701

Uzmanlık Alan Dersi I [1] 

8

0

0

8

1. Yarıyıl 

15

 

3. Yarıyıl

Ders 

T

U

L

AKTS

TEZ701

Tez Çalışması I [1] 

0

1

0

22

UZM703

Uzmanlık Alan Dersi III [1] 

8

0

0

8

Ön Koşul: UZM702 

 
 

2. Yarıyıl

Ders

T

U

L

AKTS

GTM701

Seminer 

0

2

0

4

UZM702

Uzmanlık Alan Dersi II [1] 

8

0

0

8

Ön Koşul: UZM701 

2. Yarıyıl 

20

 

4. Yarıyıl

Ders

T

U

L

AKTS

TEZ702

Tez Çalışması II [1] 

0

1

0

22

Ön Koşul: TEZ701 

UZM704

Uzmanlık Alan Dersi IV [1] 

8

0

0

8

Ön Koşul: UZM703 

 
 
       
 

1. Yarıyıl

S

Ders

T

U

L

AKTS

GTM501

Cumhuriyet Dönemi  Türk  Müziği 

3

0

0

5

GTM502

Türk  Halk Edebiyatına Giriş 

3

0

0

5

GTM503

Türk  Din  Musikisi 

3

0

0

5

GTM504

Türk Sanat  Müziği Nazariyat ve Solfeji Öğretim Yöntem ve Teknikleri 

3

0

0

5

GTM506

Geleneksel Kanun Öğretim Yöntem Veteknikleri 

3

0

0

5

GTM520

Popüler Kültür 

3

0

0

5

 
 

2. Yarıyıl 

S

Ders

T

U

L

AKTS

GTM500

Halk  Bilimi Kuramları ve  Araştırma Yöntemleri 

3

0

0

5

GTM505

Türk Sanat  Müziği Nazariyat ve Solfeji Öğretim Yöntem ve Teknikleri Uygulaması 

0

3

0

5

GTM507

Gelenekten Geleceğe  Kanun Öğretim Yöntem ve Teknikleri 

3

0

0

5

GTM511

Müzik Sosyolojisi 

3

0

0

5

GTM514

Osmanlı Türkçesi 

3

0

0

5

GTM519

Araştırma Teknikleri ve Bilim Etiği 

3

0

0

5

GTM521

Popüler Müzik Kültürü 

3

0

0

5

GTM522

Müzikte Yazılı Anlatım 

3

0

0

5

 
 
 

   
         

DEĞİŞİM GEÇİŞ KOŞULLARI:

Açılan program, halen yürütülmekte olan diğer yüksek lisans programları ile işbirliği içinde olmayacaktır.

KAZANILAN DERECE:

Master derecesi

ÖNCEKİ ÖĞRENME TANINMA:

Geleneksel Türk Müziği Tezli Yüksek Lisans Programına, ülkemizde bulunan devlet ya da vakıf üniversitelerinin Türk Müziği ile ilgili lisans programlarından mezun olmuş tüm öğrenciler, üniversitemizin lisansüstü eğitim-öğretim yönetmeliğinde belirtilen öğrenci kabul koşulları çerçevesinde başvurabilir. Adayın bu alandaki Lisans not ortalamasının% 50 si toplam baraj puanına etki edecektir.

 

YETERLİLİK KOŞUL VE KURALLARI:

Ders alma dönemi, iki yarıyıl olarak belirlenmiştir. En az 120 AKTS ders alma aşamasını başardıktan sonra Tez aşamasına geçilmektedir.

 

YARDIMCI PERSONELİN (UZMAN, TEKNİSYEN VB.) YETERLİLİĞİ:

Bir konservatuvar sekreteri, bir bilgisayar işletmeni bulunmaktadır.

 

PROGRAM IÇIN MEVCUT FİZİKİ ALTYAPI:

BİRİMİ

ADÜ DEVLET KONSERVATUVARI

İDARİ BİNALAR

SAYISI

ALANI

TOPLAM

İDARİ OFİSLER

12

7,40X3,80

337,44

 

5

8X3,80

152

 

3

8X3,50

84

 

1

7,80X3,70

28,86

 

1

7,50X4

30

 

1

7,50X3,90

29,25

TOPLAM

23

 

661,55 M2

EĞİTİM ALANLARI

SAYISI (ADET)

ALANI (M2)

TOPLAM

SINIFLAR

1

10X5

50

 

1

6,20X4

24,8

 

1

6,70X6,20

41,54

 

1

6,80X8,50

57,8

ÇALIŞMA ODALARI

2

1,9X2,7

5,13

 

2

3,5X2,9

10,15

 

2

3X5

15

 

2

3,3X4,4

14,62

 

1

1,9X2,8

5,32

 

1

1,9X2,6

4,94

 

1

1,9X3,7

7,03

TOPLAM

17

 

236,33 M2EĞİTİM-ÖĞRETİM VE ARAŞTIRMA İÇİN MEVCUT BİLGİSAYAR       DONANIMI:

 

ADÜ DEVLET KONSERVATUVARl İÇİN MEVCUT BİLGİSAYAR LİSTESİ

(Öğretim Elemanı , Memur ve Öğrenciler İçin).

NO

MARKASI MODEL CİNS EK ÖZELLİK

TOPLAM

MİKTAR

(Adet olarak)

1

BİLGİSAYAR KASALARI(.CASPER,)

1.00

2

BİLGİSAYAR KASALARI(.LENOVO,)

1.00

3

BİLGİSAYAR KASALAR!(.PR02000,)

2.00

4

BİLGİSAYAR KASALARI (..MARKASIZ,)

2.00

5

BİLGİSAYAR KASALARI(.TECHNO,)

1.00

6

EKRANLAR (.EKRAN TİPİ: LCD..TECHNO,)

1.00

7

EKRANLAR (.EKRAN TİPİ: LED..PR02000,)

1.00

8

EKRANLAR (.EKRAN TİPİ: LCD..CASPER,)

1.00

9

EKRANLARf.EKRAN TİPİ: TÜPLÜ/CRT,..MARKASIZ,)

3.00

10

EKRANLAR(.EKRAN TİPİ: LCD,.PR02000,)

1.00

11

DİZÜSTÜ BİLGİSAYARLAR(.TOSHİBA, NOTEBOOK)

1.00

12

TABLET BİLGİSAYARLAR (..MARKASIZ,)

1.00