Devlet Konservatuvarı

Devlet Konservatuvarı

Geleneksel Türk Müziği Bölümü

Geleneksel Türk Müziği Bölümü,  29 Kasım 2017 tarihli Yüksek Öğretim Kurulu kararıyla  açılmıştır. 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında eğitim-öğretime başlayan bölümümüzün temel hedefleri; ulusal kültürümüzün yapı taşlarından olan Geleneksel Türk Müziğimizin nazarî ve performans birikimine sahip, ulusal ve/veya uluslararası düzeyde ülkemizi temsil edebilecek seviyede sanatçı, eğitimci ve araştırmacı adayları yetiştirebilmektir.
                                                                                                        Müzikle Kalın

 


                                                                                                                                 Prof. Dr. Mustafa Oner UZUN
                                                                                                                                            Bölüm Başkanı