Devlet Konservatuvarı

Devlet Konservatuvarı

Konservatuvar Kurulu

 

 

Prof.Dr. Mustafa Oner UZUN

   Müdür    (Başkan)     

                                                                              Prof. Dr. Ömer ÖZDEN

    (Üye)     

Dr. Öğr. Üyesi Özgür ELGÜN

(Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Hülya UZUN

(Üye)

Öğr. Gör. Elif YAZGAN

(Üye)

Öğr. Gör. Deniz ÇAĞLAR

(Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Birol AYDIN

(Üye)

Öğr. Gör. Umut GÜNGÖR

(Üye)

Öğr. Gör. Ceren DEMİROK

(Üye)

Öğr. Gör. Emre ÜSTGÜL

(Üye)

Sebahat BAYRAM

Konservatuvar Sekreter V.  (Raportör)