Devlet Konservatuvarı

Devlet Konservatuvarı

Konservatuvar Kurulu

 

 

Prof.Dr. Mustafa Oner UZUN

   Müdür    (Başkan)     

                                                                             

Dr. Öğr. Üyesi Özgür ELGÜN

(Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Hülya UZUN

(Üye)

Öğr. Gör. Elif YAZGAN

(Üye)

Öğr. Gör. Deniz ÇAĞLAR

(Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Birol AYDIN

(Üye)

Öğr. Gör. Umut GÜNGÖR

(Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Onurcan KAYA

(Üye)

Öğr. Gör. Emre ÜSTGÜL

(Üye)

Çiğdem ERDEK

Konservatuvar Sekreter V.  (Raportör)