Devlet Konservatuvarı

Devlet Konservatuvarı

Kuruluş ve Tarihçe

 

AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI


Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Devlet Konservatuvarı 11.03.2005 tarihinde 2547 sayılı Kanunun 2880 sayılı Kanunla değişik 7/d-2 ve 7/h maddeleri uyarınca kurulmuştur. 2005–2006 eğitim öğretim yılında Müzik Bölümü Piyano Ana Sanat ve Yaylı Çalgılar Ana Sanat Dallarında Aydın İli Nazilli İlçesi Sümer Yerleşkesinde eğitim öğretim faaliyetine başlamıştır.


Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik ve Bale Ortaokulu, Müzik alanında özel yetenekle belirlenen öğrencileri Konservatuvar eğitimi almak için hazırlayan bir eğitim kurumudur. Okulumuz 2016-2017 eğitim öğretim yılında yapmış olduğu özel yetenek sınavını kazanan öğrencileriyle birlikte 02 Ocak 2017 tarihinde Aydın İli Kuşadası ilçesinde faaliyetlerine başlamıştır.


Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik ve Sahne Sanatları Lisesi’nin 2020-2021 eğitim öğretim yılı güz yarıyılında eğitim öğretim faaliyetine başlamıştır.


Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Geleneksel Türk Müziği Lisans Programı,  2020-2021 yılı güz yarıyılında eğitim öğretim faaliyetine başlamıştır.


Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Geleneksel Türk Müziği Tezli Yüksek Lisans Programı, 2020-2021 eğitim öğretim yılı güz yarıyılında eğitim öğretim faaliyetine başlamıştır.

 

Misyon:
Her türlü kaynağı etkili ve verimli bir şekilde kullanarak, müziğin icrası ve kuramsal temelleri konusunda donanımlı, sorgulayıcı, yaratıcı, yenilikçi, topluma ve etik değerlere saygılı sanatçı ve bilim insanları yetiştirmektir.


Vizyon:
Kendi geleneksel  müzik kültürüne hakim ve geleceğe aktarabilecek donanımda sanatçı ve bilim insanlarını yetiştirmiş olmakla anılmaktır.

 

*Konservatuvarımız halen Aydın ili Kuşadası ilçesinde eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir.