Devlet Konservatuvarı

Devlet Konservatuvarı

2020-2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAV KILAVUZU

AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI

MÜZİK VE BALE ORTAOKULU MÜZİK BÖLÜMÜ

2020-2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAV KILAVUZU

 

Üniversitemiz Devlet Konservatuvarı Müzik ve Bale Ortaokulu’na 2020-2021 Eğitim – Öğretim Yılı’nda beşinci sınıf düzeyinde aşağıda belirtilen sanat dallarına öğrenci alınacaktır:

 

  1. Yaylı Çalgılar Anasanat Dalı (Keman, Viyola, Viyolonsel Sanat Dalları)
  2. Piyano Anasanat Dalı (Piyano Sanat Dalı)

 

2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Öğrenci Kontenjanları

                                              

  • Yaylı Çalgılar Ana Sanat Dalı                7

       (Keman 3, Viyola 2, Viyolonsel 2)

  • Piyano Ana Sanat Dalı                          3                                            

(Piyano)

 

Ön kayıt için gerekli belgeler:

a) Başvuru Formu (Konservatuvarımız web sayfasından temin edilecektir),

b) Yeni çekilmiş 4,5x6 boyutunda 2 adet vesikalık fotoğraf,

c) Nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Belgesi fotokopisi,

ç) Öğrenim durumunu gösterir belge.

 

Uygulama Takvimi

ÖN KAYIT TARİHLERİ:

20 Temmuz -25 Ağustos 2020

BARAJ SINAVI TARİH ve SAATİ:

27 Ağustos 2020 Saat: 10:00

KESİN KABUL SINAVI TARİH ve SAATİ:

28 Ağustos 2020 Saat: 10:00

KESİN KAYIT TARİHLERİ:

31 Ağustos - 02 Eylül 2020

YEDEK KAYIT TARİHLERİ:

03 Eylül – 04 Eylül 2020

BAŞVURU ADRESİ:

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Devlet Konservatuvarı

(Lisans Eğitim Binası)

Cumhuriyet Mahallesi Candan Tarhan Bulvarı No 6 Kat 4

Kuşadası / AYDIN

SINAV ADRESİ:

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik ve Bale Ortaokulu

Türkmen Mahallesi Esen Sokak Birlik Yapı Sitesi No.9

 Kuşadası / AYDIN

 

 

  • Ön kayıt ve kesin kayıtlar Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nın Cumhuriyet Mah. Candan Tarhan Bulvarı No:6/4 Kuşadası / AYDIN adresinde yer alan öğrenci işleri bürosunda yapılacaktır.

 

  • Aday kayıtları posta ile yapılamaz. Başvurunun adayın velisi tarafından, aday ile birlikte yapılması gerekmektedir.

 

  • Ön kayıt yaptıran adaylar Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik ve Bale Ortaokulu Müzik Bölümü Ön Kayıt ve Yetenek Sınavları Yönergesindeki hükümleri kabul etmiş sayılır.

 

  • Ön Kayıtlar 25 Ağustos 2020 tarihinde saat 17.00’da sona erecektir. Bu tarih ve saat sonrasında yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.

 

Özel Yetenek Sınavı’nın Uygulanmasına İlişkin Esaslar

 

Konservatuvar başvuru şartlarını yerine getiren adaylar kendilerine ön kayıt esnasında verilmiş olan numara sırasına göre tek tek özel yetenek sınavına alınır. Başvuran adaylara uygulanacak özel yetenek sınavı iki aşamadan oluşur. İlk aşama baraj sınavı,  ikinci aşama ise kesin kabul sınavıdır.

 

Baraj Sınavı

Baraj sınavında adayların müzikal işitme yeteneği değerlendirilir. Bu sınavda adaylara tek ve çift sesler, üç ve dört sesli akorlar sorularak adayların bunları kendi sesleri ile tekrarlamaları istenir. Akorların ardından adaylardan, kendilerine çalınacak ezgileri yine kendi sesleri ile tekrarlamaları ve kendilerine dinletilecek ritim kalıplarını elle vurarak (alkış biçiminde) tekrarlamaları istenir. Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılır. Bu sınavda 50 (elli) ve üzerinde puan alan adaylar kesin kabul sınavına girmeye hak kazanır.

 

Kesin Kabul Sınavı

Kesin kabul sınavında, müzikal işitmenin yanı sıra, sanat dallarının gerektirdiği fiziksel nitelikler de değerlendirmeye dâhil edilir. Kesin kayıt sınavında 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılan değerlendirmede en az 70 (yetmiş) puan alan adaylar bu sınavda başarılı olmuş sayılır.

* Bu sınavlarda adaylarda çalgı çalma becerisi aranmaz. Ancak çalgı çalmak isteyen aday olursa, kesin kabul sınavı sırasında kısa bir dinleti gerçekleştirmesine izin verilir.

 

Word dosyası olarak indirmek için ikon'a tıklayınız.