Devlet Konservatuvarı

Devlet Konservatuvarı

Konservatuvar Kurulu

 

 

Prof.Dr. Mustafa Oner UZUN

   Müdür    (Başkan)     

                                                                              Doç. Dr. Ömer ÖZDEN

    (Üye)     

Dr. Öğr. Üyesi Özgür ELGÜN

(Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Hülya UZUN

(Üye)

Öğr. Gör. Elif YAZGAN

(Üye)

Öğr. Gör. Deniz ÇAĞLAR

(Üye)

Öğr. Gör. Umut GÜNGÖR

(Üye)

Öğr. Gör. Ceren DEMİROK

(Üye)

Sebahat BAYRAM

Konservatuvar Sekreter V.  (Raportör)