Devlet Konservatuvarı

Devlet Konservatuvarı

Akademik Bilgiler

Ders programında yer alan derslerden bazıları sınıf içerisinde toplu, bazılarıysa öğrenciyle bireysel olarak işlenir. Öğrenciler ders dışında da ilgili öğretim elemanlarıyla kolaylıkla iletişim kurup destek alabilme imkânına sahiptir. Öğrenciler çalgı performansına dayalı derslere dair yıl boyu edindikleri kazanımları, düzenlenen resital ve konserler aracılığıyla sergileme şansı bulur.
Konservatuvarımız müzik bölümü bünyesinde programlar arası geçiş imkânı bulunmamaktadır.
Programa, ilgili birimin belirlediği ve Üniversite Yönetim Kurulu tarafından onaylanan esaslar doğrultusunda Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alınmaktadır. Programa başvurmak isteyen öğrencilerin YGS puanlarından biri 140 veya üzeri olmalıdır.
Kesin kayıt yaptıran öğrenciler, ilk hafta içinde başvurdukları takdirde, daha önce öğrenim gördükleri yurt içi veya yurt dışındaki diğer Yükseköğretim kurumlarından kredi ve not transfer talepleri, ilgili öğretim birimi yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek bütün öğrenimini kapsayacak şekilde ve bir defaya mahsus olmak üzere karara bağlanır.
Öğrencinin programda bulunan tüm dersleri başarmış, asgari 240 AKTS kredisini sağlamış ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir.