Devlet Konservatuvarı

Devlet Konservatuvarı

Akademik Bilgiler

Ders programında yer alan derslerden bazıları sınıf içerisinde toplu, bazılarıysa öğrenciyle bireysel olarak işlenir. Öğrenciler ders dışında da ilgili öğretim elemanlarıyla kolaylıkla iletişim kurup destek alabilme imkânına sahiptir. Öğrenciler çalgı performansına dayalı derslere dair yıl boyu edindikleri kazanımları, düzenlenen konserler aracılığıyla sergileme şansı bulur.
Konservatuvarımız müzik bölümü bünyesinde programlar arası geçiş imkanı bulunmamaktadır.
İlgili birimin belirlediği ve Üniversite Yönetim Kurulu tarafından onaylanan esaslar doğrultusunda Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alınmaktadır.Bu programlara başvurmak isteyen öğrencilerin YGS puanlarından en az biri 140 ve üzeri olmalıdır.
Öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yurt içi veya yurt dışındaki diğer Üniversitesi’lere kesin kayıt yaptıran öğrenciler ilk hafta içinde başvurdukları takdirde kredi ve not transfer talepleri ilgili öğretim birimi yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek bütün öğrenimi kapsayacak şekilde ve bir defaya mahsus olmak üzere karara bağlanır.
Öğrencinin programdaki tüm dersleri başarmış olması, FF, FD, DD ya da DC notunun olmaması gerekir.Bu programda öğrencinin asgari 240 ECTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir.