ADÜ Menü

ZİRAAT FAKÜLTESİ
ZOOTEKNİ BÖLÜMÜ

BÖLÜM HAKKINDA

 

ZOOTEKNİ BÖLÜMÜ HAKKINDA GENEL BiLGiLER 

Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi, 27.06.1987 tarihinde Dokuz Eylül Üniversitesi’ne bağlı olarak kurulmuş, 11.07.1992 tarihinde ise Adnan Menderes Üniversitesi’ne bağlanmıştır. Eğitim ve Öğretime 1993 - 1994 yılında başlanmıştır. Zootekni Bölümü de ilk olarak 1993-1994 Eğitim-Öğretim yılında öğrenci almış ve ilk mezunlarını 1997’de vermiştir.

Misyonu

Hayvancılık bilimlerine yönelik AR-GE faaliyetleri kapsamında yöre, bölge, ülke ve dünyadaki hayvansal üretim süreçlerine olumlu katkılar sağlamak, Çağdaş bilgi ve teknolojileri özümseyen ve geliştirilmesine yönelik AR-GE çalışmaları yapabilecek donanıma sahip bilim insanları yetiştirmek, ulusal ve uluslararası düzeyde hizmet verebilecek bilgi ve beceri donanımına sahip zooteknist ziraat mühendisleri yetiştirmek.

Vizyon

Çağdaş bilgi ve teknolojiler doğrultusunda hayvansal üretim sorunlarına çok disiplinli araştırma projeleri ile çözümler geliştirmek, Hayvancılık işletmeleri, organizasyonları ve ilgili kuruluşlarla entegrasyon çerçevesinde özellikle nitelikli damızlık yetiştirme, besleme ve biyoteknolojik hizmetler konularında öncülük rolünü oynamak.

Bölümün Amacı

Çağdaş bilgi ve teknolojiler doğrultusunda hayvansal üretim sorunlarına çok disiplinli araştırma projeleri ile çözümler geliştirmek, Hayvancılık işletmeleri, organizasyonları ve ilgili kuruluşlarla entegrasyon çerçevesinde özellikle nitelikli damızlık yetiştirme, besleme ve biyoteknolojik hizmetler konularında öncülük rolünü oynamak. 

 

Fiziksel ve Teknik Altyapı

Bölümde akademik personel dışında, Personel (Hayvan bakıcısı): 3 kişi, 2 bakıcı lojmanı, Yem depoları ve yem üretim ünitesi (1 ton/saat kapasiteli), Büyükbaş Ünitesi (25 baş sağmal kapasiteli), Küçükbaş Ünitesi (500 başlık koyun deneme ağılı ve sundurma ile 100 başlık keçi ağılı ve sundurma) ve bir adet laboratuar, Kanatlı Ünitesi (1000 tavuk kapasiteli üç bağımsız üniteden oluşan klimatize ve çevre denetimli deneme kümesleri, 400 gözlü bıldırcın kafesi, 1500 tavuk kapasiteli otomatik yumurta kümesi, bir adet laboratuar, bir adet kanatlı kesim ünitesi ve bir adet malzeme deposu), Arıcılık Ünitesi (25 adet arı kolonisi ve 75 adet çiftleştirme kutusu, bir adet yapay tohumlama seti) ve ikisi ön laboratuar olmak üzere toplam 5 adet Laboratuarın yanı sıra biri üniversite merkez kampüsünde (ADÜ-BİLTEM) diğeri fakülte içerisinde (ADÜ-TARBİYOMER) tam donanımlı iki adet merkez laboratuar olanaklarına ve son dönemde Bölümümüz Öğretim Üyeleri tarafından yapılmakta olan TÜBİTAK-KAMAG tarafından desteklenen 109G014 nolu proje kapsamında açılmış, temel genetik tanımlamaların tümünün yapılabileceği bir adet Genetik Laboratuarına sahiptir.

 

Büyükbaş Hayvan Yetiştirme ve Araştırma Ünitesi

Sığırlarda et verimi, süt verimi, et ve süt kalitesi ile döl verimi üzerine araştırmalar yürütülmektedir.

Küçükbaş Hayvan Yetiştirme ve Araştırma Ünitesi

Küçükbaş hayvan araştırma ünitesinde döl verimi ve et verimine yönelik bazı biyoteknolojik yöntemler uygulanabilmektedir.

Çine Çaparı koyununun genetik kaynak olarak korunmasına yönelik TÜBİTAK, Aydın İl Özel İdaresi ve Tarım Bakanlığı ile birlikte ortak projeler yürütülmektedir.

Karya Koyununun geliştirilmesine yönelik olarak TAGEM ve TÜBİTAK ile ortak projeler yürütülmektedir.

Kanatlı Hayvan Yetiştirme ve Araştırma Ünitesi

Farklı klimatik şartlara sahip kümeslerde yapılan çalışmalarda sıcak stresi ile et ve yumurta kalite özelliklerinin saptanmasına yönelik araştırmalar yapılmaktadır.

Nesli tükenen gen kaynakları arasında yer alan Denizli Irkı Horoz ve Tavuklardan oluşan saf bir sürü bölümümüzde bulunmaktadır ve bu ırk üzerinde yapılan çalışmalar TÜBİTAK tarafından desteklenmektedir.

Arıcılık Araştırma Ünitesi

Bölümümüzde arıcılık konusunda araştırma ve uygulama çalışmalarında kullanılmak üzere 50 koloni, arıcılık ünitesi, yapay tohumlama ve ana arı niteliklerini belirlemeye yönelik ölçümlerin yapıldığı arıcılık laboratuarı bulunmaktadır.

Hayvan Besleme ve Yem Laboratuarı

Ünitemizde yemlerde ham yağ ve kuru madde tayini yapılabilmektedir.

Genetik Laboratuarı

Temel genetik tanımlamaların tümünün yapılabileceği donanıma sahip bir laboratuar bulunmaktadır.