Site Sorumluları


Bu sitenin içerisindebulunan bilgi, belge, resim ve diğer materyallerin sorumluluğu aşağıda isimi yazılı olan personele aittir.

Site ile ilgili görüş ve önerilerinizi aşağıda ismi yazılı kişilere iletebilirsiniz.


Deniz İnce
Dekanlık Yazı İşleri

Deniz Çoban
Bölüm Sorumlusu

Mehmet GülerSu Ürünleri Mühendisliği/Ziraat Fakültesi