ADÜ Menü

Ziraat Fakültesi
Su Ürünleri Mühendisliği

Lisans Üstü Program

 

***Yüksek Lisans giriş sınavı, 17 Ağustos 2016 Çarşamba günü saat 10:00' da Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği Bölümü Toplantı salonunda yapılacaktır (ADÜ Güney Kampüsü, Çakmar, Aydın)***

 

ADU Ziraat Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği bölümü 2016-2017 öğretim yılında yüksek lisans eğitimine başlamıştır.

Güz Yarıyılı Dersleri:

Su Ürünlerinde Araştırma Yöntem ve Teknikleri*
Morfometrik Analiz Yöntemlerinin Akuakültürde Kullanımı
Avrupa Birliği ve Türkiye'de Su Ürünleri Politikaları ve Uygulamaları
Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde Kapalı Devre Sistemleri ve Yönetimi
Ağ Kafes Yetiştiriciliğinde Uygulanan Periyodik Operasyonlar ve Teknolojileri
Balık Yemi, Hammaddeleri Yapım Tekniği ve Rasyon Hazırlama
Organik Balık Yetiştiriciliği
Alabalık ve Salmon Üretim Teknikleri
Deniz Akvaryumu Tekniği
Balık Histolojisi
Yengeç Yetiştiriciliği
Laboratuar Hayvanlarında Deneysel Uygulamalar ve Etik Kurallar
Göl ve Akarsu Ekolojisi
Akuakültürde Biyoteknolojik Yöntemler
Yem ve Balık Analiz Metotları
Uzmanlık Alan Dersi*
Tez Çalışması*
Ders Danışmanlığı*

Bahar Yarıyılı Dersleri:

Su Ürünlerinde İstatistiksel Analiz ve Yorumlamalar *
Balık Yemlerinde Kullanılan Katkı Maddeleri ve Etkileri
Akuaponik Sistemler
Yetiştiriciliği Yapılan Deniz Balıkları Larva Fizyolojisi
Deniz Patlıcanı Yetiştiriciliği
Yetiştiricilik Koşullarında Balık Hastalıkları
Su Ürünleri Endüstrisinde HACCP ve GlobalGAP Uygulamaları
Su Ürünlerinde Kalite Kontrol Analiz Yöntemleri
Gastropoda Üreme Biyolojisi
Makro ve Mikroalglerin Yetiştiriciliği
Balık Yetiştiriciliğinde Özel-Deneysel Yem Yapımı
Akuakültürde Su Kalitesi
Akuakültürde Islah Uygulamaları
Su Ürünlerinde Çevre Yönetimi
Biyoçeşitlilik
Seminer*
Uzmanlık Alan Dersi*
Tez Çalışması*
Ders Danışmanlığı*

* Zorunlu dersler